Woekerpolissen: AFM laat tanden zien

AFM (logo)

De AFM heeft een tuchtklacht ingediend tegen SRLEV N.V. (Reaal) bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) omdat "de resultaten van Reaal bij het vinden van een oplossing voor klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering per 31 december 2014 significant achter blijven bij haar zelf gestelde ambitie".

De AFM heeft met de verzekeraars afgesproken dat voor verzekeraars die significant afwijken van het door hen uitgesproken ambitieniveau de AFM een klachtprocedure kan initiëren bij de Tuchtraad. Onlangs heeft de AFM haar rapport ‘Nazorg Beleggingsverzekeringen maart 2015’ gepubliceerd. Daarin heeft de AFM geconcludeerd dat per 31 december 2014 marktbreed een duidelijke verbetering zichtbaar is in het aantal niet opbouwende beleggingsverzekeringen waarvoor een oplossing is gevonden. Reaal heeft per 31 december 2014 haar eigen ambitie niet gehaald en loopt achter op het gemiddelde percentage beleggingsverzekeringen waar de markt een oplossing voor heeft gevonden.

De Tuchtraad bepaalt of de klacht gegrond is of niet. Als de klacht gegrond is, adviseert de Tuchtraad het bestuur van het Verbond van Verzekeraars over een eventueel op te leggen sanctie.

Lees meer over
Woekerpolissen: Dijsselbloem houdt lijn vast

Woekerpolissen: Dijsselbloem houdt lijn vast

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niet in op het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen....

Geen algemene adviseringsplicht woekerpolissen

Geen algemene adviseringsplicht woekerpolissen

Minister Dijsselbloem van Financiën voelt niet voor een algemene adviseringsplicht inzake woekerpolissen.   In antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid...

Stichting Geldbelangen nodigt verzekeraars uit voor dialoog over beleggingsverzekeringen

Stichting Geldbelangen nodigt verzekeraars uit voor dialoog over beleggingsverzekeringen

De Stichting Geldbelangen heeft zeven verzekeraars uitgenodigd voor een dialoog over beleggingsverzekering. "Wij wilen dat verzekeraars en (vertegenwoordigers...

Odin: "geen 7,2 miljoen maar 10 miljoen woekerpolissen"

Odin: "geen 7,2 miljoen maar 10 miljoen woekerpolissen"

Volgens Stichting Odin zijn er geen 7,2 miljoen maar tien miljoen woekerpolissen verkocht. Odin-oorzitter Jeffrey Leichel: "Het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen...

Woekerpolissen: minister blijft verzekeraars achter de vodden zitten

Woekerpolissen: minister blijft verzekeraars achter de vodden zitten

De autoriteiten blijven vooral de verzekeraars achter de vodden zitten bij het activeren van klanten met een woekerpolis en hersteladvies. Op de adviseurs is het...

Afm hekelt vasthouden aan verzekeringsdogma\'s bij afhandelen woekerpolissen

Afm hekelt vasthouden aan verzekeringsdogma\'s bij afhandelen woekerpolissen

Verzekeraars moeten bij de afhandeling van het woekerpolisdossier niet rigide vasthouden aan oude principes, vindt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Van Vroonhoven...