Uit 75 jaar VVP: lezing verzekeringsbedrijf voor Rotterdamse schooljeugd

VVP 75 jaar logo Twitter

Maandag start de Week van het Geld. Maar ook vroeger stonden branchegenoten voor de klas. In dit geval zelfs een VVP-redacteur!

Uit de VVP van 9 juli 1948: "Dinsdag 6 juli hield onze redacteur voor schadeverzekering de heer R. Sodenkamp Jr., in het Rotterdamse stadhuis een lezing over het verzekeringsbedrijf voor leerlingen van Middenstands-ULO-klassen en de Gem. Handels H.B.S. Dit is de eerste keer dat een dergelijk contact met medewerking van onderwijs-autoriteiten tussen scholen en het verzekeringsbedrijf plaats vindt. Het merkwaardige is dat dit - overigens zeer geslaagde - experiment voortsproot uit particulier initiatief. Tijdens de laatste gehouden Jaarbeurs vervoegden zich n.l. enkele jongelui bij de daar aanwezige heer Sodenkamp met enige vragen op verzekeringsgebied. Later zijn zij met hun leraar nog eens teruggeweest en tenslotte leidde deze belangstelling tot bovenvermeld resultaat.

"Overigens zou het ons niet verbazen als er in dat wat nu gedaan is, nog meer perspectief blijkt te zitten. Wij denken b.v. aan een cursus waar dieper op structuur, geschiedenis en arbeidsveld van het verzekeringsbedrijf kan worden ingegaan. Voorlopig is het echter een verdienste van de heer Sodenkamp dat hij bereid is geweest naar Rotterdam te komen om daar een aantal belangstellende jongelui een elementair overzicht te geven van wat het verzekeringsbedrijf is, hoe het werkt en hoe het ontstaan is. Dit gebeurde bovendien op een levendige, suggetieve manier, zodat er voor de boeiende lezing grote aandacht bestond."

Sodenkamp was werkzaam bij de Nederlandsche Lloyd (later Delta Lloyd) en gaf vaak lezingen voor assurantieclubs. Voor zijn verdiensten werd hij in 1971 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

ULO stond overigens voor uitgebreid lager onderwijs, HBS voor hogere burgerschool. Beide vormen verdwenen met de invoering van de Mammoetwet in 1968. ULO werd toen mavo, HBS werd havo en vwo.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Uit 75 jaar VVP: De Kieviet uit haar as herrezen

Uit 75 jaar VVP: De Kieviet uit haar as herrezen

Michael Mackaaij zorgt komende woensdag vast voor vuurwerk als spreker op de HVC-lunchbijeenkomst in Auberge De Kieviet in Wassenaar. In de jaren vijftig ging het...

Uit 75 jaar VVP: buitenshoks

Uit 75 jaar VVP: buitenshoks

Met deze redenering komt een verzekeraar nu niet meer weg, toch? Een verzekeringscase uit de jaren vijftig die was voorgelegd aan een forum: "Iemand is verzekerd...

Uit 75 jaar VVP: mejuffrouw A.M. Houttuin

Uit 75 jaar VVP: mejuffrouw A.M. Houttuin

Op Internationale Vrouwendag een eerbetoon aan een van de eerste vrouwen in een topfunctie in het verzekeringsbedrijf. Daarvan zijn er ook nu nog veel te weinig....

Uit 75 jaar VVP: emigrantenverzekering

Uit 75 jaar VVP: emigrantenverzekering

Aardige documentaireserie bij MAX momenteel over emigranten. Er waren destijds speciale verzekeringen voor de landverhuizers. Uit de VVP van 3 december 1954: "Naast...

Uit 75 jaar VVP: 50 jaar 'De Hoop'

Uit 75 jaar VVP: 50 jaar 'De Hoop'

De Hoop is een van de kennispartners van het VVP Event Bijzondere Risico's. De maatschappij bestaat al lang. Uit de VVP van 2 september 1955: "Op 7 september 1955...

Uit 75 jaar VVP:  'brillanten platina ring' verzekerd of niet?

Uit 75 jaar VVP: 'brillanten platina ring' verzekerd of niet?

Van zes 'brillanten ringen' was er één verzekerd. Een ring werd gestolen of raakte vermist. Was dat nou de verzekerde ring of niet? Daarover ging deze...