Zorgverzekeraars moeten meer informatie geven over collectiviteiten

Stethoscoop

Per 1 november worden de regels inzake informatieverstrekking door zorgverzekeraars over collectiviteiten en (bijna) identieke polissen aangescherpt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft in haar 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016' dat zij een wijziging van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) heeft vastgesteld. 

Volgens de regeling moeten zorgverzekeraars vanaf november 2017 op hun website informatie geven over collectiviteiten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat een collectiviteit, zoals bijvoorbeeld een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, informatie geeft aan consumenten over welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar er wordt aangeboden en wat de eventuele verschillen zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting.

Tussenpersoon

Diezelfde informatie moet aan consumenten worden gegeven als niet de collectiviteiten zelf, maar eventuele derden een modelovereenkomst met collectiviteitskorting aanbieden (zoals een volmacht of een tussenpersoon) op basis van afspraken daarover met de zorgverzekeraar. Ook daarvoor is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De NZa zal hier op toezien vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste regeling. 

(Nagenoeg) gelijke polissen

Wanneer binnen een concern polissen worden aangeboden die (vrijwel) gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders, moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op zijn website vermelden dat deze polissen (vrijwel) gelijk zijn. Ook het soort informatie dat in het overzicht moet komen, is in de regeling gespecificeerd. De verplichting tot het vermelden van een dergelijk overzicht wordt per 1 november uitgebreid naar polissen die op bovenstaande punten (nagenoeg) gelijk zijn en vanuit individuele zorgverzekeraars worden aangeboden.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Scanwork stopt met deZorgverzekeringadviseur.nl

Scanwork stopt met deZorgverzekeringadviseur.nl

Scanwork gaat stoppen met het zorgvergelijkingssysteem deZorgverzekeringadviseur.nl. De voornaamste reden is dat het aantal intermediairs dat zich bezig houdt met...

Einde collectiviteiten nabij?

Einde collectiviteiten nabij?

De NZa is kritisch op de meerwaarde van collectiviteiten, nu het met name als kortingsinstrument wordt ingezet, en verwacht weinig meer van transparantieregels rondom...

CZ voorziet sterkere stijging zorgpremie

CZ voorziet sterkere stijging zorgpremie

CZ voorziet dat de zorgpremie het komende jaar sterker zal stijgen dan afgelopen jaar. Dit hangt met name samen met de inhaalslag die verzekeraars moeten maken om...

Interpretatieverschillen mogelijk door open norm basisverzekering

Interpretatieverschillen mogelijk door open norm basisverzekering

Fbto geeft toe dat ze in een bepaald geval de zorgverzekeringswet volgens de letter in plaats van de geest heeft geïnterpreteerd. Het voorbeeld laat zien dat...

Zorgverzekering: minder overstappers

Zorgverzekering: minder overstappers

Afgaande op het voorlopige overstappercentage van 5,9 procent zoals berekend door Vektis Intelligence zijn minder mensen gewisseld van zorgverzekering. Per...

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Het kabinet gaat niet in de oproep van ZN-voorzitter Rouvoet om het verplichte en vrijwillige eigen risico bij de zorgverzekering te maximeren op 650 euro totaal....