Verzekeringsmarketing wordt kleinschaliger

Korting

"Kleinschalige marketing krijgt meer aandacht en de verzekeringsbranche volgt daarbij een aantal andere sectoren. Het internet en met name Facebook zal nog meer worden ingezet als distributiekanaal." Aldus de bureaus NewRatio en Get Better.

Hans Janssen (NewRatio) en Pieter van Driel (Get Better) hebben commercieel verantwoordelijke managers bij verzekeraars en het intermediair
geïnterviewd. Daarnaast is er deskresearch gedaan. Het tweetal: "De grip van de verzekeraar op de klant is minder geworden, waardoor verzekeraars nu vaker klanten gaan zoeken via het directe kanaal. Zij geloven dat, met name voor niet adviesgevoelige producten, de consument zijn zaken zelf graag wil regelen. Dat is sneller en goedkoper. Het intermediair krijgt hier ook mee te maken. Het zal met creatieve oplossingen en nieuwe concepten moeten komen en zo de meerwaarde en het onderscheidend vermogen voor de klant aantoonbaar maken."

Volgens Janssen en Van Driel moet de "marketing- en verkooptactiek moeten beter aansluiten bij de huidige marktontwikkelingen, zodat de opbrengst omhoog gaat. Een aantal verzekeraars geeft aan dat in het algemeen veel marketingcampagnes verlieslatend zijn. Ook durft men in zijn algemeenheid niet te stellen dat het marktaandeel hierdoor toeneemt. De effectiviteit van alleen maar massamediale
merkgerichte marketing wordt door veel verzekeraars betwist. Kleinschalige marketing krijgt meer aandacht. Een deel van de marketingbudgetten voor massamediale en merkgerichte marketing, wordt voorzichtig ingezet op kleinschalige en klantgerichte campagnes.
Ook dringt het besef door dat niet alle klanten hetzelfde zijn en dat marketing en verkoop meer gericht moeten zijn op specifieke groepen consumenten. Daarnaast moeten zowel het intermediair als verzekeraars beseffen dat zelfs bij de verkoop van verzekeringen de beleving een rol moet gaan spelen bij het prikkelen van de klant. Een aantal verzekeraars kijkt bij omzetgroei ook naar verkoopkanalen van derden; een
gezamenlijke klantbenadering en productcombinaties bedenken om klanten te werven."
 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over