quote

"Onduidelijkheden over provisieverbod oplossen" Provisieverbod: verzekeraars maken in VVP 14 de voorlopige balans op

stelling

"Uitbreiding beroepseed nauwelijks gevolgen kleine ondernemingen"

nieuws

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VAN VVP

De volgende nieuwsbrief  van VVP verschijnt op dinsdag 26 augustus 2014.

 

PROVISIEVERBOD: DE VOORLOPIGE BALANS

Een officiële evaluatie van het provisieverbod vindt pas over een jaar of drie plaats. Dat is ver weg. Wellicht te ver. VVP 14 van 12 augustus 2014 maakt met een aantal marktpartijen de balans op.

 

20STE NDFM HAALT STREEP DOOR 'JA MAARS'

Voor de twintigste editie van de Nationale Dag Financiële Marketing is VVP is een nauwe samenwerking aangegaan met NIMA en De Baak. Motto van deze dag is 'Het kan wel!'. Deze enige vakdag voor financieel marketeers zet een streep door de 'ja maars...'.

 

NEW FINANCIAL INSPIRATION IN DIALOOG MET DE KLANT

New Financial Forum/VVP organiseert op dinsdagmiddag 14 oktober de inspiratiebijeenkomst 'Wat wil de klant?'. Deelnemers gaan in gesprek met échte klanten. Klik HIER om u in te schrijven zoals de 40 deelnemers die zich tot nu toe al hebben aangemeld.
 

 

INHOUD VVP 14: TUSSENTIJDSE EVALUATIE PROVISIEVERBOD

Verzekeraars zijn op zich happy met het provisieverbod, maar zien nog wel een aantal punten die voor verbetering vatbaar zijn. Zo moet de communicatie over het provisieverbod verbeterd worden, blijft financiële educatie van klanten een uitgangspunt en moet de klant zich bewuster worden van de waarde van nazorg. In VVP 14 de voorlopige balans.

 

- Commentaar Willem Vreeswijk: Media

 

- Nathalie van Wingerden en Joëlla Opraus (Finance for Woman): "Mismatch vrouwen en financiële instellingen doorbreken"

 

- Het Vuur van... Financieel adviseur Milko Perdijk

 

- Voorlopige balans provisieverbod

 

Vernieuwd! PE-katern

 

- 4Klank Femke de Jong: Stress!

 

- Veel onbegrip over Boetebesluit AFM

 

- Onderzoek pensioenbewustzijn: betrokkenheid neemt toe, vertrouwen in goed pensioen niet

 

- Casus Pensioen: Doorbetaling pensioenpremie voor voormalige werknemer

 

- Visie: Pendioenfederatie slaat plank mis

 

Meer lezen? Word abonnee! Klik HIER

 

laatste reacties op berichten

Kees Bergman / @willem; @albert ;@jurjen;@geert @berend @wil Moet je nagaan hoeveel reacties wij met z'n vijven geproduceerd hebben. Steekproeven zijn daarom niet altijd steekhoudend. Mijne heren neem nu mijn idee over en laten wij ons niet op laten jagen, maar gewoon eens kijken hoe alles nu loopt!!!! Iedereen kan zich dan op zijn eigen wijze met zijn klanten bezig houden, waar het in de grond van de zaak om gaat. Over 3 jaar kunnen wij dan zien hoe onze abonnementenridders draaien en hoe het gaat op de aangepaste conventionele manier. Laten wij er wel voor waken, dat er uit verdachte en onverdachte hoeken niet aan onze poten gezaagd wordt. Wat mij ook irriteert is, dat verzekeraars het tegenwoordig en eigenlijk altijd al belangrijker vinden om kreten in de pers te slaken, dan met ons te overleggen. Deze week weer verandering inboedelverzekering en slecht onderhoud vrachtwagens. Ik wens een ieder een fijn zonnig weekend.

Albert van der Poll / @ Willem in am: ( het andere vakblad) staat nu net een stuk over de Engelse situatie, veel kun je er niet uit afleiden omdat dat verbod veel minder ver gaat dan ik had gedacht en verwacht. Als is dat nog belangrijk genoeg: het Engelse verbod gaat blijkbaar minder ver dan het Nederlandse.

Willem van Spronsen / @ Albert, beleid wordt gemaakt bij een ministerie. Daar is de tekentafel en daar wordt het bestek gemaakt. Het is maar de vraag door welke emoties men daar wordt gevoed, en door welke lobbyisten. De Pers, van welke politieke signatuur dan ook, draagt daar ongetwijfeld ook aan bij. Dan komen we weer terug op organisatiegraad binnen onze beroepsgroep, daar ligt gewoon het manco. Natuurlijk moeten we de discussie aangaan op argumenten en feiten, daar ben ik helemaal voor, maar als je vervolgens niet serieus wordt genomen, men gewoon doorschiet en de eigen plannen er gewoon via een AMvB door heen jaagt, zoals ook met PE is gebeurd, dan ben je gewoon met opzet geteckeld of buiten spel gezet. In ieder geval is daarmee te concluderen dat een ministerie in dit land een hele beroepsgroep in een wurggreep kan houden. De AFM is daarbij een geval apart, die voert het beleid van MinFin uit, ziet erop toe dat ook gebeurt wat via de zoveelste Bgfo is voorgeschreven, werpt zich daarbij tevens op als zedenmeester en verkoopt vervolgens haar meningen via haar website en de Pers. Daarnaast ontwikkelt zij leidraden waarlangs de markt afgebakend dient te lopen. Regels en nog eens regels. Wat is het toch mooi gemaakt? Nu is het wel feit dat Nederland als enig euro land een provisieverbod heeft ingevoerd. De overige landen binnen de EU willen daar niet aan. Wat mij verbaast is dat er nog geen ene journalist een onafhankelijk onderzoek is gestart en op schrift heeft gezet wat voor uitwerking een provisieverbod heeft gehad in Engeland. Zou denk ik in het Nederlandse vraagstuk heel verhelderend zijn.

