Woekerpolisklant hypotheek voor 2015 \'activeren\'

AFM (logo)

De AFM verwacht van verzekeraars en adviseurs dat zij tachtig procent van de klanten met een beleggingsverzekering bij hun hypotheek voor 1 januari 2015 hebben geactiveerd. Dat blijkt uit een toelichting voor verzekeraars en adviseurs op het gebruik van streefcijfers die de toezichthouder vrijdag heeft gepubliceerd. Over sancties rept de AFM echter niet.

 

Voorlopig heeft de AFM alleen een streefcijfer bepaald voor de groep beleggingsverzekeringen die bedoeld zijn voor de aflossing van een hypotheekschuld. In lijn met succesvolle praktijkvoorbeelden heeft de AFM het streefcijfer vastgesteld op 80 procent. Dit betekent dat de AFM "ervan uit gaat dat verzekeraars en adviseurs 80 procent van de klanten met een hypotheekgebonden polis in hun portefeuille voor 1 januari 2015 hebben geactiveerd". Streefcijfers voor de overige klantgroepen verwacht de AFM in de loop van 2014 te geven als er meer zicht is op de eerste ervaringen.

De toezichthouder: "Activeren betekent dat verzekeraars en adviseurs consumenten zo persoonlijk mogelijk benaderen, inzicht geven in de financiële situatie van hun polis (wat is het financiële gat tussen verwachte eindwaarde en doelkapitaal?) en ze een bewuste keuze laten maken over de toekomst van hun beleggingsverzekering, zodat zij later niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Voor veel consumenten met een beleggingsverzekering geldt dat zij door hoge kosten en vooral ook door tegenvallende beleggingsrendementen niet genoeg met hun beleggingsverzekering opbouwen om straks de hypotheekschuld af te kunnen lossen. Om het vertrouwen van consumenten te herstellen, zullen verzekeraars en adviseurs naast de geboden compensatie consumenten ook moeten helpen bij het maken van een keuze wat zij nu met hun beleggingsverzekering gaan doen."

De AFM schrijft niet hoe ze gaat optreden als verzekeraars en adviseurs het streefcijfer niet halen. Waarschijnlijk gaat de toezichthouder ervan uit dat marktpartijen op z'n minst hun goede wil zullen betonen, voor zover ze daar overigens al niet mee bezig zijn. Verder gaat de AFM niet op de vraag wat een redelijke poging is; als een klant echt niet in actie wil komen, ook al is hij verschillende keren benaderd, is de sector daar dan verantwoordelijk voor? Waar ligt de grens? Aan de andere kant: er zijn volgens de toezichthouder dus wel succesvolle voorbeelden, al noemt ze die dan weer niet met name.

De Tweede Kamer heeft in september 2013 de minister van Financiën duidelijk gemaakt dat zij verwacht dat de inspanningen van verzekeraars en adviseurs om klanten te activeren niet beperkt blijven tot intenties. De Tweede Kamer verwacht concrete resultaten en heeft de minister gevraagd daarom streefcijfers voor het activeren vast te stellen. De AFM heeft daarop de minister van Financiën op zijn verzoek geadviseerd over de hoogte van streefcijfers voor het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. In zijn brief van 13 december 2013 aan de Tweede Kamer licht de minister het advies op hoofdlijnen toe en roept hij alle verzekeraars en adviseurs op om dit toe te passen bij de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roger Schmitz - 14 januari 2014

Ik ben helemaal eens met de genoemde voorbeelden, maar volgens mij is de woekerpolisaffaire toch zo goed als ten einde doordat maatschappijen zich aan de Wabeke-norm (zouden moeten) conformeren. Er is nu toch alleen noch maar sprake van hersteladvies, klinkt in ieder geval iets vriendelijker :) Nu maar hopen dat de beurzen niet te hard gaan stijgen want dan krijgen we de herstel-het-hersteladvies........uiteraard weer gratis.

Albert van der Poll - 14 januari 2014

@ Mark, ik zou me kunnen voorstellen dat je naar een product overstapt met lagere kosten, beleggen in indexfondsen of iets dergelijks, bij lijfrente kun je vaak over naar een betere propositie. Tot mijn niet geringe ergernis zijn de optimale nieuwe produkten vaak niet te verpanden. @ Arjan, mooie schets van de adviespraktijk in real life!

Albert van der Poll - 13 januari 2014

Te triest voor woorden, deze actie van de AFM. Zijn er nog consumenten die niet hebben gehoord van de woekerpolis, en niet meerdere brieven jaaroverzichten oproepen tot actie enzovoorts hebben ontvangen van hun verzekeraar en intermediair? Nu komt zelfs de eis tot meermaals dringend telefonisch contact opnemen erbij! Zonder een ogenblik na te denken over de vraag waarom de polissen niet collectief door de verzekeraars worden gerepareerd, wat voor medewerking er van geldverstrekkers is te verwachten (die met regelmaat niet akkoord gaan vanwege de NHG regels) de NHG : wilt u een beroep doe op de hardheidsclausule nou dan ben je ook nog lang niet klaar, met je ouwe 8% netto en 50-75% aflosvrij. Nee hoor: gaat u de niet op brieven, nieuwsbrieven, jaarverzichten en aanbiedingen voor kosteloos hersteladvies reagerende klanten maar bellen, uiteraard weer gratis en kosteloos advies aanbieden.

