Verhoogd betalingsrisico bij kwart intermediair

Fred de Jong 2012

Uit een analyse van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners en Adviesbureau Fred de Jong blijkt dat een kwart van alle 7.300 intermediaire vergunninghouders een verhoogd risico vormen wat betreft betaalgedrag en financiële stabiliteit. Deze conclusie is gebaseerd op credit rating informatie en op risicosignalen die zijn ontvangen van kredietinformatiebureaus.

 

Inclusief de aangesloten instellingen omvat de financiële adviesmarkt 8.850 bedrijven. Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RFD) bepaalt voor alle adviesbedrijven een eigen rating. Met behulp van deze ratings en de onderliggende risicosignalen helpt het RFD banken en verzekeraars in de dagelijkse, risicomonitoring van hun intermediaire distributiekanaal.

Samen met Fred de Jong heeft het RFD heeft een analyse gemaakt van de samenstelling van de financiële adviesmarkt en daarbij gekeken naar de mate van risico. Dat heeft geleid tot een whitepaper getiteld ‘Rating financieel adviesmarkt in Nederland’ dat gratis is te downloaden.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arjan Lubbe - 31 januari 2015

Historie - Ratinginstituut financieel dienstverleners B.V. (56967829) Kamer van Koophandel, 31 januari 2015 - 17:59 5100 Geen handelsregisterhistorie Mededeling Er is (nog) geen historie aanwezig bij de door u geselecteerde inschrijving. Verklaring In het vorige scherm heeft u de handelsregister historie voor een inschrijving opgevraagd. Bij het samenstellen van de informatie bleek dat er voor het opgevraagde dossier geen historie aanwezig is.

Arjan Lubbe - 31 januari 2015

Het ene commerciële bedrijf (Ratinginstituut Financieel Dienstverleners BV) probeert middels een onderzoek van een ander commercieel bedrijf (Adviesburo Fred de Jong BV) zichzelf op de kaart te zetten. Hoe gaat dat in zijn werk? Je creëert een probleem (slechte ratings) en biedt daarvoor een oplossing; het leveren van een credit rapport. Waarom schakelen wij, het ongebonden, goudeerlijk, het-beste-met-de-klant-voor-hebbende en integer intermediair niet eens Fred de Jong in om ons op de kaart te zetten? Fred verzint daar vast wel een mooi onderzoekje met gunstige uitkomsten bij -:)

Willem van Spronsen - 30 januari 2015

Aan Fred rest nog de vraag, wie is je opdrachtgever en met welk doel heb je dit voor je opdrachtgever laten opstellen? Mogen we concluderen dat je onderzoek retrospectief is! @ Jeffrey Leichel, inderdaad hoe is de rating toet stand gekomen. Het woord is nu aan Fred de Jong!

Albert van der Poll - 30 januari 2015

Waarom zouden verzekeraars hier nog veel belangstelling voor hebben? Het enige wat ik me kan bedenken zijn de rekening courantsaldo's die verschuldigd zijn. Die kunnen ze toch zelf wel zien? Gratis tip: als dit saldo steeds oploopt is er mogelijk wat aan de hand. Voor de rest lijkt me dat verzekeraars moeten proberen goede producten te maken voor redelijke prijzen, goede werkprocessen invoeren, de telefoon opnemen binnen een paar minuten, en de ellende van het wéér niet toegankelijke extranet op te lossen. Al die extra beschikbare tijd kunnen wij dan aan onze klanten besteden. Ook goed voor de solvabiliteit.

Rob van Horssen - 30 januari 2015

Mooi rapport om de premie-incasso ter discussie te stellen, toch? En wie is RFD dan wel niet? Komt ie. Uit het rapport; "Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners is gespecialiseerd in het verschaffen van informatie over de financiële gezondheid van financieel intermediairs. Het RFD levert op abonnementsbasis aan intermediaire verzekeraars en, hypotheekverschaffers rating- en risico informatie over de met hen samenwerkende intermediairs". Ahh zo, werkt met name voor (of samen met?) intermediaire verzekeraars. Ja ja, prachtig. Lijkt me zo leuk om RFD en Adviesbureau Fred de Jong ook eens langs deze lat te leggen. Maar dan wel eerst zorgen dat de abonnementen die RFD levert aan verzekeraars en hypotheekverstrekkers uitgeknepen zijn tot op het bot. Interessante discussie weer Fred.

Jeffrey Leichel - 30 januari 2015

Net de whitepaper gelezen. Er zijn 7.300 vergunninghouders die fulltime met advies bezig zijn. De gemiddelde ratingscore is 6,94. Als je lager dan 6,4 scoort, behoor je tot de risicoklasse. 24,6% scoort lager dan die 6,4. Een dikke 70% daarvan zit net onder die 6,4. In de risicogroep zijn het vooral de kleine ondernemingen waarbij specifiek de serviceprovider, de eigen bemiddelaar volmacht en concerns met een collectieve vergunning het slechtst scoren. Maar het belangrijkste is. Hoe is de rating tot stand gekomen en is dit theoretische model getoetst aan de praktijk? Of roepen we nu voortaan dat een kwart van de vergunninghouders insolvabel is. In dat geval stelt reageerder Rob een terechte vraag.