Waarschuwingstekst variabel pensioen verduidelijkt

Waarschuwingsteken 2017

De waarschuwingstekst variabel pensioen is na afstemming met de toezichthouders AFM en DNB en in overleg met de koepels het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie verduidelijkt. De waarschuwingstekst zoals is opgenomen in de algemene maatregel van bestuur –die in de loop van dit jaar zal worden getroffen en per 2018 van kracht wordt – luidt: “De ontwikkeling van uw pensioen hangt onder meer af van economische omstandigheden. Uw pensioen kan hierdoor omhoog of omlaag gaan. Wij spreiden financiële meevallers en tegenvallers over <x> jaar om grote schokken in de hoogte van uw pensioen te voorkomen. Bij langdurige tegenvallers en bij een spreidingsperiode van meer dan vijf jaar kan uw pensioen na verloop van tijd flink lager uitvallen.”

Naar aanleiding van het amendement van lid Omtzigt wordt per 2018 geregeld dat pensioenuitvoerders van een variabele pensioenuitkering die een spreidingsperiode voor financiële meevallers en tegenvallers hanteren van meer dan vijf jaar verplicht zijn om de deelnemer vooraf expliciet te informeren over de risico’s van spreiding over een lange periode. 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over