Mark van den Broek - 13 januari 2014

Stel ik heb een lijfrentepolis, ook zo'n woekergevalletje.....in beleggingen. Waarom zou ik deze nu afkopen ? Waarom moet ik geactiveerd worden ? Ik laat dat ding de komende 10 jaar nog lekker lopen. Beleggingen gaan de laatste tijd weer goed. Misschien te hoge kosten ? Als het rendement dat goed maakt maken de kosten mij geen bal uit. Rente op een lijfrente rekening krijg ik ook niet, dus de kosten worden daar verdisconteerd in de rente. Ik heb jaren lekker goedkoop aandeeltjes gekocht, laat ze nu maar renderen ! AFM doei met je advies !

Albert van der Poll - 13 januari 2014

@Mark hoe stel je je een omzetting naar banksparen voor? Nog afgezien van de betaalbaarheid, kan dat fiscaal nog? Ik dacht 't niet. Komt dan nog bij de NHG met 50% aflossingsverplichting. Oftewel deze relatie kan niet op een adequate manier geholpen worden, zonder flink stijgende lasten Ik zou opteren voor afkopen die rotzooi en een 50% annuïteit, maar mag dat dan wel van de geldverstrekker? Zeker als die nog steeds hoopt op de opbrengst bij 10% want die dwaasheid is er ook nog. Ik bedoel maar, zo simpel als de AFM denkt is het niet.

Mark van den Broek - 13 januari 2014

In een ideale wereld waren er nooit woekerpolissen geweest.....droom lekker verder AFM. Praktijkvoorbeeldje...Ik word benaderd om eens naar de hypotheek te kijken....en dan met name de woekerpolis....Naast de lening inderdaad een woekerpolis. Uitgangspunt van de toenmalige adviseur was een rendement van 10 % op de beleggingen...Hypotheek was toen net te halen......Nu blijkt het rendement een stuk lager en door de crisis is een deel van de belegwaarde verdampt. De polis omzetten naar banksparen kan niet want dan moet er bijgestort worden en ik weet niet of de AFM het weet maar verzekerde kan nauwelijks het hoofd boven water houden...Wat te doen ??? Oude adviseur in dit geval M..us is niet thuis en wil niet meewerken....Klant kan niet meer betalen.....En is KLAARWAKKER

Arjan Lubbe - 13 januari 2014

Ik heb echt te doen met al die mensen die hun beleggingsverzekeringen hebben afgekocht in de periode 2008-2011. In die jaren hebben veel mensen zich compleet gek laten maken door programma's als kassa en radar en die woekerpolisclubs. Als ik nu de waardeoverzichten en waardestijgingen zie van de polissen die wel overeind zijn gebleven, dan kan je tot de conclusie komen dat heel wat mensen een verkeerd besluit hebben genomen met hun polissen. In ieder geval qua timing. Binnen mijn portefeuille is dat nog eens extra zuur daar ''conform de definitie van de woekerpolis en de maximale kostenplafonds'' alle polissen binnen deze kostengrenzen zijn gebleven. Veel klanten hebben zich laten leiden door de waan vd dag, in de veronderstelling dat alles maar een woekerpolis is en daarmee per definitie slecht. Op een gegeven moment valt tegen dat negatieve sentiment niet meer op te adviseren. Jij als adviseur bent sowieso de gebeten hond en volgens die waardeoverzichten zou ik een ultieme schurk zijn. Die centen die die adviseur kost, niet normaal! In het begin van die model De Ruiter waarde-overzichten werden zowat alle kosten op het bordje van de kopje adviseur geplaatst. Nu is dat inmiddels al een stuk genuanceerder. Maar het kwaad is inmiddels al geschied. Het is jammer dat we vooral moeten handelen naar risicoprofielen en niet meer naar gezond verstand. Het recente verleden heeft wel weer bewezen dat je eigenlijk vooral in de aandelen moet stappen als een ieder het hardst roept dat je er vanaf moet... (en dit laatste is uiteraard geen advies).

Rob Bastian - 13 januari 2014

Voor de AFM de hoogste tijd om kennis te nemen van de knelpunten die wij in de praktijk tegen komen.. Alleen melden dat 80% geactiveerd moet worden is geen reele oplossing. Verhogen bestaande polissen is om diverse fiscale redenen of invoering sexe neutrale tarieven onmogelijk. Extra aflossen is een oplossing die de maandlasten verhoogd. Menig gezin heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen.. . . . . . .

Lees meer over
NN lanceert Senioren Verhuisregeling

NN lanceert Senioren Verhuisregeling

Nationale-Nederlanden heeft een extra financieringsmogelijkheid ontwikkeld, speciaal voor hypotheekaanvragers die binnen tien jaar met pensioen gaan of al met pensioen...

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen

"Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij...

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Stappenplan Adfiz ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Adfiz heeft op verzoek van Radar een stappenplan gemaakt hoe men na een scheiding ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid het beste kan regelen. Afgelopen maandag...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

AFM onderzoekt vergoedingen aan het intermediair

De AFM gaat in overleg met marktpartijen over de toelaatbaarheid van bepaalde vergoedingen van verzekeraars aan het intermediair, zo blijkt uit het jaarlijkse Dashboard-onderzoek...

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

AFM-boete van 50.000 euro voor Miscanthus

De AFM heeft Miscanthus Green Power (dat per 1 augustus 2018 is omgedoopt tot Pecunia Assetmanagement) een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit omdat...