quote

"Kifid eens laten nadenken over zijn bestaansrecht" Rob Goedhart (Geldbelangen)

stelling

"Specialisatie in de advieswereld is een must"

nieuws

CFD: "PROVISIEVERBOD STRIJDIG MET EUROPEES UNIERECHT"

CFD vraagt minister Dijsselbloem van Financiën om het huidige provisieverbod "alsnog te toetsen aan het Europese Unierecht en indien dit hiermee strijdig is  - hetgeen onze overtuiging is - stappen te ondernemen om het provisieverbod buiten werking te stellen".

CFD schrijft aan de leden van de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën: "In het kader van de komende evaluatie provisieverbod complexe financiële producten, constateren wij dat dit verbod strijdig is met het Europees Unierecht en vragen uw medewerking om hierover enige vragen aan de minister van Financiën te stellen".
CFD: "Verboden als deze stroken niet met het Europees Unierecht. Met het Nederlandse provisieverbod lijkt het Kabinet voorbij te zijn g...

 

KLANT INTERBANK STAPT NAAR COMMISSIE BEROEP KIFID

"Gelukkig is het ministerie van Financiën bezig om de werkwijze van het Kifid te evalueren voor een verslag aan de Tweede Kamer. Dat is een mooie gelegenheid om het Kifid eens te laten nadenken over zijn bestaansrecht. En om de politiek te laten zien dat dit zo niet functioneert." Zo reageert Stichting Geldbelangen op de uitspraak ten faveure van Interbank door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening inzake een zogenoemd wurgkrediet.

 

ACTIVEREN: MODELRAPPORTAGE VOOR ADVISEURS

Adfiz heeft een modelrapportage gemaakt voor een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. De rapportage is te vinden op de Adfiz-site.

 

GELDSHOP WIJST OP GEVAAR DOORLOPEND KREDIET

Geldshop houdt  voorlichtingsacties op de treinstations van Rotterdam, Den Haag en Utrecht over verantwoord lenen.

 

 

KLANT KIEST HYPOTHEEKADVISEUR OP KENNIS EN BETROUWBAARHEID

Kennis van zaken en betrouwbaarheid geven vaak de doorslag in de keuze voor een hypotheekadviseur, blijkt uit onderzoek in opdracht van eyeOpen.nl.

 

laatste reacties op berichten

Stef Drinkwaard / Da's knap! Een hypotheek van Knab. Bij mijn weten verstrekt Knab helemaal geen hypotheken. Wel is er een samenwerking met Aegon.

Chris de Bruin / @Jelle Terpstra, Je kunt niet zomaar de uitspraken in twee verschillende dossiers naast elkaar zetten en dan conclusies trekken over de onderlinge consistentie. Ook is het op zich niet zo bijzonder dat een rechterlijk (of daarmee vergelijkbaar) college "om" gaat. Als ik beide uitspraken lees, zie ik dat er bovendien in het tweede dossier veel meer heeft gespeeld dan in het eerste. In het tweede dossier gold o.a. dat de indeling op basis van "risk-price" aan een andere regelgeving was onderworpen dan in het eerste dossier. Ook heeft de klant in het tweede dossier 3 jaar gewacht met oversluiten, om welke reden dan ook. Ik zeg niet (kan dat niet beoordelen) dat de rente in het tweede dossier niet te hoog was. Maar wel, dat we voorzichtig moeten zijn met aanbieders in een hoek te zetten, waar ze makkelijk in geplaatst kunnen worden, maar heel moeilijk weer uit te krijgen zijn. Als dat niet terecht gebeurt, stel ik voor daar terughoudend, in elk geval niet kort door de bocht in te zijn.

