Stijging huizenprijs schrikt koper nog niet af

Huis te koop (woningmarktmonitor abn amro 2016)

Ondanks een steeds schaarser wordend woningaanbod en verder stijgende huizenprijzen hebben kopers volgens de Eigen Huis Marktindicator nog steeds vertrouwen in de woningmarkt.

Kopers en huurders in de vrije sector betalen volgens onderzoek van Eigen Huis een steeds hogere ‘schaarstepremie’: een prijsopslag die het gevolg is van het schaarse woningaanbod en een groeiend aantal woningzoekenden. Dit drijft de huizenprijzen op, maar door de uitzonderlijk lage hypotheekrente blijft het kopen van een huis relatief aantrekkelijk. Zelfs een hoog prijsniveau schrikt potentiële kopers (nog) niet af. De stijgende prijzen geven hen juist extra vertrouwen dat een eigen huis een goede investering lijkt. Vier op de vijf Nederlanders verwachten dat de huizenprijzen in de komende twaalf maanden verder zullen stijgen, blijkt uit het onderzoek.


Rem op woningmarkt

Het gebrek aan beschikbare woningen en het probleem van de betaalbaarheid zetten wel een rem op de woningmarkt. De strengere hypotheeknormen, waardoor steeds meer eigen geld moet worden ingebracht, en de stijgende huizenprijzen leveren steeds meer kopers een gat in hun financiering op. Jongere kopers kunnen dat vaak alleen overbruggen als (groot)ouders bijpassen met een schenking. Wie daar geen beroep op kan doen krijgt steeds vaker een probleem met de financiering, aldus Eigen Huis.

Minder gunstige tijd

Op veel plaatsen zijn woningen inmiddels zo in prijs gestegen dat nog maar 45 procent vindt dat het nu een gunstige tijd is om te kopen. Een jaar geleden was dat nog 60 procent. Het percentage respondenten dat het een slechte tijd vindt om een huis te kopen, is in het afgelopen jaar licht toegenomen van 9 naar 14 procent. Ongeveer 40 procent oordeelt hier neutraal over, een jaar geleden was dat nog 32 procent.

 

Niet betaalbaar 

Op het dieptepunt van de crisis (2012) verschoof de voorkeur naar huren en had slechts 49 procent voorkeur voor het kopen van een huis. Inmiddels geeft ruim 55 procent een voorkeur aan kopen. Toch zegt 45 procent van de respondenten (met een voorkeur voor kopen) dat een koopwoning voor hen niet betaalbaar is. Als het wel binnen hun financiële mogelijkheden had gelegen, zouden velen alsnog voor een koopwoning kiezen, constateert Eigen Huis. Reden voor een oproep aan de overheid om te zorgen voor betaalbare koopwoningen én huurwoningen

Lees meer over