"zit niet te slapen, word lid van \'geen PE(Plus) examens meer\'"

Loek Sliepen

“Zit niet zo te slapen, wees nou eens strijdbaar.” Financieel adviseur Loek Sliepen uit Roermond, die ernstig ziek is en daardoor waarschijnlijk de PEplus-examens niet kan doen, roept collega-adviseurs en andere mensen die op moeten voor PEplus lid te worden van de Vereniging ‘Geen PE(Plus) examens meer’.

Sliepen (58) worstelt al twee jaar met zijn gezondheid. En daarbij gaat het echt wel ergens over. Het begon met een aangezichtsverlamming. Pas na acht maanden hadden de artsen door dat de verlamming werd veroorzaakt door een oorspeekselkliertumor. Een operatie en bestraling volgden. Augustus, september voelde Sliepen zich sterk genoeg om examentraining PEplus te volgen. Hij had zich al opgegeven bij de Limburgse Assurantie Club-Noord, maar kreeg door botmetastasen last van een heup en kon een maand nauwelijks lopen. Sliepen zag zich gedwongen de training af te zeggen. Hij kreeg een nieuwe heup. Toen werden (gelukkig kleine) uitzaaiingen gevonden in lever en longen. Zes chemokuren verder lijkt de situatie stabiel.

Sliepen wil niks liever dan zijn assurantiekantoor voortzetten. Maar eigenlijk kan menselijkerwijs nu niet van hem verlangd worden dat hij PEplus-examens aflegt (Schade Zakelijk en Vermogen, want dat zijn de modules die hij minimaal nodig vindt).

Sliepen heeft geprobeerd dispensatie te krijgen. Maar de AFM wilde daar niet aan. “Ik had een vrouw aan de lijn die zei: u heeft toch nog tijd genoeg om de examens te halen? Maar ik heb kanker. Dan kan het elke dag weer anders zijn. ”

Toen Michiel Zoet aankondigde een proefproces tegen het PE-examen te willen beginnen, ervoer Sliepen dat als “een warme hand. Dit is een man die zijn nek durft uit te steken en wil proberen nog iets aan de situatie te veranderen”.

Sliepen roept collega-adviseurs en andere belanghebbenden uit de branche op om toch vooral lid te worden van de Vereniging ‘Geen PE(Plus) examens meer’. “Er hebben zich al zo’n 700 mensen aangemeld, maar het mogen er nog veel meer zijn. Alleen zo kunnen we het grote geweld van de PE-examens nog keren. Mijn verhaal is een voorbeeld voor alle kantooreigenaren en medewerkers die nu of in de toekomst ineens ziek kunnen worden voor langere of kortere tijd.”

Sliepen vertelt dat mensen, zijn vrouw voorop, tegen hem zeggen: waar ben je mee bezig, houd toch op. Maar ik heb al zoveel afgegeven; ik kan geen auto meer rijden, ik kan niet meer fietsen. Gelukkig kan ik nog wel functioneren in mijn kantoor, dat in onze woning is gevestigd. Als ik dit ook zou opgeven, is het einde verhaal. Ik wil tot de allerlaatste dag door blijven werken. Ik put daar energie uit.”

Sliepen nam het kantoor in 1984 over van zijn ouders. Daarvoor werkte hij al enkele jaren mee, zodat hij nu 35 jaar in het vak zit. Het zou toch wel heel sneu zijn als zo’n adviseur, die ook niet om zijn ziekte heeft gevraagd, zijn beroepskwalificatie zou verliezen. Waar zijn die politici, die anders niet weten hoe snel ze ergens vragen over moeten stellen in de Tweede Kamer?
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Herdink - 21 mei 2015

@Michiel Scheiuit. Als aanvulling op mijn bovenstaande reactie wil ik eraan toevoegen dat ik mij zal inzetten voor een wettelijke tijdelijke ontheffingsregeling, voor iedereen die vanwege langdurige ziekte niet in staat is om zich voor te bereiden op / deel te nemen aan een PE-examen. Ik wens u een voorspoedig herstel toe.

