Uit 75 jaar VVP: brandverzekeringsbelasting te Amersfoort ingevoerd

VVP 75 jaar logo Twitter

Wij klagen over 21 procent assurantiebelasting, maar sommige gemeenten konden er vroeger ook wat van. Wat te denken van een brandverzekeringsbelasting van 50 procent in Amersfoort?

Uit de VVP van 16 januari 1947: "Het voorstel van B en W van Amersfoort om een gemeentebelasting in te voeren waarbij premiën voor brandverzekering zullen worden belast, is in den gemeenteraad aldaar na levendige discussie aangenomen, teneinde de gemeente ervoor te behoeden tot de noodlijdenden te gaan behooren. Een amendement, dat beoogde de belasting enige progressiviteit te geven werd aanvaard. Door de meeste sprekers werd de belasting als hoogst onsympathiek beschouwd."

De belasting bedroeg 50 procent van de jaarpremie. De gemeente Amersfoort voorzag eind 1946 een jaarlijkse opbrengst van 45.000 tot 50.000 gulden, waarmee de gemeentebegroting mooi sluitend kon worden gemaakt. Wat dat laatste betreft, is er niet veel veranderd; overheden dekken tekorten nog steeds door belastingen, leges en andere tarieven naar eigen goeddunken te verhogen! Zie de assurantiebelasting, de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd van zeven naar 21 procent. (Lees eventueel ook het recente VVP-artikel 'Politieke speelbal'.)

Overigens was het idee van de brandverzekeringsbelasting bepaald niet uniek voor Amersfoort. 

Het geven van de bevoegdheid aan gemeenten tot het heffen van OZB ging samen met het laten vervallen van de grondbelasting, de personele belasting en de bestaande gemeentelijke belastingen op onroerend goed (straatbelasting, bouwterreinbelasting en brandverzekeringsbelasting).

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uit 75 jaar VVP:  'brillanten platina ring' verzekerd of niet?

Uit 75 jaar VVP: 'brillanten platina ring' verzekerd of niet?

Van zes 'brillanten ringen' was er één verzekerd. Een ring werd gestolen of raakte vermist. Was dat nou de verzekerde ring of niet? Daarover ging deze...

Uit 75 jaar VVP: een nieuw gevaar voor assuradeuren

Uit 75 jaar VVP: een nieuw gevaar voor assuradeuren

Altijd lekker met deze kou, een kruik. De elektrische kruik die na de Tweede Wereldoorlog opkwam, vond echter geen genade in de ogen van La Gro's Assurantiekantoor.  La...

Uit 75 jaar VVP: futurologische scenario's rond autobezit en -gebruik

Uit 75 jaar VVP: futurologische scenario's rond autobezit en -gebruik

Dat er grenzen zitten aan de groei, had in 1972 niet alleen de Club van Rome in de gaten. Uit de VVP van 3 november 1972: "Drs. G. Hupkes, adjunct-directeur van...

Uit 75 jaar VVP:  de Nationale Ramp

Uit 75 jaar VVP: de Nationale Ramp

1 februari 1953 staat in Nederlands collectieve geheugen gegrift. Ook het verzekeringsbedrijf kwam in actie om slachtoffers en nabestaanden bij te staan. Uit de...

Uit 75 jaar VVP: bonnen voor rijwielbanden voor verzekeringsagenten

Uit 75 jaar VVP: bonnen voor rijwielbanden voor verzekeringsagenten

Ook zo klaar met files? In 1946 hadden 'assurantiebezorgers' andere besoignes: aan fietsbanden komen om zich überhaupt te kunnen verplaatsen. Uit de VVP van...

Uit 75 jaar VVP: excursie naar de gasfabriek

Uit 75 jaar VVP: excursie naar de gasfabriek

Naarmate Groningen verder verzakt, wordt meewariger tegen gas aangekeken. Maar wie weet nog dat gas ooit uit kolen werd gewonnen?   Uit de VVP van 23...