quote

"Uiteraard verwijzen we de klant naar zijn adviseur als het om meer gaat dan een eenvoudige vraag" Jeroen de Graeve (Achmea) in VVP 10

stelling

"Wim Heeres kan het verschil maken als nieuwe voorzitter van Adfiz"

nieuws

ASR KOOPT AXENT

Na Van Kampen Groep en De Eendragt neemt a.s.r. nu ook uitvaartverzekeraar Axent over.

Het is de intentie van a.s.r. om de portefeuille en de activiteiten van Axent op termijn volledig te integreren in Ardanta. Axent heeft 2,2 miljoen kapitaalpolissen in portefeuille. De bruto premie-omzet was vorig jaar 55 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt 188 miljoen, het belegd vermogen 1,8 miljard.

Jos Baeten, voorzitter raad van bestuur a.s.r.: "De overname van Axent en de eerder bekend gemaakte overname van De Eendragt passen binnen de strategie van a.s.r. om haar markt...

 

GEEN GESTRUCTUREERD OVERLEG WOEKERPOLISAFFAIRE

De Tweede Kamer heeft de motie-Merkies voor gestructureerd overleg om de woekerpolisaffaire af te handelen dinsdagmiddag niet aangenomen.

 

AFM EN PE PLUS EVENT GOEDE VOORBEREIDING OP EXAMENS

Een stevig debat over de fundamenten van het PE Stelsel met onder meer AFM en CDFD, een excellente examenvoorbereiding door Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe plus het allerlaatste PE-nieuws. Dit zijn de ingrediënten van het PE Plus Event.

 

ING BRENGT BELANG IN NN GROUP VERDER TERUG

ING brengt haar aandeel in NN Group verder terug. dit keer van 54,8 naar 42,4 procent.

 

DE GRAAF OPVOLGER WIJMENGA ALS VOORZITTER SCFFP

Sjaak de Graaf (59) is benoemd tot voorzitter van de Stichting Certificering FFP (SCFFP). Hij volgt Roel Wijmenga op, die de SCFFP twee termijnen heeft geleid. Tevens maakt Paul Stijns FFP (54) de overstap van de Ledenraad naar het stichtingsbestuur.

 

laatste reacties op berichten

Frans Lampe / Benieuwd hoe dat allemaal wordt gefinancierd.

Rob Goedhart / Gemiste kans! In ieder geval is motie Omtzigt aangenomen waaruit de enorme omvang van de woekerpolisaffaire zal moeten blijken. Wordt dus vervolgd.

Dennis Schneider / Het Verbond doet een aantal goede voorstellen. Zoals het afbouwen van de bovenwettelijke aanvullingen. Een zelfstandig ondernemer met een AOV kent bij AO eerst een wachttijd van doorgaans minimaal 30 dagen om vervolgens (minstens) 20% in inkomen te zakken. En dan heb je het over een AOV met maximale dekking. Ander goed punt is rechtvaardiger toepassen van loonsancties door UWV. Vooral de (soms kinderachtige) administratieve sancties in dossiers waarbij duidelijk is dat werkgever en werknemer welwillend en constructief bezig zijn geweest met re-integratie, zouden moeten worden afgeschaft. Er ontbreekt echter nog een belangrijk punt, zijnde preventie. En dan niet preventie geïnitieerd door de werkgever, maar door de ouders. De snelst stijgende groep verzuimers zijn jongeren tot 25 jaar, vrijwel allemaal met psychische klachten. Deze groep is opgegroeid in (relatieve) weelde en weinig tegenslag. Bij toetreden tot de 'echte' wereld blijkt hard moeten werken en tegenslag/kritiek voor onverwachte problemen te zorgen. Werkgevers kunnen zorgen voor een goed arbeidsklimaat, de voorbereiding op een arbeidzaam leven ligt bij de ouders.

