Toezichtskosten kunnen niet onbeperkt stijgen

Tweede Kamer (plenaire zaal)

De sector noemt het een goede zaak dat de Tweede Kamer onbeperkte stijging van toezichtkosten heeft beteugeld.

 

De Tweede Kamer nam dinsdag bij de Wet bekostiging financieel toezicht ook een amendement aan van Aukje de Vries (VVD) waarmee onbeperkte stijging van de toezichtkosten aan banden wordt gelegd. Volgens het amendement mogen de huidige toezichtkosten van DNB en AFM alleen worden gecorrigeerd voor inflatie. Alleen als in bijzondere omstandigheden het toezicht moet worden aangepast, heeft het kabinet de vrijheid de toezichtkosten te verhogen. Dat moet dan wel nadrukkelijk worden worden gemotiveerd en die motivatie moet aan de Kamer voorgelegd.

De Pensioenfederatie vindt het een goede zaak dat "het comply or explain principe wettelijk wordt verankerd bij toezichtkosten, te meer omdat de overheidsbijdrage aan het financieel toezicht wordt geschrapt. Door het vervallen van de overheidsbijdrage bestaat er bij de overheid zelf geen financiële prikkel meer om de toezichtkosten binnen de perken te houden. Door het amendement wordt een transparante discussie over toezichtkosten geborgd".

Verbondsdirecteur Leo de Boer twittert: "Mooi: zojuist via amendement @aukjedevries kostenplafond toezicht in wet verankerd: 'de (be)vries norm'."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Adviseur tast dieper in buidel

Adviseur tast dieper in buidel

Adviseurs en bemiddelaars moeten dieper in hun buidel tasten voor hun bijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht. Ze dragen 7,5 procent meer bij in 2018....

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

Een VVD-motie voor de kerst om de "ongebreidelde groei" van de toezichtskosten te beteugelen, haalde het niet. De VVD diende een motie in om de zogenoemde...

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Het is redelijk dat de bedrijfstak zijn eigen toezichtkosten betaalt. Maar als de toezichthouders ook allerlei andere dingen willen of moeten doen: waarom...

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

De VVD is blij dat de minister van Financién voor de periode 2017 - 2020 een taakstelling gaat opleggen aan DNB en AFM oplopend tot 7 procent in 2020 na jarenlange...

Voorlopig geen kans op daling toezichtskosten

Voorlopig geen kans op daling toezichtskosten

De kosten van de AFM ontwikkelen zich in lijn met de begroting. Voorlopig dus geen kans op een verlaging van de door financiële dienstverleners als fors ervaren...

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseurs gaan duidelijk meer betalen voor de kosten van het toezicht in 2015.   De vaste kosten gaan omhoog van 650 naar 820 euro. De kosten per fte gaan...