Albert van der Poll / @ Willem; vanmiddag bbq met alle steakholders ;-) NB ik kan me nog wel herinneren dat we destijds bij (ik meen toen nog NBVA) het gevoel hadden dat "overal" in de wereld van Australie tot Finland de provisie werd verboden, het bijgevolg geen specifiek NL verschijnsel was. Het afschaffen van de provisie werd gezien als oplossing van de excessen in de markt. Het sentiment was toen ook door TV programma's Consumentenbond en VEH (weet je nog: de hypotheekadviseur zit van uw centen drie weken op de Malediven) volkomen anti provisie, het woord alleen al kreeg de klant van omkoping of smeergeld, geen praten tegen. Later kwam daar bij dat de AFM oplossing werd gezocht in hele specifieke adviseringseisen en de vastlegging daarvan, en vervolgens de wilde aanname dat het opleidingsniveau onvoldoende was, culminerend in een traject waarin wij via meerkeuzevragen sociale vaardigheden en integriteit gaan toeten, na onze eedaflegging. Is dit alles zo langzamerhand niet een hele vreemde opeenstapeling van ad hoc maatregel paniekvoetbal en Telegraafwetgeving vraag ik me wel eens af, als belanghebbende. Consumenten hebben er niet om gevraagd, maar ik denk dat -als er over enige tijd al een verandering komt-, de transparantie van de brutobeloning die zo'n uniek kenmerk van onze beroepsgroep is, niet meer zal worden teruggedraaid.

Geert Sijbring / @ Kees Dat zou een vooruitgang zijn doorloop op complexe producten , net als de maatschappijen nu al doen, kijk maar bij klaverblad je betaald als de klant zelf aanvraagt € 12,50 kosten. en een veel hogere premie . Dus voor hun zelf wel doorloop. Wat ik wel voor stel is dat als de kant eerder opzegt of de premie niet betaald ,en wij onze rekening dus niet betaald krijgen de klant dit als nog moet betalen. dat is pas eerlijk en transparant. en niet zo als het was , als de klant de premie niet betaald wij ook onze werkzaamheden niet betaald kregen. Verder ben ik erg blij met deze discussie , misschien kunnen wij het verschil maken en Dijsselbloem en zijn kudde, terug in hun hok krijgen. Is het misschien wat om een daad te stellen, BV het niet betalen van de AFM bijdrage. Want de nota is er weer. Soms bekruipt mij het gevoel dat ik mijn eigen ondergang betaal. Dus aanblok niet betalen misschien helpt het. Geert Sijbring

Geert Sijbring / Eindelijk komt er beweging, NOU ACTIE. Laten we beginnen met aan blok de NOTA VAN DE AFM NIET BETALEN. Deze is net weer op de deur mat gevallen. DUS NU GEEN GEMAAR ACTIE ,,,,NIET BETALEN.,,, WANT WE BETALEN NAMELIJK VOOR ONZE EIGEN ONDERGANG Geert Sijbring

Willem van Spronsen / @ Albert, het punt waar het dus omgaat is dat de consument dus helemaal niet heeft gevraagd om een algeheel provisieverbod op een risico-,vermogensvormende-,en aov producten. Dat laatste is ook nog een verhaal apart zoals je weet. Mijn stelling aan het begin van de discussie houdt dus gewoon stand: een provisieverbod is een belemmering tot aanschaf van financiele producten. Te danken aan de attitude en mindset van overijverige ambtenaren op het ministerie van financien die dat hebben voorbereid tot wet en nader hebben dichtgetimmerd in de zoveelste AMvB. Waarbij het doorvoeren ervan het Verbond van Verzekeraars het niet te snel ging. De markt is dus haar werk gaan doen. Gevolg een consument die er geen begrip voor heeft en een groot verlies van werkgelegenheid in de hele sector. @ Kees, als er ooit een reparatie komt zal dat dienen te gebeuren door de beleidsambtenaren van het ministerie van financien. Die kunnen dan een nieuwe AmvB voorbereiden. Hopelijk dan wel in overleg en vooroverleg met alle steakholders, waarbij lobbyisten die op eigen voordeel uit zijn buiten worden gesloten.