Ton Gabriëls / Meneer Heeres (Beste Wim), Met een man uit de praktijk komt Adfiz mogelijk weer wat beter op het netvlies. Als CFD-er hoop ik oprecht dat ook uw organisatie gaat groeien en dat U maar samen met CFD mag opkomen voor onze branche. Succes, goed weekeinde Ton

Kees Bergman / @ Mark. Mooie parodie Mark. Chapeau!!!! Eens te meer reden voor een ieder die zich nog op het verzekeringsvlak wil uiten om je direct bij de CFD aan te sluiten. Wanneer je dit nú niet doet, hou je dan voor de rest van je carrière op tilt want ten ondergaan in het grof geweld is dan het enige wat jij nog wilt. ( mag natuurlijk ook bij een andere belangenbehartiger)

Mark Boom / De Assurantieman. Op een lijst van dienstverleners, tijdens de PE-examens zakelijk vermoord, staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, dus keek ik er vol verwondering welke naam er nou kwam: Jan Jansen, Assurantieman. Met een lach, een altijd smetteloze witte bloes en een volle kennisdoos en een advies dat-ie zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar zo goed als ie dat nu nog steeds kan Jan Janssen, de assurantieman. Toen verzonnen de vrienden Dijsselbloem en AFM de nodige keiharde kost dat Nederland nodig moest worden verlost van een nationale plaag en gemene satan. Ze bedoelden natuurlijk die assurantieman. Wie al zo dikwijls een examen haaldde en het ver had geschopt, kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. Er stond al een onmogelijk onhaalbaar examen klaar dat helemaal niet kan! voor Jan Jansen, de Assurantieman. In z'n kantoor heeft hij misschien zijn aardigste advies en trucs nog wel eens laten zien Met een lach, een altijd smetteloze witte bloes en een volle kennisdoos, Jan Janssen, de assurantieman; hijzelf is het niet de dood verkoos. En altijd als ik die regelstapelende schreeuwers zie met een alternatief voor de democratie, denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is er dan voor Jan Janssen, de assurantieman? Voor Jan jansen, de arme schlemiel, hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Kees Bergman / Een stichting stop de PE examens werkt averechts en is koren op de molen voor sommige mensen in de politiek bij de maatschappijen, noem maar op. Het feit, dat 700 collegae hier geld voor over hebben is naar mijn idee korte termijn denken. Wij moeten structureel onze stem laten horen. Zoals iedereen kan zien is Edwin hier de goede persoon voor. Meldt u daarom voor € 125,-- per jaar aan bij de CFD. ( ik word van dit bedrag geen cent wijzer). Het is toch te gek, dat 700 collegae wel € 100,-- over hebben voor een éénmalige actie, maar geen € 125,-- per jaar om je vak en beroep te redden. Ik wens alle ziektegevallen de nodige sterkte, support en natuurlijk allereerst beterschap. Dit soort zaken moet waar mogelijk geregeld worden. Uiteraard is een ieder vrij om te doen wat hij/zij wil, maar sluit je aan bij een organisatie, die structureel voor je bezig is. Het kan nog ondanks het feit, dat het nu al 12.15 uur is.

Edwin Herdink / @Michiel Scheiuit. Als aanvulling op mijn bovenstaande reactie wil ik eraan toevoegen dat ik mij zal inzetten voor een wettelijke tijdelijke ontheffingsregeling, voor iedereen die vanwege langdurige ziekte niet in staat is om zich voor te bereiden op / deel te nemen aan een PE-examen. Ik wens u een voorspoedig herstel toe.

Albert van der Poll / @ Nico de bedragen op deel 3 zijn niet de provisie, maar "kosten tussenpersoon". Dat is wat anders.

Nico van Koesveld / Niet zo gek, provisie van de tussenpersoon is al bekend, staat op de Ruiter 3 modellen. Dus de tussenpersoon is al transparant. Nu de maatschappijen nog. Ik wil ook graag inzage wat de maatschappijen hebben verdiend aan een polis en wat ze nog verwachten te verdienen aan een nu doorlopende polis. Eveneens de winstinzage aan de premievrijgemaakte polissen. Want deze vertraging door verzekeraars moet toch grof geld opleveren, zoveel tegengas van verzekeraars, dat is enkel aandeelhoudersbelang. De cijfers van een klein miljard per jaar heb ik langs zien komen. Ik ben benieuwd of deze politicus zijn zin krijgt.

Agenda

3 juni

Utrecht - PE Plus Event

VVP in samenwerking met Lindenhaeghe en Dukers & Baelemans
11 juni

Rotterdam - FFP Kennis & Actualiteit: Oudedagsvoorziening zzp'er

FFP
18 juni

Nieuwegein - Jouw advies, hun toekomst!

