VSZ lanceert Quick Scan voor adviseurs

Jos Berkemeijer 2017

VSZ Assuradeuren heeft een Quick Scan geïntroduceerd voor adviseurs die adviseren op het gebied van eigenrisicodragen.

Met de Quick Scan kan de adviseur samen met een zakelijke klant tot een risicoanalyse komen waarbij vanuit een risicomanagementperspectief gekeken wordt naar schadelastbeperking en optimale inzet van medewerkers.

De risicoanalyse en geformuleerde verzuim- en instroomdoelstellingen worden in dit model getoetst aan de risicohouding van het bedrijf, om zo de uiteindelijke verzekeringsbehoefte van de klant vast te stellen. Vanuit de verzekeringsbehoefte ontstaat een advies op maat, aldus VSZ Assuradeuren.

De VSZ Quick Scan wordt in het vierde kwartaal van 2017 als try-out uitgerold onder de adviseurs van VSZ. Ook zal VSZ masterclasses organiseren waarin de intermediair in staat wordt gesteld om nader kennis te maken met deze nieuwe Quick Scan.

Jos Berkemeijer, algemeen directeur van VSZ Assuradeuren: "De afgelopen maanden hebben we in nauwe samenwerking met de intermediair dit risicomanagement model ontwikkeld. Het besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of WGA te worden, vormt voor veel bedrijven vaak een omslagpunt in de cultuur en bedrijfsvoering. Een dergelijk besluit vereist namelijk dat een werkgever het effect van inzetbaarheid van medewerkers op waarde weet te schatten en bereid is daarin te investeren en het resultaat moet kunnen monitoren. VSZ heeft in samenwerking met ActivaSZ een nieuwe aanpak geformuleerd om de intermediair in staat te stellen dit actieve risicomanagement ook daadwerkelijk in te vullen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Jos Berkemeijer krijgt leiding VSZ Assuradeuren

Jos Berkemeijer krijgt leiding VSZ Assuradeuren

Jos Berkemeijer (62) is – onder voorbehoud van goedkeuring door de externe toezichthouders – benoemd tot algemeen directeur van VSZ Assuradeuren. Hij...

Vsz \'nieuwe wga\' bouwt nadrukkelijk prikkel voor werkgever in

Vsz \'nieuwe wga\' bouwt nadrukkelijk prikkel voor werkgever in

VSZ introduceert nu al een volledig private oplossing die het verzekeren van WGA-vast en WGA-flex, risicomanagement en uitvoering van de sociale zekerheid –...

Groot aantal bedrijven kiest voor eigenrisicodragerschap Ziektewet

Groot aantal bedrijven kiest voor eigenrisicodragerschap Ziektewet

Door de verwanderende wetgeving zal een groot aantal bedrijven voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet kiezen. Dat stelde algemeen directeur Gaston Merckelbagh...

Vsz-workshop 'Advieskansen Sociale Zekerheid'

Vsz-workshop 'Advieskansen Sociale Zekerheid'

VSZ Assuradeuren organiseert eind augustus en begin september een aantal keren de workshop 'Advieskansen Sociale Zekerheid'. "De veranderingen in de sociale...

Vsz eerste coverholder Lloyd's op inkomen

Vsz eerste coverholder Lloyd's op inkomen

VSZ heeft als eerste een overeenkomst gesloten met Lloyd's binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft hierdoor een volmacht om verzekeringen op het gebied...

"nieuwe WGA dwingt werkgevers te kiezen"

"nieuwe WGA dwingt werkgevers te kiezen"

"De nieuwe WGA verplicht werkgevers tot het maken van keuzes", aldus algemeen directeur Gaston Merckelbagh van VSZ op de Expertsessie Nieuwe WGA die de...