Jelle Terpstra / Zo dacht Hendrikse van Kifid in 2013 nog over begrip variabele rente... https://www.kifid.nl/nieuws/geschillencommissie-kifid-concretiseert-begrip-variabele-rente-in-kredietovereenkomst/87 Iets met 180 graden? "De Commissie stelt vast dat er in de overeenkomst geen externe referentievoet is opgenomen. In dit geval is de overeenkomst onvoldoende duidelijk over een eventuele discretionaire bevoegdheid van de bank de rente naar eigen inzicht, los van marktontwikkelingen vast te stellen. Derhalve constateert de Commissie dat de overeenkomst een leemte vertoont, als gevolg waarvan de overeenkomst op grond van artikel 6:248 lid 1 BW aangevuld dient te worden. De Commissie bepaalt dat de bank met terugwerkende kracht als referentievoet het 3-maands Euribortarief dient te hanteren, voor zover dit een voordeel voor Consument oplevert."

Willem van Spronsen / Als er wat zou moeten veranderen waarom dan niet de hypotheekverstrekkers aan het plan laten meebetalen? Het is altijd de meute ofwel de kleine man die de rekening betaalt, is het niet linksom dan rechtsom. Of we doen het gewoon gefaseerd en laten het mes aan twee kanten snijden. Een soort show met financieel gegoochel waarbij je altijd de verkeerde kaart trekt. In feite is men er allang mee begonnen door te stellen dat er alleen nog maar hypotheken verstrekt kunnen worden met aflossingen op lineaire of annuïteitbasis. Wat men dus nu nog wil gaan aanpakken zijn de vele bezitters van levenhypotheken, spaarhypotheken, beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken. Maar als je dat als overheid er doorheen wilt drukken, waarom dan niet de banken en andere hypotheekverstrekkers hier ook aan laten meebetalen? Dit door de klanten de vrijheid te geven om geheel boetevrij over te gaan naar de verplicht gestelde vormen tegen de huidige lage marktrente van 1,5 a 2%?

Julia Braspennincx / Ik Financieel Adviseur 63 jaar met familie bedrijf prive en zakelijke verzekeringen is erg blij met de het Financieelvakweb aangeboden leerstof . Ondanks opleidingen bij NIVO , ben ik erg tevreden met de extra studie mogelijkheden, al diversen kantoren doorgegeven die net als ik PE diende te halen. Ik kan het zoveel mogelijk lezen als ik wil op elke tijdstip.! Kortom bedankt allen die deze aanvullingen mogelijk hebben gemaakt. Ga zo door ! Julia Braspennincx

Dick Aardenburg / Waarom (alweer) zo moeilijk doen? De rente op nieuwe hypotheken is nu bijzonder laag. Schaf de aftrek op alle nieuwe leningen gefaseerd af met 20% per jaar, beginnend in 2018. Dit zal een impuls op korte termijn geven aan de woningmarkt, en door de fasering schrikt het nieuwe leners niet af. Voor bestaande leners wijzigt fiscaal niets. Uiteraard dient gelijktijdig de huurwaarde forfait te worden afgeschaft. Op termijn zouden nieuwe leners 20% eigen geld mee moeten nemen zoals in andere landen al heel lang gebruikelijk is, wat "innovatief" Nederland schijnbaar al heel lang niet ziet zitten.

Edwin Nijenhuis / Wat zouden de gevolgen zijn als we de belasting op inkomen uit arbeid en winst uit onderneming op NIHIL zouden zetten (maatschappelijk nuttig immers) en deze verleggen naar consumptie en productie (maatschappelijk belastend). De facto ook geen hypotheekrenteaftrek meer, zonder de kwalijke gevolgen voor de woningbezitter.

Paul Schoo / Eerst de huisarts dan de specialist. Anders wordt er met tunnelvisies naar de klant gekeken. Waardoor op andere plaatsen het gezwel kan woekeren. Een klant kan zich nu eenmaal geen 10 specialisten veroorloven.