SEH
25 juni

Utrecht - Productinformatiemiddag Pensioennavigator

Pensioennavigator
2 juli 2015

Amsterdam - Actualiteiten in verzekeringsvolmachten

ACIS

overig nieuws

 • MOVIR: SLECHTE SAMENWERKING LEIDT TOT MEER ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  "Bij maar liefst één op de twee arbeidsongeschiktheidsmeldingen van medisch specialisten door psychische aandoeningen is samenwerkingsproblematiek de oorzaak of het gevolg van arbeidsongeschiktheid", aldus Movir-directeur Louis van Drunen.

 • "WERKNEMERS WETEN WEINIG OVER INKOMENSGEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID"

  Veel werknemers zijn niet goed op de hoogte van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd naar de kennis van werknemers over arbeidsongeschiktheid en WIA, uitgevoerd door GfK.

 • ADFIZ: COMPLIMENT VOOR NIEUWE SWO ACHMEA

  Adfiz complimenteert Achmea met haar opstelling als het gaat om de commerciële benadering van de klant van de adviseur. "We hebben goede kritische discussies kunnen voeren. Achmea toonde zich op basis van de discussie bereid tot diverse verbeteringen als dat een betere balans bracht in de belangen van aanbieder, intermediair en klant." Dit zegt Adfiz in een artikel in VVP 10 over de totstandkoming van de nieuwe concernbrede samenwerkingsovereenkomst van Achmea. Meer lezen? Word abonnee! - 

 • NFF-WORKSHOP PAUL DE BLOT OVER ZINGEVING IN DE ZAKENWERELD

  Het New Financial Forum organiseert op 23 september op Nyenrode een workshop met de 91-jarige Paul de Blot, honorair hoogleraar voor het leven aan de Universiteit Nyenrode.

 • AFM GRIJPT NIET IN BIJ PEPLUS-EXAMENS

  De AFM vindt bijstelling van de PEplus-examens vooralsnog niet nodig. Wel wil de AFM in gesprek over de vraag of de examens voldoende aansluiten op de praktijk. Dat is op te maken uit de reactie van de AFM op een open brief van financieel adviseur Nico van Koesveld.

 • GROEN LICHT VOOR BEURSGANG ABN AMRO

  Het kabinet heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën besloten om een begin te maken met de verkoop van ABN Amro via een beursgang die vanaf het vierde kwartaal van 2015 kan plaatsvinden. "De financiële sector is versterkt en stabiel genoeg voor een verkoop, er is interesse vanuit de markt en de bank is er klaar voor", aldus Financiën.

 • "LAGERE VERZUIMKOSTEN BIJ BEHOUD HUIDIG STELSEL" (1 reactie)

  Het is mogelijk de verzuimkosten voor werkgevers terug te dringen bij behoud van het huidige stelsel. Overgang van een tweejarige naar een eenjarige loondoorbetalingsplicht heeft een averechts effect: het verzuim loopt op en werkgevers krijgen een hogere rekening gepresenteerd. "Dat is slecht voor de BV Nederland, ook omdat hierdoor mensen onnodig langs de kant komen te staan."

 • ASR KOOPT PENSIOENVERZEKERAAR DE EENDRAGT

  "ASR heeft de ambitie om haar positie op de pensioenmarkt verder te verstevigen." Dit zei bestuursvoorzitter Jos Baeten bij het tekenen van de overeenkomst voor de overname van De Eendragt Pensioen NV.

 • BRAND NEW DAY BOEKT EERSTE WINST

  Snelle groei heeft er voor gezorgd dat Brand New Day in 2014 (een jaar eerder dan verwacht) voor het eerst winst heeft geboekt. Vorig jaar steeg het aantal klanten bij de zelfbenoemde 'pensioenuitdager' met 28 procent naar ruim 104.000. Het aantal collectieve contracten bij de PPI nam toe van 550 naar ruim 1.000 bedrijven. Het toevertrouwde vermogen groeide met 38 procent naar € 800 miljoen.

 • FINANCIËN START CONSULTATIE HYPOTHEKENRICHTLIJN

  Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Workshop Paul de Blot

Het New Financial Forum organiseert op 23 september op Nyenrode een workshop met de 91-jarige Paul de Blot, honorair hoogleraar voor het leven aan de Universiteit Nyenrode. Hoe kun je onderwerpen als duurzaamheid en zingeving concreet maken voor de zakenwereld? Als er één iemand is die hier een helder antwoord op kan geven dan is dat Paul de Blot. Op 23 september biedt het New Financial Forum de unieke gelegenheid om rijker te worden van zijn kennis en wijsheid op het gebied v...   Lees meer »

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.