quote

"Banken uit binnen- en buitenland werken aan scenario's om Nederlandse bonuswet te omzeilen" Advocaat Martijn van Broeckhuijsen in FD

stelling

"Het Verbond van Verzekeraars is terecht beducht voor de impact van de Wet massaclaims"

nieuws

VAKER SERVICEABONNEMENT BIJ NIEUWE HYPOTHEEK

Eén op de vijf recente hypotheeksluiters kiest voor een serviceabonnement. Bij een nieuwe hypotheek bieden financieel adviseurs in de helft van de gevallen een dergelijk abonnement aan. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Hypotheken van de AFM.

De AFM deed onderzoek onder 323 consumenten die tussen november 2013 en april 2014 een hypotheek hebben afgesloten. Het marktonderzoek werd uitgevoerd door GfK Panel Services.Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe financiële producten bieden steeds meer financiële dienstverleners serviceabonnementen aan, constateert de toezichthouder. Een derde van de consumenten die een serviceabonnement nemen, noemt als belangrijkste reden dat het goedkoper is dan op een later mom...

 

"NAUWELIJKS PENSIOENSCHADE BIJ HOOG SALARIS"

Werknemers met een salaris van meer dan 100.000 euro hoeven er op pensioengebied niet op achteruit te gaan vanaf 2015. "Weliswaar is vanaf 2015 de fiscale ruimte voor pensioen van de werkgever beperkt, maar door gebruik te maken van overige financiële mogelijkheden kan deze werknemer er zelfs op vooruit gaan", stelt Judith Scherrenberg van Edmond Halley.

 

WEER KAMERVRAGEN OVER AFKOOP KLEINE PENSIOENEN

De Tweede Kamer heeft opnieuw vragen gesteld over afkoop van kleine pensioenen in relatie tot de mogelijke korting op de AOW-partnertoeslag of de ANW-uitkering die dit tot gevolg heeft.

 

PROVISIE-ADMINISTRATIE ASR NOG NIET VLEKKELOOS

"De aanlevering gaat helaas nog niet helemaal goed. De provisiebedragen worden nu als premie vermeld op de provisie-overzichten." Dit schrijft ASR aan het intermediair naar aanleiding van de overdracht van de administratie van de hypotheekportefeuille naar Direktbank. De verzekeraar biedt excuses aan, maar intussen moet het intermediair een maand langer wachten op uitbetaling.

 

ACHMEA VERKOOPT AANDEEL IN MYLER

Achmea heeft haar aandeel in zzp-bemiddelaar Myler verkocht aan Numa Innovations. Achmea begon vijf jaar geleden samen met Numa het online zzp-platform om opdrachtgevers en hoogopgeleide zelfstandige professionals bij elkaar te brengen. Inmiddels heeft de onderneming een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen euro.

 

laatste reacties op berichten

Mark Jordens / Beste Bert, De crux is volgens mij nu juist dat het de werkgever niks extra's kost en de werknemer evenmin. Doordat het werkgeverspensioen daalt, daalt ook de pensioenpremie. Dat verschil kan de werkgever gebruiken om aanvullingen buiten pensioen om te regelen. Dus hij is niet duurder uit dan voorheen en de werknemer profiteert van de opbrengst van die aanvullingen zodat die in elk geval grotendeels gecompenseerd wordt (en in dit voorbeeld er juist op vooruit gaat zelfs). De boodschap is wat mij betreft ook niet zozeer dat dit sommetje nu direct zaligmakend is. Bij een bruto voorbeeldrendement van 3% is het pensioennadeel ook in ieder geval grotendeels gecompenseerd. , maarook nog wel voordelig uit. En misschien is een nog lager werkgeverspensioen misschien zelfs nog wel voordeliger. Het gaat er om je naast het dalend brutopensioen ook nog naar andere dingen kunt kijken. Juist de professionele adviseur die iets breder en creatief wil en kan kijken kan hier heel veel waarde toevoegen voor zijn relaties. Zelfs als de grootverdiener niet voordeliger uit is dan voorheen, kan de adviseur in elk geval helpen de verslechtering maximaal te beperken. Mooi toch?