Peter Veldhuizen - 21 mei 2015

Wat is de toegevoegde waarde van het PE traject...?? Ik heb de kat uit de boom gekeken en het afgelopen week maar even gedaan, na 3 slopende weekenden mijn hoofd over de boeken te hebben gebogen en testen te hebben gedaan. Wat heb ik feitelijk geleerd met ruim 40 jaar actief te zijn in het vak en als ondernemer. Het PE examen is ambtelijk denken met portie geluk van de vragen die je krijgt voorgeschoteld. Als je in 1 onderwerp toevallig slecht (het even niet weet) in bent, dan ga je de bietenbrug op. Het is een geen brede toets in de parate kennis die je hebt, maar om te zeggen. Het is eigenlijk alles of niets. Digitale vragen maken als toets, daar leer je het meest van, omdat de vragen ondubbelzinnig zijn geformuleerd en op een redelijk groot scherm, moet je de link voor de bijlage eigenlijk zoeken ()en opvallen en na de vraag direct sluiten, want je pc kan vastlopen) 3/4 van het scherm is blank. waarom geen grotere letters, zodat je het ontspannender kan lezen???? Ik neem aan, dat u geen bakje verse koffie wilt hebben???? (nee, ik wil koffie) zeg gewoon: Wilt u een vers bakje koffie???? (ja, graag) Dat is toch veel eenvoudiger, korter en duidelijk, zonder dat je eerst moet nadenken of je ja of nee wilt zeggen. Transparantie en duidelijkheid moeten wij in het vak gebruiken en laten ze dat ook in de examenstof in de breedste zin ook doorvoeren. het spel is dus, snel leren lezen en in je opnemen wat er voor 100% wordt bedoeld. Het is de bedoeling om je ge laten struikelen op de vraagstelling ipv de vakkennis echt te toetsen: Op een examen kun je niet vragen: wat bedoelt u? In de praktijk vraag je het aan de klant, om misverstanden te voorkomen. Dat is toch ook professioneel??? (het examen niet - maar ik heb het wel in 1 keer ruimschoots gehaald, binnen 40 minuten).

Berend Tooms - 21 mei 2015

@ Chris Ik stel voor om iedereen een jaar te geven om (voor elk onderdeel) een nieuw rijbewijs te halen en dan ook maar meteen voor de fiets (hard nodig, vind ik). Niet gehaald, dan van de weg. Ik vermoed dat er dan zo hard ingegrepen in de levens van de NL bevolking, dat menigeen die klap niet te boven zal komen. Die maatregel zal ook niet genomen worden, want wat betekent dat, bijvoorbeeld, voor de economie? Daarbij, uitzonderingen daargelaten, de meesten hebben het best aardig onder de knie. Idd, het is de bedoeling om dit diep in te laten grijpen in de levens van enige 10duizenden in onze branche. We zullen de al 10-tallen jaren voorspelde shake-out eens een handje helpen. Geen enkel probleem... vind men in de 2e kamer. Economisch niet een heel groot probleem en als ik dat broekie uit de 2e kamer mag begrijpen (ben z'n naam even kwijt), is NL beter af zonder financieel adviseur dan met. En er zijn (uiteraard) voorbeelden te noemen die zijn uitspraak onderbouwen. In elke branche zo. Sta ik op een volgende tram te wachten, er staat een tram bij de halte, het licht is rood, blijft rood en de bestuurder meent op enig moment wel dat het lang genoeg geduurd heeft. De man zou uit zijn functie ontheven moeten worden en nooit meer, ook niet als voetganger, de straat op. Iedereen eens. Iets leren? Geen enkel probleem. Ik heb onlangs WFT (nee geen PE-plus) hypotheken gedaan. In 3(!) dagen wordt ik opgelijnd (nee, geen type-fout…. niet opgeleid) voor een examen en ik heb nog nooit zo’n hoog cijfer gekregen, ik ben immers van de 6- cultuur. Iets geleerd? Welnee, er zat een man met 30 jaar schade-acceptatie-ervaring, uitgevroren bij een grote verzekeraar, naast mij. Die kon, wat gechargeerd, het woord hypotheek aan het begin van die dagen net schrijven. Ook geslaagd. Iets geleerd? Nauwelijks, wel iets meer dan ik. Wij mogen ons hypotheekadviseur noemen. Ik zou er hard om kunnen lachen als het niet zo droevig zou zijn. Die ervaring hebben velen die het PE+ traject inmiddels volbracht hebben, of daar 1 of meerdere pogingen voor ondernomen hebben. PE(+) oké (graag met een beetje inhoud), maar je boterham af laten hangen van het opnieuw behalen van een echt examen, niet oké. Overigens…. over iets meer dan een jaar vervallen de eerste behaalde PE+ certificaten. Wat gaat er dan gebeuren? Er wordt gesproken over het (weer) moeten behalen van PE+(+) examens, maar dan op alle losse onderdelen. Lust u nog peultjes? Misschien nog een laatste opmerking…. Het kost mijn (kleine) organisatie een kleine 7 mille, dat nog afgezien van de tijd die er ingestopt zal worden. Voor dat bedrag kunnen wij een hoop kennis vergaren, dat doen we nu in ieder geval niet. Weggegooid geld? Zeg het maar. Geen discussie dus. Inschrijven! Dat geldt niet alleen voor de hier geschetste situatie.

