Yellowtail: weinig animo voor 'bemiddel only'

Yellowtail 'bemiddel only'

Hoewel de AFM vanuit het provisieverbod graag een scheiding tussen advies en bemiddelen ziet, is het voor de consument in de praktijk nog niet mogelijk om de dienst ‘bemiddelen’ los af te nemen. Dit blijkt uit een marktverkenning van Yellowtail, dat enkele maanden geleden pleitte voor de introductie van 'bemiddel only' als een aparte vorm van dienstverlening.

Volgens Yellowtail hanteren veel aanbieders in hun dienstverleningsdocument weliswaar verschillende tarieven voor het advies en de bemiddeling. Losse afname van elke dienst is in de praktijk echter niet moglijk of levert voor de consument een waardeloos product op. Het voorstel van Yellowtail om dit probleem op te lossen middels het bedieningsconcept ‘bemiddel only’ kan rekenen op overwegend positieve, maar ook zeer voorzichtige reacties vanuit de markt.

Yellowtail stelt vast dat er een gebrek aan vertrouwen bestaat tussen de spelers in de keten. Gevoed door boetes voor verkeerd advies van de AFM is een sfeer van wantrouwen tussen de partijen ontstaan. "Niemand wil nat gaan bij de AFM op grond van het adviesrapport van een collega. Een rapport kan nog zo Wft-compliant zijn, de bemiddelaar/adviseur gaat nat bij de AFM als er een komma verkeerd staat", zegt een van de geraadpleegde intermediairs. De meest gehoorde oplossing vanuit het intermediair om de consument meer keuzevrijheid te bieden (onder meer verwoord door Adfiz) is om verstrekkers te verplichten iedere Wft-adviseur een aanstelling te geven. Dit gaat volgens Yellowtail echter voorbij aan vrije marktwerking en lijkt tot een patstelling tussen intermediair en aanbieders te leiden.

Vanuit innovatieve distributiepartijen wordt positief naar een initiatief als ‘bemiddel only’ gekeken, constateert Yellowtail. Het Nationaal Hypotheek Loket en '3-in1 hypotheekadvies' zijn volgens Yellowtail creatieve oplossingen om de eindconsument een bredere keuze te kunnen bieden.

Aanbieders zien volgens Yellowtail de meerwaarde van ‘bemiddel only’ in, maar wijzen ook op compliancetechnische aspecten. Er zijn voordelen vanuit concurrentieoverwegingen in de trant van 'kom met uw adviesrapport naar onze bank en wij doen u een goed, passend tegenvoorstel'. "Banken zien ook de voordelen vanuit klantbelang; de klant helpen met de feitelijke levering van het product tegen geringe distributiekosten zonder hem lastig te vallen een kennis en ervaringstoets", constateert Yellowtail. "De snelheid waarmee invulling gegeven wordt aan realisatie is echter beperkt. Dit wordt mede ingegeven door het gebrek aan kapitaal bij de banken en een terughoudendheid in het verstrekken van hypothecaire leningen."

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Vechten tegen computer says no

Vechten tegen computer says no

Door Gert Vasse (Yellowtail) Je hebt het vast zelf ook wel eens meegemaakt, van die Babylonische spraakverwarringen waarbij je denkt ‘praat ik nou zo...

Adviestip: innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Adviestip: innovaties waar adviseur én klant van profiteren

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...

Adviseur wacht de rol van orakel

Adviseur wacht de rol van orakel

Menig huisarts krijgt tijdens het spreekuur heel andere vragen dan een aantal jaren geleden. ‘Zeg dokter, ik heb regelmatig een stekende pijn in mijn linkerzij...

Ga dialoog aan over vervallen hypotheekrenteaftrek

Ga dialoog aan over vervallen hypotheekrenteaftrek

In 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op hypotheekrenteaftrek. De AFM roept financieel dienstverleners op klanten inzicht te bieden in het besteedbaar...

Hypotheekadviseur kan robots beter toepassen dan mijden

Hypotheekadviseur kan robots beter toepassen dan mijden

De hypotheekadviseur kan robots beter toepassen dan mijden, aldus een artikel op www.consultancy.nl.   Het artikel leest onder meer: "Volgens tal van...

Execution only hypotheek neemt hoge vlucht

Execution only hypotheek neemt hoge vlucht

Yellowtail denkt dat execution only hypotheken een grote vlucht gaan nemen. Paul Janssen, Product Director bij Yellowtail en verantwoordelijk voor Ockto (een online...