Verzekeraarklachten.nl uit twijfels over Position Paper Verbond

Verzekeraarklachten.nl zet kanttekeningen bij het Position Paper ’Schaderegeling, goed geïnformeerd, goed geregeld’ van het Verbond van Verzekeraars.

"Met het position paper stelt het Verbond te willen onderzoeken of en waar verbeteringen mogelijk zijn in de schaderegeling. Prima, maar wij hebben het Verbond nota bene op haar uitdrukkelijk verzoek bijna 100 voorbeelden gegeven van zaken waarin de schaderegeling ten faveure van de verzekeraar structureel uit balans is, maar nu kijkt ze liever de andere kant op en doet er niets mee", aldus Anton Rietveld van het online klachteninstituut..

Volgens Rietveld zou Cor Groeneweg (manager communicatie) hebben gesteld dat het Verbond slechts 'een handje vol meer dan tien jaar oude klachten’ zou hebben ontvangen en dat hij 'nog steeds zit te wachten op dossiers die misstanden aantonen’. Rietveld: "Wij hebben op 15 juni jl. bijna 100 voorbeelden aan het Verbond aangereikt. Deze zaken staan inmiddels ook - geanonimiseerd - op Verzekeraarklachten.nl genoemd. Daarvan zijn er 73 niet ouder dan 2010. Het is vreemd dat de ene woordvoerder van het Verbond bevestigt dat 'Het Verbond van Verzekeraars heeft kennis genomen van de door u beschikbaar gestelde voorbeelden van schaderegeling waarbij er, zoals door u gesteld "fors ten nadele van de verzekerde" is gerapporteerd. De voorbeelden bevestigen dat contra-expertise meerwaarde biedt en een aanvulling is op de schaderegeling zoals deze vandaag de dag is ingericht’, en dat de andere woordvoerder drie weken later nog roept: 'Wij zitten nog steeds te wachten op de toegezegde dossiers waaruit misstanden zouden zijn af te leiden’.

De getoonde voorbeelden zouden volgens het klachtenloket aangeven dat verzekeringsexpert -vanwege diens afhankelijkheid van de verzekeraar- structureel in het voordeel van de verzekeraar had gerapporteerd. "Het is bittere noodzaak dat de verzekerde bij een schade een eigen deskundige inschakelt. Uit de voorbeelden blijkt wel hoeveel geld dat voor de gedupeerde uitmaakt. Daar helpen position papers in eerste instantie niet mee.”

 

 

 

Reactie toevoegen