Chris de Bruin - 21 mei 2015

Beste collega's, Sta mij de volgende korte beschouwing toe. Dat collega Sliepen de wind niet bepaald mee heeft en er alles aan wil doen om de voortzetting van zijn bedrijf mogelijk te maken, is duidelijk. Dat iedereen hem dat zal gunnen, is evenzeer duidelijk. En dat er een regeling zou moeten zijn of komen die in dit soort speciale situaties enig soelaas zou moeten bieden, lijkt niet meer dan redelijk. Ik ken de materie (en het dossier) op dit punt onvoldoende om te kunnen beoordelen of die dispensatiemogelijk er is en zo ja, waarom die in dit geval kennelijk niet voldoende verwerkt. Maar als ik de reactie van collega Herdink lees, wordt daar in elk geval naar gekeken. Ik wens u daar alle succes mee. Van een heel andere orde is of je het geschetste probleem oplost door je mordicus tegen het verschijnsel PE-examen te keren. Daarmee zwengel je een andere discussie aan, nl. die naar de logica of rechtvaardigheid van het nieuwe opleidingsstelsel. De discussie daarover loopt al geruime tijd (en is overigens wat mij betreft een gepasseerd station), maar gaat om iets anders dan het bieden van soelaas voor het probleem van collega Sliepen. Door de emotie nu in die discussie te brengen, vertroebelt die en wordt een gelegenheidsargument geïntroduceerd. Ook in een ander stelsel van PE zal er op de een of andere manier een blijvend brevet van vakbekwaamheid moeten worden gerealiseerd en het is maar de vraag of collega Sliepen daar dan iets mee zou opschieten. En tenslotte: ja, het nieuwe stelsel grijpt diep in. Dat is ook precies de bedoeling. Afgezien van uitvoeringsperikelen of verkeerde examenvragen is er volgens mij niet zo heel veel mis met het simpele gegeven dat aan de adviseur van nu iets andere eisen worden gesteld dan aan die van 20 jaar geleden. Dat is wel vaker voorgekomen in de samenleving en zal ook altijd wel zo blijven.

Mark Boom - 21 mei 2015

De Assurantieman. Op een lijst van dienstverleners, tijdens de PE-examens zakelijk vermoord, staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, dus keek ik er vol verwondering welke naam er nou kwam: Jan Jansen, Assurantieman. Met een lach, een altijd smetteloze witte bloes en een volle kennisdoos en een advies dat-ie zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar zo goed als ie dat nu nog steeds kan Jan Janssen, de assurantieman. Toen verzonnen de vrienden Dijsselbloem en AFM de nodige keiharde kost dat Nederland nodig moest worden verlost van een nationale plaag en gemene satan. Ze bedoelden natuurlijk die assurantieman. Wie al zo dikwijls een examen haaldde en het ver had geschopt, kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. Er stond al een onmogelijk onhaalbaar examen klaar dat helemaal niet kan! voor Jan Jansen, de Assurantieman. In z'n kantoor heeft hij misschien zijn aardigste advies en trucs nog wel eens laten zien Met een lach, een altijd smetteloze witte bloes en een volle kennisdoos, Jan Janssen, de assurantieman; hijzelf is het niet de dood verkoos. En altijd als ik die regelstapelende schreeuwers zie met een alternatief voor de democratie, denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is er dan voor Jan Janssen, de assurantieman? Voor Jan jansen, de arme schlemiel, hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Kees Bergman - 21 mei 2015

Een stichting stop de PE examens werkt averechts en is koren op de molen voor sommige mensen in de politiek bij de maatschappijen, noem maar op. Het feit, dat 700 collegae hier geld voor over hebben is naar mijn idee korte termijn denken. Wij moeten structureel onze stem laten horen. Zoals iedereen kan zien is Edwin hier de goede persoon voor. Meldt u daarom voor € 125,-- per jaar aan bij de CFD. ( ik word van dit bedrag geen cent wijzer). Het is toch te gek, dat 700 collegae wel € 100,-- over hebben voor een éénmalige actie, maar geen € 125,-- per jaar om je vak en beroep te redden. Ik wens alle ziektegevallen de nodige sterkte, support en natuurlijk allereerst beterschap. Dit soort zaken moet waar mogelijk geregeld worden. Uiteraard is een ieder vrij om te doen wat hij/zij wil, maar sluit je aan bij een organisatie, die structureel voor je bezig is. Het kan nog ondanks het feit, dat het nu al 12.15 uur is.