Piet Visser / De provisieboekingen m.b.t. de hypotheekportefeuille die a.s.r. aan de Direktbank (onderdeel van ABN-Amro) heeft overgedragen, is wel het kleinste probleem bij deze exercitie. Veel erger is het dat bij veel adviseurs zonder enig overleg de gehele hypotheekportefeuille feitelijk weggehaald is. De Direktbank weigert de (ex) a.s.r. adviseur namelijk een aanstelling te geven als die niet beschikt over een Mifid-vergunning onder de overgangsregeling van het Nationaal Regime. In principe kon elke actieve adviseur die Mifid-vergunning automatisch krijgen, maar niet elke adviseur heeft daar voor gekozen. Ik heb daar (heel bewust) ook niet voor gekozen. Die Mifid-vergunning had ik voor de hypotheekportefeuille die bij a.s.r. liep ook helemaal niet nodig! Maar nu liggen de kaarten anders: a.s.r. draagt de portefeuille over aan een andere aanbieder en die weigert een aanstelling te effectueren voor de beherende bemiddelaar als die geen Mifid-vergunning heeft. Het gevolg is dat de hele portefeuille geblokkeerd wordt! Dit is blijkbaar wat a.s.r. en ABN-Amro/Direktbank bedoelen met DE KLANT CENTRAAL STELLEN. (Het wordt steeds gekker en onwerkbaarder in dit vak.)

Bert van Huissteden / Een ambitieuze berekening! Als de bespaarde bruto premie netto geïnvesteerd wordt zal het een hoger netto pensioeninkomen opleveren. Maar is de wg of de wn of beiden netto duurder uit? Netto rendement 3%? Dat is al gauw bruto 4%, maar waar? En blijft het lagere PP, Wzp en opslag PVI buiten beschouwing of wordt die premie ook gebruikt om netto hoger uit te komen? Beste redactie, jammer dat het bij deze halve informatie is gebleven.

Willem van Spronsen / Speculeren is zowat een vak op zich aan het worden. Er wordt gesteld door Mr. Oosterbaan dat het (algemeen) beeld bestaat bij consumenten dat ze voor de tweede maal gedupeerd worden door de financiele sector (dit keer door een intermediar bij reparatie) rondom een polis waarbij de verzekeraar (altijd al) teveel kosten heeft doorberekend Dat beeld wordt door Mr. Oosterbaan geschetst, het is eigenlijk niets meer dan het lanceren van een suggestie met een eigen aangebrachte reikwijdte. Het is eigen casus waarbij niet is te bewijzen dat het door consumenten ook daadwerkelijk zo wordt ervaren. Het lijkt erop om op voorhand de politiek daarmee te willen beinvloeden. Het heeft altijd gevolgen als men veronderstellingen klakkeloos voor waar aanneemt. We zullen inderdaad zien waar het dan in is uitgemond.

Chris Jagers / Naar mijn mening is er nauwelijks een taak weggelegd voor de AFM na de wijziging van het verdienmodel. Immers prijsvorming tussen klant en dienstverlener is inmiddels een open en transparant gebeuren waarbij een aantal factoren een rol spelen. Denk aan de grootte van het belang maar ook aan de wens van de klant om het uit te besteden en de bijbehorende toegevoegde waarde daarvan. Pas bij herhaalde exorbitante overschrijdingen zou er een taak voor AFM kunnen zijn. Prijsvorming tussen partijen met een voorgeschreven uitkomst is als een offerte van de aannemer zonder bestek van het werk.

Peter Dirks / Vraag is natuurlijk ook of de boete van euro 100.000,00 gezien het m.i. lichte "vergrijp" onredelijk is.

Frans Lampe / Misschien kan opnieuw een klein onderzoek naar de aanbesteding van het maken van de examens van destijds geen kwaad. De uitslag stond immers vooraf vast. Maar in wiens belang was dat?

Geert Sijbring / Ook ik zie dat er weinig wordt gedaan met onze kritiek, op het nieuwe opleiding,s huis, en op het provisie verbod. Was ik Zalm maar ,die hoeft maar een keer te zeggen dat wij meer moeten aflossen , en zie de wet is binnen 3 week aangepast, alleen nog annuïteiten, of liniar hypotheken. En wij moet wel vakbekwaam zijn op alle hypotheek vormen ( die niet meer gesloten mogen worden bij nieuwe eerste hypotheek aan vragen. Ik begrijp hellemaal niet dat de Overheid niet eerder is gaan ingrijpen. O ja dat kwam natuurlijk door de mee eet cultuur van de overheid. ( was ik vergeten). Ik denk dat ik maar een stille tocht ga houden voor de assurantie tussen personen die aan alle maatregelen ten onder gaat. Eergisten is een dierbare collega zelfs gestorven van alle stress die die overheid veroorzaakt. Jammer dat het zo gaat in dit land waar je door de overheid wordt verdoemt tot de kans lozen. ( alleen die krijgen nog een uitkering )wij hebben het nakijken. Geert Sijbring

Dennis Jellema / Volledig mee eens, Brusselbloem zal op zijn minst terug moeten naar de tekentafel. Er zitten nog teveel weeffouten in het nieuwe systeem.

