Vastlegging uitvaartwensen als basis voor adviesgesprekken

Uitvaart 1 (kerkhof)

Uitvaartverzekeraars hebben afgesproken dat de uitvaartwensen worden geïnventariseerd en vastgelegd, ten behoeve van de informatieverstrekking aan nabestaanden bij overlijden, en ook als basis voor adviesgesprekken. Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd, aldus het Verbond van Verzekeraars.

De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door de adviseur van de verzekeraar, ongeacht of het een kapitaalverzekering of naturauitvaartverzekering betreft. Als een onafhankelijke adviseur de verzekering sluit, zal de verzekeraar deze adviseur ondersteuning bieden bij het inventariseren en vastleggen van de klantwensen. Het administreren van deze wensen is van belang om de klantbehoeftes een centrale plaats te geven bij het sluiten en doorlopend up-to-date houden van de uitvaartverzekering. In de zelfregulering die verplicht is voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars, hebben uitvaartverzekeraars eveneens een set regels opgesteld voor het verloop van adviesgesprekken. Zo zal tijdens advisering door de adviseur van de verzekeraar aandacht worden besteed aan de vraag of de consument voldoende middelen heeft om een uitvaart zelf te betalen en of hij bereid is dit geld ook hiervoor te gebruiken. Ook wordt nagegaan of de consument dit risico al dan niet wil afdekken via een financieel product en in hoeverre er behoefte is om nabestaanden zorg uit handen te nemen. Uitvaartverzekeraars zullen onafhankelijke adviseurs stimuleren om hier tijdens het adviesgesprek ook aandacht aan te besteden, aldus het Verbond.

De afspraken met betrekking tot de uitvaartwensen maken onderdeel uit van het programma ‘VerzekeraarsVernieuwen’ en treden in werking per 1 september 2013.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Dela: ruimte voor nieuwe rituelen voor crematie

Dela: ruimte voor nieuwe rituelen voor crematie

Nabestaanden hebben vaker de behoefte om een overledene tot in de crematieoven te begeleiden. Sommigen rijden zelf de uitvaartkist naar binnen of drukken onder begeleiding...