Van Gaal ziet vooral rol voor adviseur

Annemarie van Gaal

Bemiddelen in en beheren van verzekeringen, daar schuilt de toekomst van de adviseur volgens Annemarie van Gaal nadrukkelijk niet in. "De snelste groeiers in de verzekeringsmarkt zijn diegenen die zich uitsluitend toeleggen op advies. Advies dat verder gaat dan simpelweg bemiddelen in of beheren van verzekeringen." Aldus Van Gaal dinsdagochtend in haar FD-column.

Van Gaal: "Menig ondernemer is sowieso een beetje allergisch voor het woord verzekeringen. Als hij veel zekerheden wilde, was hij geen ondernemer geworden. Wat hij wél nodig heeft, is iemand die over zijn schouder meekijkt naar de risico's en adviseert hoe je die kunt opheffen. Eigenlijk moet de tussenpersoon een manager van de 'downside' worden. (...) De nieuwe tussenpersoon is geen ontzorger, maar iemand die actief meehelpt om de downside te managen. En dan heb je het woord verzekeringen niet eens meer nodig. Natuurlijk is het een uitdaging om te veranderen als je een reputatie als provisie-incasseerder hebt. Maar wie zei dat ondernemen gemakkelijk is?"

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - 19 februari 2014

Van Gaal zegt, dat de toekomst zit in het bemiddelen en beheren van verzekeringen. Snap ik het niet helemaal ?!!!!!! Dit is toch wat wij doen. wij doen toch in advies en verkoop lees hier bemiddeling van producten/verzekeringen? Producten in één geheel en geen enkelvoudige producten ( nooit gedaan). In deze tijd, waarin wij adviseurs/bemiddelaars tot in den treure aan onze zorgplicht worden herinnerd kunnen wij advies en bemiddeling toch niet los van elkaar zien?!! Hoe willen wij nu ooit zien dat alles goed gaat als wij alleen advies doen? Trouwens, dan moeten wij misschien wel hiernaast schoenen gaan maken, want het gros van onze klanten wil dat wij advies /bemiddeling/ schadeafhandeling in één hand houden. Zij willen dat wij dit goed doen. Anders hebben zij ons helemaal niet nodig. Misschien zijn de computers en maatschappijen over 10 jaar wel zover dat wij inderdaad overbodig zijn. Op het ogenblik zijn wij als adviseurs bemiddelaars hard nodig, zeker als je ziet dat de service van maatschappijen verarmt. Ondanks inzetten van crisismanagers bij grote schades en handvasthouders. Dit is eveneens onze functie en de maatschappijen doen nu steeds en net of zij het buskruit uitgevonden hebben. Oude wijn in nieuwe zakken. Succes weer vandaag en in de toekomst.

Kees Bergman - 19 februari 2014

P.S. Met onze klanten bedoel ik ook zeker ondernemers. Zeker de ondernemers tot 20 man personeel. Zij willen ontzorgd worden waar zij dit wensen en overleggen waar niet. Zij willen hierna overgaan tot de orde van de dag en zij met hun werk en ontzorging en wij met het onze. Zij willen bijv. als tuinman de zaak bij de klant aannemen en het onkruid wieden en de bomen planten en omzagen wanneer dat moet. Zijn klant ziet dat en wil niet steeds hoeven zeggen waar hij wel en niet moet zagen en wieden. Dit is bij ons als adviseurs bemiddelaars hetzelfde. Dit is mijn en het gros van onze klanten/ondernemers hun oordeel en hier zult u het mee moeten doen.

Peter Huizinga - 18 februari 2014

Dat deden en doen we toch al (jaren)? Over zijn schouder meekijken naar de risico's en adviseren hoe je die kunt opheffen. Actief meehelpen om de downside te managen. Of waren we onze tijd al ver vooruit..... Een reputatie als provisie-incasseerder??? Dacht het niet want als je zélf loopt, dan loopt het vanzelf. En of ondernemen gemakkelijk is?" Nee, want ben in 1990 zélf met 0,00, noppes, nada, niente, nihil, zero begonnen. Weet er alles van! En velen met mij. Daarom heb ik, met alle respect voor deze uiterst succesvolle mevrouw ook zo vreselijk de smoor in dat er zoveel partijen zijn die ons het door Mevrouw van Gaal geschetste etiket opplakken. Alle discussies ten spijt, mij is inmiddels meer dan duidelijk geworden dat géén van de ons bekritiserende partijen, incl AFM en noem ze maar op écht weten wát een assurantiekantoor is, doet en hóe wij werken. Die onnozelheid begon destijds al bij de inspecteurs. Was dat zelf ook ooit eens bij de Oranje club, totdat ik een eigen kantoor startte. Toen wist ik pas wat er allemaal bij kwam kijken. Schoenmakers, blijf bij jullie leest!