Michel Scheiuit - 21 mei 2015

@Edwin Herdink Als u contacten heeft met politici, laat dan weten dat er meerdere zieke collega's zijn die graag uitstel willen. Ik spreek voor mezelf; heb ook (lymfklier)kanker met uitzaaiingen naar lever, beenmerg, etc, en ben op dit moment bezig te herstellen. De vooruitzichten zijn goed (de ziekte is onder controle) maar ben nog niet klaar met de chemo's. Op dit moment is een examen domweg een te zware belasting. Ik moet stress volledig mijden. En als je net met het examen een mindere dag hebt kun je opnieuw beginnen... Gelukkig is de termijn al enkele maanden opgeschoven maar dit is nog niet voldoende om alle examens te halen... Ik ben het helemaal met dhr. de Bruin eens dat 'geen PE Examens meer' een brug te ver is. Die weg is nu eenmaal ingeslagen en - eerlijk gezegd - lijkt me dit een goede ontwikkeling. Afgezien van de logica van sommige vragen die ver te zoeken is maar dat terzijde. Als er (bij wijze van spreken) een stichting komt die uitstel voor zieke collega's bepleit ben ik de eerste die me aanmeldt.

Kees Bergman - 21 mei 2015

@ Mark. Mooie parodie Mark. Chapeau!!!! Eens te meer reden voor een ieder die zich nog op het verzekeringsvlak wil uiten om je direct bij de CFD aan te sluiten. Wanneer je dit nú niet doet, hou je dan voor de rest van je carrière op tilt want ten ondergaan in het grof geweld is dan het enige wat jij nog wilt. ( mag natuurlijk ook bij een andere belangenbehartiger)

Edwin Herdink - 20 mei 2015

Collega Loek Sliepen toont aan hoe ernstig het nieuwe pe-stelsel in kan grijpen in ons dagelijkse leven. CFD heeft al in een eerder stadium haar zorgen geuit bij het College Deskundigheid, alsmede bij de VVD (De Vries) en PvdA (Nijboer) voor het ontbreken van een tijdelijke ontheffingsregeling voor langdurig zieken. Bij deze zeg ik toe me persoonlijk in te spannen voor een menswaardige ontheffingsregeling voor Loek Sliepen.

Lees meer over
Verzekeraars zijn vergeten waartoe ze op aarde zijn

Verzekeraars zijn vergeten waartoe ze op aarde zijn

Hij wist geregeld een gevoelige snaar te raken in de branche, maar het was altijd ingegeven door zijn fenomenale vakkennis. Dik van Velzen, senior projectmanager...

Slagingspercentage peplus: 66,2 procent

Slagingspercentage peplus: 66,2 procent

Tussen februari 2014 en 31 december 2016, de overgangsperiode in het nieuwe deskundigheidsbouwwerk, zijn bijna 138.000 PEplus-examens afgelegd. Het slagingspercentage:...

Wftnivo sluit EVC-traject voor PEplus

Wftnivo sluit EVC-traject voor PEplus

WFTNIVO heeft eind vorige week het EVC-traject voor PEplus gesloten. Het instituut: "Kandidaten die dit jaar nog hun Wft-diploma moeten behalen, kunnen dit...

Peplus: kom in actie voor het te laat is

Peplus: kom in actie voor het te laat is

"Het mag dan al december zijn, het Omwisselteam krijgt dagelijks mensen aan de telefoon die ergens zijn blijven ‘hangen’. Zoals financieel adviseurs...

Veel meer PEplus-examens afgelegd

Veel meer PEplus-examens afgelegd

In oktober werden er bij Lindenhaeghe 1.000 PEplus-examens méér geboekt dan gemiddeld in de maanden ervoor.   Eerder meldde ook Nibe-SVV een...

Lindenhaeghe: peplus-examens op zaterdag

Lindenhaeghe: peplus-examens op zaterdag

In navolging van het PEplus Examen Weekend is Lindenhaeghe bezig met het plannen van opleidingen en examens buiten kantoortijden nu de PEplus-deadline nadert. Zo...