Starterslening voortaan startpunt financiering

svn logo

De aanvraagprocedure van de Starterslening is per 1 mei aangepast. SVn komt voortaan als eerste met een bindende offerte. De eerste hypotheek wordt als eis in deze offerte opgenomen. De hoogte van de eerste hypotheek moet gebaseerd worden op de Starterslening.

 

De Starterslening is dus niet langer het sluitstuk van de totale financiering, maar het startpunt.

Bij de bindende offerte ontvangen consumenten een gestandaardiseerd informatieblad: European Standard Information Sheet (ESIS), waarop de belangrijkste informatie over de hypotheek is weergegeven. Met behulp van het ESIS kunnen verschillende hypotheekaanbiedingen makkelijk vergeleken worden.
De aanpassing is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn: Mortgage Credit Directive (MCD). Hiermee wil Europa het aanbieden en bemiddelen van hypothecaire leningen voor consumenten transparanter maken. Volgens de verplichte richtlijn mogen geldverstrekkers alleen nog bindende aanbiedingen doen. In een bindende offerte mogen geen voorbehouden worden opgenomen. Geldverstrekkers geven als gevolg daarvan alleen nog een bindende offerte uit als het dossier compleet is.
SVn heeft ervoor gekozen als eerste met een bindende offerte te komen en de eerste hypotheek als eis in de offerte op te nemen. Een éénmaal uitgebrachte offerte voor de Starterslening kan door de richtlijn niet meer worden aangepast.
SVn kan een aanvraag voortaan pas in behandeling nemen bij een compleet dossier. In bindende offertes kunnen immers geen voorbehouden meer worden opgenomen.
Een éénmaal uitgebrachte bindende offerte voor de Starterslening kan niet meer worden aangepast. De eerste hypotheek van de andere geldgever moet aangepast te worden aan de Starterslening.

In het verleden werden Startersleningen met enige regelmaat op verzoek verlaagd, dit is voortaan niet meer mogelijk. Daarom wordt het aanvraagmateriaal uitgebreid met de mogelijkheid om een specifiek bedrag aan Starterslening aan te vragen,als dit lager is dan het bedrag dat SVn berekent. Op deze manier voldoet SVn aan de wens van gemeenten en woningcorporaties om zuinig om te springen met de middelen en aan de wens van starters voor een lagere Starterslening.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Eyeopen: starters zijn het beste af in roosendaal

Eyeopen: starters zijn het beste af in roosendaal

In net iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten komen starters op de woningmarkt in aanmerking voor een steun in de rug in de vorm van een starterslening....

Starterslening blijft bestaan

Starterslening blijft bestaan

De Starterslening krijgt een vervolg. Het steuntje in de rug dat gemeenten, provincies en woningcorporaties starters op de koopwoningmarkt bieden, blijft in de...

Passeer starterslening uiterlijk 31 december

Passeer starterslening uiterlijk 31 december

Passeer een starterslening uiterlijk 31 december bij de notaris. Dat adviseert het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn: "Op 1 januari 2013 zijn de...