Albert van der Poll / het sommetje 30.000 X 12.50 is wat al te eenvoudig. Ook de brief van Reigerdael is nogal kort door de bocht. Zouden ze bij een 12,50 vergoeding per jaar ook echt advies gaan geven? Kan het zo zijn dat Reigerdael tot de ontdekking komt dat het polisbeheer - ook van oude polissen- toch nogal wat werkzaamheden oplevert die uit jaarprovisies van vaak enkele euro's niet betaald kunnen? Als je er een paar hebt valt het wel mee, maar 30.000 polissen met een 2% doorloop? Een adviesvraag zal er zelden of nooit tussen zitten, waarbij dan nog de vraag is of dat betaalde adviezen zijn. Zit je met 30.000 polissen in je mik waar Reaal blijkbaar graag vanaf wilde. Of zou Reaal menen dat via intermediair gesloten posten altijd een intermediair moeten hebben? Het straalt wel weer vervelend af op "tussenpersonen"

Stef Drinkwaard / Even vooropgesteld: ik heb het boek niet gelezen. Moet het even doen met dit artikel. Wat mij triggerde is de zinsnede: Op de markt voor koopwoningen is op lange termijn bijvoorbeeld winst te behalen door de fiscale behandeling van eigenwoningbezit aan te passen, zoals het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Koopwoningen worden daardoor goedkoper. Dit klopt ongetwijfeld. De vraag is alleen wie hier dan de rekening van betaald. Juist, degene die zijn woning verkoopt. Juist de laatste tijd hebben we gezien dat er veel woningen met verlies zijn verkocht. Soms met enorme verliezen. Als de SWE niet bijsprong kwam dit vaak voor rekening van de verkoper. Heel veel schijnende gevallen gezien. Wat ook regelmatig voorkomt is dat er niet verkocht kan worden. Simpelweg omdat de woning te ver in waarde is gedaald. De volgende stap maken zit er gewoonweg niet in. Wat dit allemaal met efficiëntie te maken heeft is mij een raadsel. Misschien kom ik er achter als ik toch het boek maar ga lezen...

Agenda

2 juni

Utrecht - Inkomen

VVP ism De Goudse en Movir
15 juni 2016

Nieuwegein - SEH congres 2016: Het nieuwe normaal

SEH
21 juni

Breukelen - Actualiteiten Verzekeringsrecht

Studiecentrum Kerckebosch
27 september 2016

Woerden - Post HBO-Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau A)

Swalef
29 september 2016

Amsterdam - Hypotheken Next

Euroforum

overig nieuws

 • VIVAT BEVESTIGT BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

  Vivat bevestigt de benoemingen van Wendy de Ruiter-Lörx en Jeroen Potjes als respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer van Vivat, SRLEV, Proteq Leven en Reaal Schade. 

 • VHD ALARMCENTRALE VERWERFT TONED

  VHD alarmcentrale heeft de activiteiten van Totaal Onderhoud Nederland (TONED) overgenomen. 

 • HELFT ADVIESTRAJECT HYPOTHEEK IN 2020 DIGITAAL

  Erkend adviseurs, aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), zullen in 2020 in hun adviestraject vooral gebruik maken van digitale hulpmiddelen, zoals apps, chats en webcams. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de SEH heeft uitgevoerd in de opmaat naar het SEH congres ‘Het nieuwe normaal’ op woensdag 15 juni in het NBC in Nieuwegein. 

 • STARTUP DELTA KRIJGT VERVOLG

  Het Nederlandse programma voor startups - StartupDelta - krijgt een vervolg. Onder de noemer StartupDelta2020 zal het programma de komende 4,5 jaar worden voortgezet. Prins Constantijn zal per 1 juli Neelie Kroes opvolgen als special envoy en de komende anderhalf jaar aan het roer van StartupDelta2020 staan.

 • GESCHILLENCOMMISSIE GEEFT INTERBANK GELIJK (2 reacties)

  Interbank had het volste recht de rente op een kredietovereenkomst met variabele rente te verhogen, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak 2016-219.

 • LAST ONDER DWANGSOM VOOR OVERBEEKE

  De AFM heeft Onno van Overbeeke Financieel Advies in Schagen een last onder dwangsom opgelegd.  