Kees Bergman / @albert. Beste Albert, we zitten nu één maal met het feit, dat financiën en Dijsselbloem denken het ei van Columbus uitgevonden te hebben met het verbod provisie uitvaart , overlijdens en AO en de rest. Jij en ik hebben voor deze producten nu fee/abonnement. Voor de rest wordt de markt vrij gelaten. Jij en jouw klanten willen dit regelen met vrijheid en abonnementen. Mijn klanten en ik willen deze producten regelen met vrijheid en provisie. Ik verzet mij ten zeerste tegen het feit, dat ik met mijn provisie via de maatschappij gebonden zou zijn. Daarom doe jij met jouw klanten jouw kunstje en laat mij met mijn klanten mijn kunstje doen. Laat in de tussentijd wel de discussie plaatsvinden of het niet wijs zou zijn om toch een soort doorloop op uitvaart, ORV en AO te laten plaatsvinden. Nieuwe discussies vormen alleen maar weer nieuwe misverstanden. P.S. Mijne heren, zijn er nog vrouwen in het adviesvak werkzaam?

Albert van der Poll / @ Kees, wat we er verder ook van vinden, de bevraagde verzekeraars geven aan dat er knelpunten zijn door het provisieverbod. Als voorstander van directe beloning wil ik best toegeven dat de geringe bereidheid van de consument om ook maar iets te betalen mij in een aantal situaties pijnlijk heeft verrast. Blijkbaar ziet de gemiddelde consument helemaal het voordeel van een ongebonden adviseur niet in. Veel consumenten hebben ook geen enkele ervaring met het betalen van uurlonen van dienstverleners. Ze schatten die dan ook met regelmaat op 15 euro per uur of zo. Pas als je uitlegt dat de automonteur ook gewoon 65 euro kost komt er enige duidelijkheid. Als we nu al net als de verzekeraars tot de -voorlopige- conclusie komen dat het met de advisering van uitvaart, overlijdensrisico en AO niet best is gesteld, en dat dit niet wordt opgelost met radioreclames en websites, is duidelijk dat hier iets moet gebeuren. Waarom dan twee drie jaar wachten? De Dijsselbloem zal dan inmiddels op een andere akker bloeien, is dat een voordeel of juist een nadeel, omdat je dan weer van voren af aan alles moet aanzwengelen.

Kees Bergman / @berend Gefeliciteerd, dat het toch eindelijk gelukt is. Wij blijven als laatst overgeblevenen der Mohikanen wel volhouders. Houen zo. In het bericht van AFM lees ik alleen, dat ze de huidige provisiemaatregelen willen evalueren. Ik lees nergens, dat ze door willen pakken op provisieverbod op de overige producten. Daarom weer mijn voorstel. Hou de opponenten in de gaten en laat nu rust in de markt overheersen en iedereen zijn wonden likken en zijn lijn uitzetten voor de volgende 3 a 5 jaar rekening houdend met de huidige maatregelen. 2018 lijkt mij uitstekend om de discussie weer op te rakelen. Het lijkt mij wel zinnig als er gepraat wordt, wat het provisieverbod op bijvoorbeeld AOV's betekent. Ik noem maar een product, wat zeer advies gevoelig is, geheel bij ons als adviseurs past en waar wij naar mijn idee markt in verliezen.

Agenda

26 augustus 2014

Vught - Ontslaguitkering, WW en Pensioen. Wat kan er nog vanaf 2015?

Aegon Adfis
3 september

Bussum - Adviseren over Pensioen

IIR en Dukers & Baelemans
4 september 2014

Nootdorp - Ontslaguitkering, WW en Pensioen. Wat kan er nog vanaf 2015?

Aegon Adfis
10 en 11 september 2014

Almere - Actief, Preventief & Bijzonder Beheer

IIR
8 en 9 oktober 2014

Den Haag - Het 19e Nationaal Hypothekencongres

IIR

overig nieuws

Meer nieuws...

New Financial Forum

Het is maar hoe je het bekijkt...

Van media verwacht je een onafhankelijke blik op de feiten. Maar is dat wel zo? Ik verwonder mij vaak over geschreven artikelen (over de financiele sector) en heb mij de eigenschap aangeleerd dat ik de inhoud van artikelen probeer om te draaien. Dat geeft af en toe een prachtig beeld over de 'waarheid'.   Voorbeeld Vandaag werd ik geattendeerd op een artikel van NuGeld.nl. Voor de gein heb ik het eerste deel van de tekst eens omgedraaid. Lees dan het artikel nog maar eens:   Consu...   Lees meer »

Jelle Bartels - Vertrouwen is de grootste waarde in de financiele dienstverlening. Vertrouwen begint met zeggen wat je doet en doen wat je zegt: open, duidelijk en transparant. De financieel adviseur gaat een geweldige toekomst tegemoet als hij de financiele doelen van zijn klanten centraal zet, de risico's die niet zelf genomen kunnen worden weet te benoemen en op te lossen en hiervoor een goede beloning ontvangt. Eenmalig advies is geen toegevoegde waarde. Onderhoud en blijven onderhouden wordt key! Ik zet mij in om de financiële adviseur het respect en vertrouwen terug te geven dat het verdient. De weg begint altijd bij hem- of haarzelf.