Rien Eyzenga - 18 februari 2014

Interessante mening van mevrouw van Gaal. Ik ben benieuwd op welk doortimmerd onderzoek zij haar mening heeft gebaseerd. Dat er 'provisieincasseerdes' zijn (geweest) zal iedereen kunnen beamen. Maar ik ben er zo ontzettend van overtuigd, dat het gros van de collega's inmiddels puur financiële coach zijn. Wat mevrouw van Gaal (en vele anderen met haar) ook durven te beweren, de collega die er simpelweg voor zijn klanten is, met kennis en kunde zijn klanten helpt en constant peilt of en waar de dienstverlening beter kan, voorspel ik een gouden toekomst. Wat dat betreft zou het erg fijn zijn wanneer die negadenkers iets minder forum zouden krijgen. Want het lijkt zo langzamerhand modieus te worden je, zonder enige onderbouwing, uit te laten over de toekomst van de financieel adviseur.

Bennie Bles - 18 februari 2014

Voor producten afsluiten zonder advies heb je internet. Daarvoor heb je geen adviseur nodig. Vroeger waren dit de direct writers. Prima voor bemiddeling en voor relaties die geen advies in het te sluiten product nodig hebben. (Hoewel direct writers doorgaans een prima helpdesk hebben/hadden). Onze ervaring is dat er op dit gebied dus niet veel veranderd is. Verder ervaren we nog steeds dat de klant die advies vraagt, graag de bemiddeling aan de adviseur over laat. Bemiddelen is meer dan even achter de PC gaan zitten en op een paar knoppen drukken. In een hypotheekdossier kost de bemiddeling soms meer tijd en/of kennis dan sec het advies. Vooral hier zie ik geen grote scheiding in de markt ontstaan tussen advies enerzijds en bemiddeling anderzijds. Bennie Bles.

Albert van der Poll - 18 februari 2014

Ik zal we niet de enige zijn die gearriveerd bij een klant plotsklaps een compleet nieuwe hal ziet staan. Verzekeren? Machines? Inventaris/goederen? Niet aan gedacht...

Kees Bergman - 18 februari 2014

Geachte mevrouw van Gaal/ geachte redactie, geachte collegae fee/abonnementen voorstanders. Hou nu toch eens een keer op met het continue doorhameren op scheiding tussen advies en verkoop. Maandelijks/ wekelijks komt deze stelling wel op één of andere manier aan de orde. Wanneer u dit zo nodig wilt propaganderen, drop deze stelling dan één maal per jaar om de peiling te meten en ga daarna uw energie weer op andere zaken concentreren. Probeer niet door de herhaling de zaak op een gegeven moment als zaligmakend te verkopen. 90% van de klanten zowel zakelijk als particulier en adviseurs/verkopers van producten/ondernemers willen het systeem doorlopende provisie op niet complexe producten handhaven. Uw stelling is theoretisch perfect. PRAKTISCH WERKT UW STELLING NIET!!!!!!!! Kijk naar AOV. scheiding tussen advies fee en doorlopende fee loopt niet echt lekker. Neem hier bijvoorbeeld 9% provisie en eenmalige adviesfee. Bij begrafenisverz. en ORV loopt het systeem ook niet. Kijk hier ook weer bijv. naar een doorloop en eenmalige adviesfee. Het enige waar het redelijk loopt is Hypotheken en misschien pensioen. Bij pensioen heb ik echter ook mijn bedenkingen, maar ik weet het niet zeker, omdat ik pensioenadvisering in mijn portefeuille uitbesteed heb. Provisie heeft de laatste jaren bij sommige producten terecht een nare bijsmaak gekregen. Wanneer wij provisie bij niet complexe producten als vergoeding gaan vertalen, dan is daar niets mis mee. Zoals het al jaren is gegaan, mag deze provisie door de verzekeringsmaatschappij geïncasseerd worden. Wanneer dit goed duidelijk is gemaakt aan de klant en op de nota vermeld staat, dan is dit zo transparant als je maar hebben wilt. Hier is ook niets pervers aan!!!!Wanneer mijn fee collegae op eerlijke basis met fee willen adviseren, dan hebben zij van mij mijn goedkeuring. Laat mij op mijn beurt dan ook vrij om op provisiebasis te adviseren/verkopen, waarbij ik duidelijk geen productverkoper ben, ook nooit geweest en nooit zal worden. Laat mij ook vrij als een klant door mij op fee basis geadviseerd wil worden om dat dan ook te doen. Succes een ieder. Voor de duidelijkheid. Ik ben geen productverkoper., ben het ook nooit geweest en zal het ook nooit worden.

