Uit 75 jaar VVP: brandverzekeringsbelasting te Amersfoort ingevoerd

VVP 75 jaar logo Twitter

Wij klagen over 21 procent assurantiebelasting, maar sommige gemeenten konden er vroeger ook wat van. Wat te denken van een brandverzekeringsbelasting van 50 procent in Amersfoort?

Uit de VVP van 16 januari 1947: "Het voorstel van B en W van Amersfoort om een gemeentebelasting in te voeren waarbij premiën voor brandverzekering zullen worden belast, is in den gemeenteraad aldaar na levendige discussie aangenomen, teneinde de gemeente ervoor te behoeden tot de noodlijdenden te gaan behooren. Een amendement, dat beoogde de belasting enige progressiviteit te geven werd aanvaard. Door de meeste sprekers werd de belasting als hoogst onsympathiek beschouwd."

De belasting bedroeg 50 procent van de jaarpremie. De gemeente Amersfoort voorzag eind 1946 een jaarlijkse opbrengst van 45.000 tot 50.000 gulden, waarmee de gemeentebegroting mooi sluitend kon worden gemaakt. Wat dat laatste betreft, is er niet veel veranderd; overheden dekken tekorten nog steeds door belastingen, leges en andere tarieven naar eigen goeddunken te verhogen! Zie de assurantiebelasting, de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd van zeven naar 21 procent. (Lees eventueel ook het recente VVP-artikel 'Politieke speelbal'.)

Overigens was het idee van de brandverzekeringsbelasting bepaald niet uniek voor Amersfoort. 

Het geven van de bevoegdheid aan gemeenten tot het heffen van OZB ging samen met het laten vervallen van de grondbelasting, de personele belasting en de bestaande gemeentelijke belastingen op onroerend goed (straatbelasting, bouwterreinbelasting en brandverzekeringsbelasting).

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Monument van de verzekeringsgedachte

Monument van de verzekeringsgedachte

Dat waren nog eens teksten...! Uit de VVP van 14 mei 1954: "De buitengevel zal aan de voorzijde worden versierd met beeldhouwwerk in diep-reliëf, voorstellende...

Uit 75 jaar VVP:  vliegongevallenpolis-automaten

Uit 75 jaar VVP: vliegongevallenpolis-automaten

Aircare van nowGo een nieuwe vondst? Nee hoor. Lees dit artikel maar eens uit de VVP van 4 mei 1956: "De vliegongevallenpolis-automaten op Schiphol, welke tot nu...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

Uit 75 jaar VVP: debiteurenponskaarten...

En u dacht dat u veel tijd en geld kwijt bent aan administreren... Uit de VVP van 1 november 1968: "Op uitnodiging van de I.B.M. Nederland B.V. namen wij deel aan...

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Uit 75 jaar VVP: cliënt een mens, geen machine

Digitalisering van het assurantiekantoor? Verschraling van het aanbod doordat verzekeraars fuseren? Het zijn heus geen dingen speciaal van vandaag. Uit de VVP van...

Uit 75 jaar VVP: bromfiets niet te veronachtzamen risico

Uit 75 jaar VVP: bromfiets niet te veronachtzamen risico

Ooit werd in de aanloop naar 1 mei door verzekeraars hard gevochten om de gunsten van de bromfietsbezitter. Dat terwijl de schadelast verzekeraars al vanaf de opkomst...

Zoveel geld naar tussenpersoon?!

Zoveel geld naar tussenpersoon?!

Geen thema dat de gemoederen in de bedrijfstak zo vaak in beweging heeft gebracht, en nog brengt, als provisie. Dat terwijl er volgens sommigen helemaal geen provisievraagstuk...