Verzekerde krijgt rol bij controle zorgnota

Andre Rouvoet

De zorgverzekeraars starten met een breed actieprogramma om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan. Het actieprogramma 'Zinnige zorg, zuivere rekening' moet tevens zorgen voor correcte rekeningen. De verzekerden krijgen een rol bij het controleren van de nota's van zorgverleners.

“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen. Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken”, aldus André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.

 

Om op korte termijn resultaten te kunnen boeken is een brede en integrale aanpak met drie prioriteiten ontwikkeld:
1. Ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan. De aandacht in 2013 en 2014 richt zich in het bijzonder op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor de gehele keten wordt in kaart gebracht waar mogelijke oorzaken zitten van ongepaste zorg, oneigenlijk gebruik en/of misbruik en hoe die kunnen worden aangepakt. Hierbij gaat het om onderwerpen als upcoding van declaraties, verslavingszorg en om aandoeningen als lage rugklachten en spataderen. Met name bij deze laatste twee is een hoge ‘praktijkvariatie’ aangetoond.
2. De rol van de verzekerde bij controle versterken. Zorgverzekeraars hebben het voortouw genomen om samen met de andere betrokken partijen de informatievoorziening aan de verzekerde te verbeteren. Met minister Schippers van VWS is afgesproken om verzekerden via de ‘mijn-omgeving’ bij hun verzekeraar vanaf 2014 beter te informeren en uiterlijk medio 2014 een compleet en begrijpelijk overzicht te geven van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties (specialisme en activiteiten op de nota).
3. Bevorderen van correct declareren. Samen met zorgaanbieders gaan verzekeraars ideeën bedenken die ervoor zorgen dat alle zorgaanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct declareren. Eén van de ideeën is dat zorgverzekeraars samen met branche- en beroepsorganisaties onderzoeken hoe zij zorgaanbieders kunnen voorlichten over hun rol en verantwoordelijkheid wat betreft goede declaraties.
Gelet op het maatschappelijk belang van goede controles gaan zorgverzekeraars – binnen de grenzen van de Mededingingswet – intensiever samenwerken. Verzekeraars gaan de screening van zorgaanbieders gezamenlijk uitvoeren. Tevens zullen ze signalen en resultaten ten aanzien van controle met elkaar delen. Ook de bestaande samenwerking in het Kenniscentrum Fraudebeheersing zal worden geïntensiveerd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Henk Vos - 29 augustus 2013

Als de zorgverleners onleesbare of ondefinieerbare codes hanteren is er niet uit te komen. zo zag ik in mijn zorgverbruik dat ik op 1 en dezelfde dag 2 x dezelfde behandeling ondergaan zou hebben. Dus wordt de zorgverzekeraar gealarmeerd, enkele dagen later kreeg ik een bericht dat de zorgverzekeraar de 2e behandeling binnen een termijn van 6 weken uitgevoerd had en dat die 2e zaak op 1 declaratie vermeld mag worden. ook het hanteren van minimum bedragen is een belachelijke zaak. bij het bezoek van de huisartsenpost vond de arts het noodzakelijk dat ik naar de spoedeisende hulp gebracht moest worden. Er kwam een ambulance vanaf een afstand van pak 'm beet 500 meter en bracht mij naar de ingang van het ziekenhuis. Kosten € 613,00 en 3,75 voor de kilometrage. Het geheel nam niet meer dan 10 minuten in beslag. Ik beoordeel het laatste als een beetje misbruik van de mogelijkheden. Volgens de zorgverzekeraar is daar niets tegen te doen.

Lees meer over
Toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog

Toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog

Het kabinet vindt de toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog. Dat is op te maken uit de vrijdag gepubliceerde kabinetsreactie op het vorig jaar...

"Verzekeraars sturen surfgedrag naar Facebook"

"Verzekeraars sturen surfgedrag naar Facebook"

Wie op de site van zijn zorgverzekeraar kijkt of een bepaalde behandeling wordt vergoed, of waar hij terecht moet voor die behandeling, verwacht niet dat Facebook...

"Verzekeraars beleggen zelf in peperdure medicijnen"

"Verzekeraars beleggen zelf in peperdure medicijnen"

"Zorgverzekeraars beleggen gezamenlijk voor enkele miljoenen euro's in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen." Aldus woensdag...

Geen verder onderzoek naar toetredingsdrempels nieuwe zorgverzekeraars

Geen verder onderzoek naar toetredingsdrempels nieuwe zorgverzekeraars

Het kabinet vindt het niet nodig verder onderzoek te laten doen naar eventuele toetredingsdrempels voor nieuwe zorgverzekeraars, antwoordt minister Bruins op Kamervragen...

Premies basisverzekeringen stijging minimaal

Premies basisverzekeringen stijging minimaal

Gemiddeld zijn de premies voor de basisverzekeringen met 2 procent gestegen tot 112 euro per maand, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView. Eerder werd nog uitgegaan...

Zorgverzekeraars: stop met geld pompen in de zorg

Zorgverzekeraars: stop met geld pompen in de zorg

Stop met geld pompen in de zorg. Dit komt als een boemerang terug. Hoogste tijd om te investeren in gezond blijven. Dit is samengevat de boodschap van de vier grootste...