Jeffrey Leichel - 18 februari 2014

Vandaag las ik over boeren in Brabant die tientallen jaren geleden niet konden rondkomen van hun beroep en leerbewerking er bij gingen doen om de kost te verdienen. De leerverwerking bloeide op tot een sterk groeiende en gezonde branche. Nog steeds is Brabant een belangrijke regio voor leerverwerking. Uit dat verhaal valt misschien wel iets te 'leren'. En volgens mij probeert Van Gaal nu precies dat te zeggen.

Kees Bergman - 18 februari 2014

@ Adriaan Clemens Beste Adriaan, probeer het maar eens uit bij een paar klanten door te vertellen wat je provisie is. Je zult dan merken, dat provisie transparant vertellen en dus maken zeker niet betekent provisie afschaffen.

Willem van Spronsen - 18 februari 2014

Laakbaar en beledigend. Dat deze lady podium wordt gegeven geeft al aan hoe een redactie er in staat. Alles wat niet binnen de eigen perceptie of dat van opdrachtgevers valt moet blijkbaar links of rechtsom door vakjournalisten (of zij die zich er voor uitgeven) gespuid worden. Zeg dan gewoon dat je tegen een bepaald beloningsmodel bent en dat je schrijft in opdracht van hen die het intermediair bij regelmaat in een kwaad daglicht wil brengen. Gewoon campagne voeren voor derden op onheuse gronden en bewust negatieve geesten willen dienen. De strijd om de distributie in een eigen gemaakt perspectief plaatsen, met beledigende passages. Het is niets meer dan doordachte onzin met bijbedoelingen publiceren. Er kan geen enkel bewijs dat waarheid berust worden getoond. Onderzoek? Nee. Gewoon goedkope rioolpers, made in Rotterdam. Ga zo door. Proost!!

Lees meer over
Ministerie VWS pareert kritiek Annemarie van Gaal op zorgverzekeraars

Ministerie VWS pareert kritiek Annemarie van Gaal op zorgverzekeraars

Annemarie van Gaal viel in haar Telegraaf-column hard uit naar zorgverzekeraars die in haar ogen niet transparant zijn, veel te veel geld aan te dure en onnodige...

Van Gaal pleit voor één basispolis zorg

Van Gaal pleit voor één basispolis zorg

"Ik vind dat onze regering moet eisen dat er voor alle zorgverzekeraars één soort basispolis moet komen, met precies dezelfde voorwaarden en service."...

"Waar ligt ondernemersrisico zorgverzekeraar?"

"Waar ligt ondernemersrisico zorgverzekeraar?"

Annemarie van Gaal wil dat de zorgverzekeraars gedwongen worden "om transparant te zijn en dat alle basisproducten identieke voorwaarden krijgen zodat ze 100...

Van gaal: "belangrijk lesje in relativeren"

Van gaal: "belangrijk lesje in relativeren"

Hoe belangrijk het werk ook is dat de AFM doet, het publiek is met andere zaken bezig. Dat is het "belangrijke lesje in relativeren" dat Annemarie van...

Van Gaal uit raad van toezicht AFM

Van Gaal uit raad van toezicht AFM

Annemarie van Gaal is alweer vertrokken uit de raad van toezicht van de AFM. Van Gaal was de meest verrassende benoeming in de raad, die na kritiek vorig jaar werd...

"toezichthouders AFM hebben sterk moreel kompas"

"toezichthouders AFM hebben sterk moreel kompas"

Paul Rosenmöller gaat 26.700 euro per jaar verdienen als voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. De nieuwe leden van de raad van toezicht (Rob Becker,...