Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

Euro's via Pixabay 2018

FNV, VCP en CNV pleiten er voor de MVEV-regels aan te passen, over te stappen op de Europese UFR, te beginnen met gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent en volledig- en inhaalindexatie eerder mogelijk te maken. Dit in een brief aan minister Koolmees aan de vooravond van de rondetafel in de Tweede Kamer over de evaluatie van het nFTK.

De vakcentrales willen alsnog naar een pensioencontract dat steunt op de bouwstenen van het contract uit het Pensioenakkoord van 2011 en het Sociaal Akkoord uit 2013. Dit betekent geen nominale zekerheidseis, een stabielere minder rentegevoelige discontovoet en sturing, de ambitie van een bestendig geïndexeerd en stabiel maar voorwaardelijk pensioen met een daartoe structureel toereikende stabiele premie. In de tussentijd willen zij aanpassing van de regels voor indexeren en verlagen.

Zo willen de vakcentrales "al indexeren bij een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent Nu geldt er een toeslagdrempel op 110 procent. Dan mag het pensioenfonds niet indexeren. Door de grens waar vandaan mag worden begonnen met indexeren te verlagen, komt indexeren eerder in beeld".

Ze willen ook eerder volledig indexeren en eerder inhalen: "De TBI-regels (grens 110 procent en slechts 1/10e ) en de regels voor inhaalindexering en voor het herstellen van verlagingen kunnen worden afgeschaft. Volledig indexeren mag weer vanaf de VEV-grens zonder de eis dat een indexering tot in lengte van jaren moet kunnen worden gegeven. Als de dekkingsgraad boven de VEV-grens ligt en al volledig wordt geïndexeerd, zou begonnen moeten mogen worden met inhalen van gemiste indexering en het repareren van opgelopen verlagingen. Het is vreemd dat wordt volgehouden dat verlagen ‘ultimum remedium’ is en dat een achterstand tegelijkertijd bijna nooit te repareren is."

Niets staat volgens de centrales een overstap in de weg naar de EIOPA UFR. Die is streng genoeg voor verzekeraars met de voor hen geldende 99,9 procent zekerheidseis. Dus waarom voor Nederlandse pensioenfondsen een strengere eis zou moeten gelden, blijft onduidelijk. Bovendien is de aanpassing van het einde van de UFR beter gereguleerd dan het automatisme van de Nederlandse UFR voor pensioenfondsen. Dat voorkomt een dieper wegzakken dan nodig (en wenselijk). Het mes van zo’n aanpassing snijdt aan twee kanten. De kostendekkende premie komt meer in lijn met de premie die uitzicht geeft op pensioenindexatie uit de lange termijn ALM-analyses. De hogere dekkingsgraad betekent daarnaast een kleinere kans op verlagen en tegelijkertijd komt indexeren eerder in beeld".

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Werknemer onvoldoende voorbereid op herziening pensioenstelsel

Werknemer onvoldoende voorbereid op herziening pensioenstelsel

Nederlandse werknemers zijn onvoldoende voorbereid op een herziening van het pensioenstelsel door een laag kennisniveau en keuzestress. Dit blijkt uit een groot...

VCP: "Uitkijken met keuzevrijheid bij pensioen"

VCP: "Uitkijken met keuzevrijheid bij pensioen"

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het niet verstandig als mensen de mogelijkheid zouden krijgen om tijdelijk geen pensioenpremie te betalen. Dit naar...

AOW-leeftijd minder snel omhoog?

AOW-leeftijd minder snel omhoog?

In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan gepland, aldus de Volkskrant woensdag. "De pensioenleeftijd...

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling...

Verbond noemt pensioenparagraaf pover

Verbond noemt pensioenparagraaf pover

Het Verbond van Verzekeraars heeft begrip voor het uitstel van noodzakelijke hervormingen, maar maakt zich wel zorgen over het verder afkalvend vertrouwen in het...

Petitie voor persoonlijke pensioenpotten

Petitie voor persoonlijke pensioenpotten

Een week voor Prinsjesdag is op initiatief van Sjaak Zonneveld, auteur en mede-oprichter van BrightPensioen, een petitie gestart voor de komst van persoonlijke pensioenpotten. Zonneveld:...