Woekerpolisaffaire onderschat?

Eurobiljetten

Opmerkelijk: terwijl miljardenclaims als een zwaard van Damocles boven verzekeraars hangen, constateert het Financieel Stabiliteitscomité dat de woekerpolisaffaire de stabiliteit van levensverzekeraars vooral indirect bedreigt in de vorm van minder klantvertrouwen.

 

Het verslag van de jongste vergadering van het comité leest: "Het comité heeft voorts gesproken over de positie van de Nederlandse levensverzekeringssector. Het traditionele verdienmodel van de sector staat onder druk. Factoren als de lage rente en dalende premie-inkomsten als gevolg van een krimpende productie van individuele polissen zijn hier debet aan. Voorts heeft de sector te maken met het dossier beleggingsverzekeringen. Het comité constateert dat de financiële stabiliteitsrisico’s die hieruit kunnen voortvloeien vooral indirect van aard zijn, bijvoorbeeld in de vorm van negatieve vertrouwenseffecten. De directe risico’s voor de financiële stabiliteit zijn afgenomen doordat financiële conglomeraten in Nederland worden afgebouwd."

Als de miljardenclaims die de verzekeraars boven het hoofd hangen, worden toegekend is er echter wel degelijk ook een directe bedreiging.

Het comité heeft ook gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt, en de rol die hypothecaire financieringsnormen (LTV- en LTI-limieten) hierbij spelen. "De recente maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte annuïtaire aflossing, leveren een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. Het comité heeft gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt,en de rol die hypothecaire financieringsnormen hierbij kunnen spelen. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw van huishoudens van belang. Verdere analyse is nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt alsmede de kosten en baten van eventuele aanvullende maatregelen in kaart te brengen en te kunnen wegen. In de volgende vergadering spreekt het comité hierover verder."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

De Commissie van Beroep van Kifid ziet geen grond de procedure tussen een woekerpolishouder en NN voort te zetten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een van de...

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

"De stelling van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden volstaan met een rekenvoorbeeld,...

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Kantelpunt in woekerpolisaffaire?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen.    Het gaat om de eerste...

ASR voor rechter om waerdye-polis

ASR voor rechter om waerdye-polis

De Consumentenbond stapt naar de rechter, "omdat ASR weigert woekerpolisklanten gelijk te behandelen. Gesprekken van de Consumentenbond met ASR hierover zijn...