Woekerpolissen: AFM laat tanden zien

AFM (logo)

De AFM heeft een tuchtklacht ingediend tegen SRLEV N.V. (Reaal) bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) omdat "de resultaten van Reaal bij het vinden van een oplossing voor klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering per 31 december 2014 significant achter blijven bij haar zelf gestelde ambitie".

De AFM heeft met de verzekeraars afgesproken dat voor verzekeraars die significant afwijken van het door hen uitgesproken ambitieniveau de AFM een klachtprocedure kan initiëren bij de Tuchtraad. Onlangs heeft de AFM haar rapport ‘Nazorg Beleggingsverzekeringen maart 2015’ gepubliceerd. Daarin heeft de AFM geconcludeerd dat per 31 december 2014 marktbreed een duidelijke verbetering zichtbaar is in het aantal niet opbouwende beleggingsverzekeringen waarvoor een oplossing is gevonden. Reaal heeft per 31 december 2014 haar eigen ambitie niet gehaald en loopt achter op het gemiddelde percentage beleggingsverzekeringen waar de markt een oplossing voor heeft gevonden.

De Tuchtraad bepaalt of de klacht gegrond is of niet. Als de klacht gegrond is, adviseert de Tuchtraad het bestuur van het Verbond van Verzekeraars over een eventueel op te leggen sanctie.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Omtzigt: "woekerpolis had nooit verkocht mogen worden"

Omtzigt: "woekerpolis had nooit verkocht mogen worden"

Het tv-programma 'Dit is de dag', dat zaterdag een uitzending had over woekerpolissen, heeft aanvullende interviews op haar website gezet. Het gaat om gesprekken...

Consumentenbond opent \'meldpunt woekerpolissen a.s.r.\'

Consumentenbond opent \'meldpunt woekerpolissen a.s.r.\'

De Consumentenbond heeft een meldpunt woekerpolissen a.s.r. geopend. Dit nadat vorige week bekend werd dat a.s.r. in een aantal gevallen een geheime schikking heeft...

Omtzigt blijft inzetten op openheid over verdiensten op woekerpolissen

Omtzigt blijft inzetten op openheid over verdiensten op woekerpolissen

Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) blijft inzetten op openheid over de verdiensten op woekerpolissen. Omtzigt diende onlangs een motie in op grond waarvan verzekeraar/adviseur...

Woekerpolissen: Dijsselbloem houdt lijn vast

Woekerpolissen: Dijsselbloem houdt lijn vast

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niet in op het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen....

Geen algemene adviseringsplicht woekerpolissen

Geen algemene adviseringsplicht woekerpolissen

Minister Dijsselbloem van Financiën voelt niet voor een algemene adviseringsplicht inzake woekerpolissen.   In antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid...

Stichting Geldbelangen nodigt verzekeraars uit voor dialoog over beleggingsverzekeringen

Stichting Geldbelangen nodigt verzekeraars uit voor dialoog over beleggingsverzekeringen

De Stichting Geldbelangen heeft zeven verzekeraars uitgenodigd voor een dialoog over beleggingsverzekering. "Wij wilen dat verzekeraars en (vertegenwoordigers...