Voorlopig geen kans op daling toezichtskosten

Euro's

De kosten van de AFM ontwikkelen zich in lijn met de begroting. Voorlopig dus geen kans op een verlaging van de door financiële dienstverleners als fors ervaren bijdrage aan de toezichtskosten.

De AFM: "Om AFM klaar te maken voor haar rol in een veranderende financiële sector waar onder andere technologie en daarmee datagedreven toezicht een grotere rol gaan spelen, zijn ook intern veranderingen nodig. De tussentijdse balans van AFM stemt tot tevredenheid. De prognose van de totale lasten is naar verwachting nagenoeg gelijk aan de begroting. Ook de gemiddelde personele bezetting zal voor 2015 ongeveer gelijk zijn aan de begroting."

De toezichthouder schrijft in de 'Voortgang activiteitenagenda 2015' tevreden terug te kijken op het eerste halfjaar. "Wij zijn op koers met onze agenda voor 2015. Het bestuur van de AFM kijkt dan ook met tevredenheid terug op de eerste helft van dit jaar. Binnen het toezicht heeft de AFM in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van technologische ontwikkelingen op de financiële sector en haar consumenten, aan financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook heeft de AFM onderzoeken uitgevoerd naar rentederivaten en bijzonder beheer van banken. Intern is het bestuur van de organisatie versterkt en is er een bijna geheel nieuwe raad van toezicht aangetreden. De kosten van de organisatie ontwikkelen zich in lijn met de begroting."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - 14 oktober 2015

Bij (andere), zeg maar ons soort, bedrijven is het een uitdaging om het van de begroting te "winnen". Omzet natuurlijk, maar in ieder geval daar waar het de kosten betreft. Ik begrijp dat die drive er bij deze club niet is.

Lees meer over
Adviseur tast dieper in buidel

Adviseur tast dieper in buidel

Adviseurs en bemiddelaars moeten dieper in hun buidel tasten voor hun bijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht. Ze dragen 7,5 procent meer bij in 2018....

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

VVD-motie beperken toezichtskosten haalt het niet

Een VVD-motie voor de kerst om de "ongebreidelde groei" van de toezichtskosten te beteugelen, haalde het niet. De VVD diende een motie in om de zogenoemde...

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"

"Het is redelijk dat de bedrijfstak zijn eigen toezichtkosten betaalt. Maar als de toezichthouders ook allerlei andere dingen willen of moeten doen: waarom...

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

"Toezichtskosten AFM en DNB in hand houden"

De VVD is blij dat de minister van Financién voor de periode 2017 - 2020 een taakstelling gaat opleggen aan DNB en AFM oplopend tot 7 procent in 2020 na jarenlange...

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseur fors meer kwijt aan toezichtskosten

Adviseurs gaan duidelijk meer betalen voor de kosten van het toezicht in 2015.   De vaste kosten gaan omhoog van 650 naar 820 euro. De kosten per fte gaan...

Toezichtskosten kunnen niet onbeperkt stijgen

Toezichtskosten kunnen niet onbeperkt stijgen

De sector noemt het een goede zaak dat de Tweede Kamer onbeperkte stijging van toezichtkosten heeft beteugeld.   De Tweede Kamer nam dinsdag bij de Wet bekostiging...