 • EEN OP ZES HYPOTHEKEN ZZP'ERS ONDER WATER (1 reactie)

  Zzp’ers die een hypotheek hebben op hun woning, kregen deze in twee derde van de gevallen zonder dat hun zzp-inkomen hierin is meegenomen. Slechts bij een op de vier zzp’ers is de hypotheek afgesloten op basis van hun zzp-inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Knab.

 • GRATIS EXAMENTRAINING PEPLUS VOORTGEZET (1 reactie)

  FinancieelVakweb stelt ook alle online cursussen voor de 2016-editie van Wft PEplus gratis beschikbaar. 

 • MEERDERHEID VERZEKERAARS NEGEERT NIEUWE REGELS SCHADEVRIJE JAREN

  Uit MoneyView-onderzoek naar de invoering van Bedrijfsregeling nr. 11 blijkt dat de meerderheid van de verzekeraars de nieuwe regels ten aanzien van schadevrije jaren niet heeft verwerkt in de polisvoorwaarden. Daarmee is het doel van het Verbond van Verzekeraars om meer transparantie te scheppen rond de schadevrije jaren-regelingen (en in het verlengde daarvan de bonus/malusregels) voor autoverzekeringen niet bereikt.

 • GROOTBANKEN PROFITEREN VAN OVERSLUITMARKT

  Nadat grootbanken het afgelopen half jaar terrein verloren, groeit deze groep, met name dankzij Florius, ING Bank en Rabobank,in het eerste kwartaal van 2016 van 46 naar 50 procent marktaandeel. Deze winst gaat ten koste van het aandeel van verzekeraars en pensioenfondsen, aldus de IG&H Hypotheekupdate Eerste Kwartaal 2016.

Meer nieuws...

New Financial Forum

LOCAL PENSION ADMINISTRATION; THE END OF AN ERA FOR MULTINATIONALS?

Multinationals have little choice regarding their pension administration for their subsidiaries abroad. For more than a decade now, everybody who is involved in pensions is talking about harmonizing pension funds, pension schemes and legislation, at least in Europe. Every now and then reports or white papers are published about this subject. Also the European Commission considers that it is time to harmonize pensions all over Europe. EIOPA and the creation of a pan European pension fund for R...   Lees meer »

Gerard van Santen - Zonder dalen geen toppen Met elkaar zijn wij tot bijzondere dingen in staat kunnen en mogen we van de top het dal in glijden om met meer energie de volgende top te halen. Achter iedere blessure schuilt tenslotte de Supercompensatie. Dat is wat ik samen met mijn zielsgenoten wil bereiken. Sinds 1985 probeer ik door hard te werken een ‘wereldverbeteraar’ te zijn in een financiële wereld die regelmatig met zichzelf in de knoop ligt. Mijn loopbaan heeft hoogtepunten maar ook dieptepunten gekend. Eigenlijk heb ik alles wel meegemaakt wat een ondernemer kan tegenkomen in zijn werkzame periode. Van zeer succesvol tot… Ik heb altijd gedacht, dat ik door hard en vooral slim werken succesvol kon worden. Tot op zekere hoogte lukte mij dat ook uitstekend. Echter, persoonlijke gebeurtenissen die zeer ingrijpend waren en nog steeds zijn, hebben mij doen beseffen, dat gezondheid, geluk en met plezier ieder dag nemen en ervan genieten het meest waardevol is. De laatste jaren zijn voor mijn levenspartner een gevecht tussen leven en dood geweest. Zelf heb ik ook geleerd om de laatste dertien jaar verschillende keren maandenlang door mijn gezondheid een leef- en werkomgeving van maar twee vierkante meter te hebben. Deze periodes hebben mij geleerd hoe waardevol het is om samen met je omgeving het maximale uit je leven te halen. Deze levensvisie pas ik ook toe in mijn werk. Uiteindelijk ben ik daardoor krachtiger geworden en groei ik nog steeds en wordt het steeds makkelijk om de toppen te beklimmen.