beleggingsverzekering

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Reaal mag aanvullende compensatie terugvragen

Reaal mag aanvullende compensatie terugvragen

De Commissie van Beroep van Kifid haalt een uitspraak van de Geschillencommissie onderuit, waardoor beleggingspolishouders aanvullende compensatie moeten terugbetalen...

Zorgplicht niet geschonden, toch provisie vergoeden

Zorgplicht niet geschonden, toch provisie vergoeden

Een adviseur moest van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening de klant de provisie vergoeden, ook al had hij niets verkeerd gedaan. In de herziene...

Woekerpolisstrijd nog niet gestreden

Woekerpolisstrijd nog niet gestreden

"De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen...

Adviseur behoorde hefboom- en inteereffect te kennen

Adviseur behoorde hefboom- en inteereffect te kennen

 Een financieel adviseur kan zich er niet op beroepen dat hij het hefboom- en inteereffect bij zijn eigen beleggingsverzekering niet kende. Dat stelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar moest informeren over hefboom- en inteereffect

Verzekeraar moest informeren over hefboom- en inteereffect

Op aanbieders van beleggingsverzekeringen rustte de plicht om de consument in de precontractuele fase te informeren over het hefboom- en inteereffect bij de overlijdensrisicodekking....

Woekerpolissen: nn schoot tekort in informatievoorziening

Woekerpolissen: nn schoot tekort in informatievoorziening

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Van Leeuwenzaak van 29 april 2015 leidt niet tot beperking van de informatieplicht van een verzekeraar bij een...

NN overweegt beroep tegen Kifid-uitspraak

NN overweegt beroep tegen Kifid-uitspraak

Nationale-Nederlanden vindt dat Kifid een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de uitspraak van het EU Hof van 29 april 2015. Dit zegt NN naar aanleiding van de...

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

"Op dit moment zijn er geen signalen dat adviseurs in groten getale onvoldoende meewerken bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering; wel blijft...

L&g: "belangstelling beleggingspolis neemt weer toe"

L&g: "belangstelling beleggingspolis neemt weer toe"

Legal & General is tevreden over de behaalde resultaten in 2013, maar zegt scherp te moeten blijven sturen en het beleid permanent te moeten bijsturen. De belangstelling...