Peter Veldhuizen / Oliedom!! Zorg eerst maar eens voor een betere communicatie binnen het bedrijf met verschillende afdelingen. Zorgen dat het personeel binnen weer beter gemotiveerd wordt. De organisatie is plat getrapt en wachten op reactie van omzettingen/conversie polissen. Jaren geleden was de leus: hard werken aan zekerheid.(met de kennis van toen) Zorg eerst eens goed voor het personeel, zodat de adviseurs met een gerust gevoel, weer producten durven te adviseren en daardoor zelf ook minder irritaties hebben. Een vlotte verwerking, van welke vraag dan ook, moet correct zijn, nagenoeg geen wachttijden. De echte adviseur wil een goed (beter) product, snelle verwerking/service, voor een redelijke prijs. Dat moet de kracht van zaken doen/adviseren zijn en niet een Ollidom Tshirt. (dat is korte termijn politiek waar je echt niets aan hebt)

Agenda

26 augustus 2014

Vught - Ontslaguitkering, WW en Pensioen. Wat kan er nog vanaf 2015?

Aegon Adfis
3 september

Bussum - Adviseren over Pensioen

IIR en Dukers & Baelemans
4 september 2014

Nootdorp - Ontslaguitkering, WW en Pensioen. Wat kan er nog vanaf 2015?

Aegon Adfis
8 september 2014

Leusden - Week van het Samenwonen

How 2 Spend it/Finance for Women ism EPN
8 en 9 oktober 2014

Den Haag - Het 19e Nationaal Hypothekencongres

IIR

overig nieuws

 • BOETE VOOR PENSIOENFONDS NOTARISSEN

  De AFM heeft een bestuurlijke boete van 4.687 euro opgelegd aan de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF).

 • NETWERKSTORING TREFT RABOBANK

  Door een netwerkstoring is de dienstverlening van Rabobank woensdag ernstig verstoord. Onder meer Rabobank Internetbankieren en Mobielbankieren waren niet beschikbaar. 

 • BOETEBESLUIT NIET ZONDER GEVOLGEN (3 reacties)

  Bureau D&O betwijfelt of het (fikse) boetebesluit van de AFM tegen CAS Assurantiën (wegens hanteren van kennelijk onredelijke tarieven in vijf onderzochte zaken) voor de rechtbank houdbaar blijkt.

 • AFM START CONSUMENTENPANEL

  AFM begint in samenwerking met het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Gfk Panel Services een online consumentenpanel, genaamd 'AFM Consument&Panel'. Het panel gaat in juli van start. 

 • KOERSPLANDEWEGKWIJT LICHT AANVULLENDE REGELING NADER TOE

   Stichting Koersplandewegkwijt houdt dinsdag 14 augustus een bijeenkomst voor belanghebbenden waarop zij de onlangs met Aegon overereengekomen aanvullende regeling nader toelicht. De stichting zal dan ook haar visie geven of de oplossing ook kan werken voor klanten van andere verzekeraars. 

 • ASR DOET OLLI T-SHIRTS CADEAU (1 reactie)

  ASR doet klanten van het Voordeelpakket een Olli T-shirt cadeau. 

 • AFM HOUDT MINUUT STILTE

  Uit respect voor de overledenen en meeleven met de nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne, hield de AFM vandaag een minuut stilte om 16:00 uur. Het Ondernemersloket en het Meldpunt Financiële Markten waren bovendien telefonisch onbereikbaar tussen 15.45 uur en 16.15 uur.

 • EXAMENS SLAAN PLANK MIS (11 reacties)

  "De huidige examens pretenderen iets te zijn wat ze niet zijn. De CDFD en opleidingsinstituten moeten terug naar de tekentafel..." Dat schrijft Dré van Melis (opleidingsdeskundige bij Nibe-SVV) in 'de Beursbengel'.

 • "WAARDE IS MEER DAN KOSTENREDUCTIE"

  Een eventueel samengaan van ASR en Reaal kan bijdragen aan de vernieuwing in de financiële sector, betoogt Patrick Eppink (practice leader Finance bij Turner) in het FD van woensdag.

 • NATIONALE WAARBORG BIEDT HUURWAARBORG

  Nationale Waarborg en Overbruggingsverhuur.nl introduceren de huurwaarborg. 

Meer nieuws...

New Financial Forum

Hoogste tijd om mee te doen…

Het New Financial Forum bruist. Een trotse korte update. Met trots en genoegen presenteren we de zomereditie van het New Financial Magazine. Dit maal gaan we op zoek naar het hart in de financiële sector. Een editie vol inspiratie hoe de financiële sector met hart, hoofd en handen de consument – en daarmee de samenleving – beter kan dienen. Met bijdragen van onder meer verzekeraar Bart Janknegt, Bancograaf Owen de Vries, ondernemende wereldverbeteraar Marcello Palazzi (o...   Lees meer »

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.