Telecomproviders moeten aan wft-vergunning

smartphones

Telecomproviders dienen een vergunning bij de AFM aan te vragen indien zij het krediet voor telefoons op afbetaling zelf willen blijven aanbieden. Dat stelt minister Dijsselbloem van Financiën.

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad in reactie op een prejudiciële vraag van een kantonrechter geoordeeld dat telefoonabonnementen, waarbij een ('gratis') telefoon aan de consument ter beschikking wordt gesteld, in beginsel zijn aan te merken als kredietovereenkomsten waarop de regels voor kredietverschaffing uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing zijn. De afgelopen periode heeft de telecomsector met de AFM overleg gevoerd om de implicaties van het arrest van de Hoge Raad te bespreken. "Daarnaast heeft een aantal telecomproviders en VNO-NCW en MKB-Nederland mij verzocht om de Wft aan te passen, zodat de Wft niet op de telecomsector van toepassing is of de Wft zodanig te wijzigen dat de gevolgen daarvan voor de sector worden beperkt", aldus minister Dijsselbloem. "Na overleg en nadere beraadslagingen ben ik tot het standpunt gekomen dat aanpassing van de Wft niet wenselijk en niet te rechtvaardigen is. Gelet op het arrest van de Hoge Raad en de beperkte ruimte die de richtlijn Consumentenkrediet biedt om uitzonderingen te maken op de regels voor kredietverschaffing, zie ik geen goede mogelijkheden om de Wft (geheel of gedeeltelijk) niet toepasselijk te laten zijn op de door de Hoge Raad genoemde kredietovereenkomsten. Hierbij is voor mij relevant dat veel mensen kampen met schulden als gevolg van overkreditering en de aanpak van schulden een belangrijke prioriteit is voor het kabinet. De toepasselijkheid van de Wft op de hiervoor genoemde kredietovereen-komsten, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de aanpak van de schuldenproblematiek in den brede en dwingt de sector ook tot meer transparantie over hetgeen zij aanbiedt. Daarnaast zie ik voldoende mogelijkheden voor de sector om op proportionele wijze uitvoering te geven aan de eisen die de Wft aan kredietverschaffing stelt.".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Veldhuizen - 31 augustus 2015

Een goede zaak. Gedurende 24 maanden € 30- in de maand(zonder bel te tegoed) voor een patserige telefoon, welke na ca 20 maanden kapot/defect gaat en dan hopelijk op een inboedelverzekering geclaimd kan worden voor een nieuw model? De schades vliegen de pan uit... De overheid wil hier een stokje voor steken...... Ja, maar in die € 30- zit wel € 5- btw, die de Belastingdienst dan mogelijk mis loopt. De overheid snijdt zich toch niet inde vingers???? Als er een daadwerkelijk krediet onderzoek moet plaats vinden, krijgen (mogen) de mensen in de schuldhulpverlening, sociale dienst, enz geen krediet, dus (dure) telefoons. De winkelstraten in Nederland zullen dan snel versoberen (leegstand), omdat dan een heel hoop telefoonwinkels zullen verdwijnen.(??) Sim only is zo gek nog niet.

Lees meer over
Rechtbank: geen vergunning na eerdere scheve schaats

Rechtbank: geen vergunning na eerdere scheve schaats

Een financieel dienstverlener uit Enschede die tot twee keer toe ongeschikt werd bevonden als beleidsbepaler van een nieuwe eenmanszaak, kreeg ook bij de rechtbank...