"verzekeraars riepen ellende over zichzelf af"

Nol Monster 2014

Acht jaar na het begin van de woekerpolisaffaire ontvangt Kifid nog steeds nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen. "Met name drie elementen leiden tot klachten: het beleggingsverlies, de hoogte van de overlijdensrisicopremie en de kostenbelading", zegt Financiële Ombudsman Nol Monster in De Onderlinge. "Door de hardnekkig voortdurende kostenversluiering kun je bijna zeggen dat verzekeraars alle ellende over zichzelf hebben afgeroepen.”

Voor de kostenbelading van beleggingsverzekeringen heeft Monster maar één kwalificatie: "Schandalig.". In De Onderlinge, het blad van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijn, zegt Monster verder erg blij te zijn met de invoering van het provisieverbod bij de verkoop van complexe producten. “Geweldig!”, zegt hij. “Toen ik Financiële Ombudsman werd, heb ik me over dat voor buitenstaanders onzichtbare betalingsverkeer zeer verbaasd. Natuurlijk hadden we kunnen begrijpen dat zo’n tussenpersoon ook moet worden betaald, maar zo was het verdienmodel nu eenmaal. Overigens gaat de nieuwe manier van werken natuurlijk ook niet altijd zoals het moet. Wie vierduizend euro voor een hypotheekadvies moet betalen, waarvoor alleen maar een paar telefoontjes nodig zijn geweest, heeft daar op z’n zachtst gezegd een aantal vraagtekens bij.”

 

Taak voor consument

Klachten over schadeverzekeringen hebben vaak betrekking op het niet nakomen door de adviseur van zijn zorgplicht. Monster: “Als een adviseur weet dat er iets in de persoonlijke omstandigheden van zijn cliënt is veranderd, moet er bij hem een lichtje gaan branden als zijn cliënt er zelf niet aan heeft gedacht dat het verzekeringstechnische consequenties heeft. Lastig is ook als een aanbieder een nieuw product heeft ontwikkeld dat duidelijk beter en bovendien goedkoper is dan het oude product. Soms komen mensen daar pas jaren later achter en klagen dan over hun adviseur dat die eerder had moeten vertellen dat er een nieuw product op de markt was. Zo’n adviseur antwoordt dan dat hij zijn klanten niet elke keer het hele productenaanbod kan gaan doorbellen en dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ik vind het ook een taak van de consument zelf om zich wat dat betreft op de hoogte te houden.”

 

Kifid schrapt dubbele beoordeling

Aanleiding voor het interview met de Financiële Ombudsman is de nieuwe wijze van klachtbehandeling van Kifid met ingang van 1 oktober. Tot voor kort gaf eerst de Ombudsman een oordeel over klachten en vervolgens – als de consument dit wilde – de Geschillencommissie. Deze dubbele beoordeling is nu afgeschaft. De Ombudsman legt zich voortaan uitsluitend toe op bemiddeling. Het geven van oordelen gebeurt alleen door de Geschillencommissie. Sinds 1 oktober is de procedure bij de Geschillencommissie voor de consument gratis.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - 8 oktober 2014

De heer Monster heeft de situatie van zijn verdien model als voorbeeld genomen, €4000,- verdienen met een paar telefoontjes. Jammer dat in dit land zulk een mirakel op zo'n post kan en mag zitten. Geeft aan hoe het bij de overheid werkt ( niet werkt dus). En de woeker polis affaire is werkelijk door de maatschappijen in samen werking weer met die overheid (Waarbeke) over hun zelf heen geroepen. En zo gaat het met alles als de overheid met een oplossing komt. Want de oplossing ( van de overheid) is altijd erger dan de kwaal Net als de opmerking van Dijsselbloem vanmorgen dat overcreditering heeft geleid tot de crises (JA. ) En onze kinderen maar laten lenen voor de studie ( wat gebeurt hier dit spreek elkaar tot tegen, O ik weet het al er zit een glazen wand tussen de minister van onderwijs en de minister van financiën,. .dus ze kunnen elkaar niet verstaan en gebaren taal beheersen ze niet blijkbaar Geert Sijbring

Willem van Spronsen - 7 oktober 2014

@ Albert, een juiste conclusie die je trekt met die 4000,00 euro even makkelijk verdienen. De heer Monster geeft zichzelf een Brevet van Onvermogen als het om het beoordelen van het provisiemodel gaat. Dat hij het provisieverbod bij complex geweldig vindt mag zo zijn, het is zijn mening, maar daarmee is de woekerpolisaffaire niet opgelost. Immers het provisiekosten gedeelte is daarbij van weinig en geen belang, maar dat noemt hij dus niet. Ik mis van zijn kant de info dat verzekeraars bij beleggingsverzekeringen in het verleden kosten doorberekenden die in geen verhouding stonden met de inleg/premie en waar de consument en het intermediair gewoon helemaal niets van af wist. Hoofdbrekens hebben de verzekeraars blijkbaar met dit dossier en wellicht ook het Kifid die vele claims van klanten moeten behandelen. Van klanten die zich blijkbaar laten bijstaan door professionele ontwoekeraars.

Albert van der Poll - 7 oktober 2014

Ik ben reuze benieuwd of meneer Monster kan aangeven waar ik een hypotheek kan regelen met een "paar telefoontjes". IK ben er namelijk maar druk mee, ook en vooral met de beoordeling van stukken, de vastlegging van een advies, en het tevredenstellen van de informatiehonger van aanbieders. Oh, en ook graag wat van die klanten die 4.000 euro willen betalen, die kom ik ook al niet tegen! Het zal toch niet zo zijn dat dit voorbeeld geheel aan de verbeelding van de heer Monster is ontsproten?

Lees meer over
Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft mr. W.J.J. (Wanner) Los per 1 oktober benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Los is sinds 1994 onafgebroken werkzaam bij...

Camera even laten liggen: geen vergoeding

Camera even laten liggen: geen vergoeding

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera....

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die bij een verzekeraar de afkoopwaarden van twee door hem afgesloten uitvaartverzekeringen opvraagt. De hierop...

Geldverstrekker mag met ex praten

Geldverstrekker mag met ex praten

HYPOTHEKEN - In 2005 sluit de consument met haar toenmalige partner een hypotheek bij de geldverstrekker. In 2007 komt een einde aan deze relatie. In 2015 verzoekt...

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking...

Klant moet adviesrapport krijgen

Klant moet adviesrapport krijgen

HYPOTHEKEN - In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat klanten van hun adviseur geen schriftelijk adviesrapport ontvangen. Eén van de onderdelen in...