Uit 75 jaar VVP: brandverzekeringsbelasting te Amersfoort ingevoerd

VVP 75 jaar logo Twitter

Wij klagen over 21 procent assurantiebelasting, maar sommige gemeenten konden er vroeger ook wat van. Wat te denken van een brandverzekeringsbelasting van 50 procent in Amersfoort?

Uit de VVP van 16 januari 1947: "Het voorstel van B en W van Amersfoort om een gemeentebelasting in te voeren waarbij premiën voor brandverzekering zullen worden belast, is in den gemeenteraad aldaar na levendige discussie aangenomen, teneinde de gemeente ervoor te behoeden tot de noodlijdenden te gaan behooren. Een amendement, dat beoogde de belasting enige progressiviteit te geven werd aanvaard. Door de meeste sprekers werd de belasting als hoogst onsympathiek beschouwd."

De belasting bedroeg 50 procent van de jaarpremie. De gemeente Amersfoort voorzag eind 1946 een jaarlijkse opbrengst van 45.000 tot 50.000 gulden, waarmee de gemeentebegroting mooi sluitend kon worden gemaakt. Wat dat laatste betreft, is er niet veel veranderd; overheden dekken tekorten nog steeds door belastingen, leges en andere tarieven naar eigen goeddunken te verhogen! Zie de assurantiebelasting, de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd van zeven naar 21 procent. (Lees eventueel ook het recente VVP-artikel 'Politieke speelbal'.)

Overigens was het idee van de brandverzekeringsbelasting bepaald niet uniek voor Amersfoort. 

Het geven van de bevoegdheid aan gemeenten tot het heffen van OZB ging samen met het laten vervallen van de grondbelasting, de personele belasting en de bestaande gemeentelijke belastingen op onroerend goed (straatbelasting, bouwterreinbelasting en brandverzekeringsbelasting).

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kandoor

Kandoor

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we vanzelfsprekend trots op. Al 75 jaar lang geloven we onvoorwaardelijk in de kracht en de toegevoegde waarde van het intermediair...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: robot-kassier

Uit 75 jaar VVP: robot-kassier

Altijd leuk: kijken wat er van toekomstvoorspellingen terecht is gekomen. Uit ‘Honderd Nationale jaren’, uitgegeven in 1963 bij het 100-jarig bestaan...

VVP is jarig en doneert

VVP is jarig en doneert

VVP bestaat 75 jaar en daar zijn we trots op. We willen deze mijlpaal op een bijzondere manier luister bijzetten. We geven geen verjaardagsfeestje, maar willen...

Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

Huisvolmachten staan onder druk. Maar niet voor het eerst. Uit de VVP van 15 februari 1952: "In de toelichtende memorie, welke het oorspronkelijke ontwerp Wet Assurantiebemiddeling...

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Uit 75 jaar VVP: altijd al discussie over (on)verzekerbaarheid

Ook vroeger dreigde onverzekerbaarheid, zoals in 1954 bij internationaal opererende Nederlandse expeditiebedrijven. Ook toen woedde hier discussie over. VVP-medewerker...