quote

"Help, de keten ontketent! En als we niet uitkijken is de klant de dupe" Hanneke Hartman in de nieuwe VVP

stelling

"Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij de arbeidsdynamiek van de 21e eeuw"

nieuws

BECKS WIL HET NIEUWE VERZEKEREN LANCEREN MET 'BEDRIJFSVERZEKERING COLLECTIEF'

Adviseur Lambert Becks is initiatiefnemer van Bedrijfsverzekering Collectief. Hij financiert zijn initiatief door middel van crowdfunding via de site geldvoorelkaar. Het benodigde bedrag is bijna rond.

Wat is Bedrijfsverzekering Collectief? Op geldvoorelkaar is te lezen dat het initiatief verzekeren weer eenvoudig maakt. "Wij laten ondernemers 'Het Nieuwe Verzekeren' ervaren. Het Nieuwe Verzekeren gaat uit van de manier waarop klanten bediend willen worden. Ondernemers kunnen verzekeringen provisievrij afsluiten en de polissen zelf beheren in een beveiligde online omgeving. Binnen die omgeving communiceert de ondernemer of zijn medewerker rechtstreeks met de verzekeraar. Zonder tijdver...

 

PENSIOENFONDSEN FUNDEN MUNT HYPOTHEKEN

De nieuwe aanbieder MUNT Hypotheken heeft de ambitie om binnen enkele jaren meer dan 3 miljard euro aan hypotheken te verstrekken. Bij de ‘first closing’ is al 2 miljard euro opgehaald bij drie Nederlandse pensioenfondsen die direct gaan investeren in woninghypotheken: Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds Hoogovens (SPH) en Pensioenfonds PGB.
 

 

REGIOBANK EN SPAR STARTEN PILOT IN KRIMPGEBIEDEN

RegioBank en supermarktketen Spar gaan samenwerken om leefbaarheid in krimpgebieden te bevorderen.

 

VKG RICHT SPOTLIGHT OP ZAKELIJKE MARKT

Serviceprovider VKG organiseert in oktober en november voor de vijfde maal de VKG Gemaxdagen voor assurantieadviseurs. Ditmaal richt VKG de aandacht op de zakelijke adviesmarkt.

 

"DIGITAAL COMMUNICEREN KRIJGT MOMENTUM"

Twee jaar geleden ontwikkelde CCS een dienst waarmee documenten en berichten via een digitale postbus kunnen worden uitgewisseld. "Nu een aantal grote verzekeraars en service providers - zoals De Goudse, ASR, Nh1816 en Voogd & Voogd - deze dienst omarmt, krijgt digitale communicatie tussen verzekeraars en intermediair momentum", zegt Hans van Oosterom van CCS.

 

laatste reacties op berichten

Peter Ramaker / Sander en Hans, zeer mooie ontwikkelingen, nu moet de slag geslagen, in vervolg op Michael - nu partners vinden: SIVI, Meetingpoint, Adfiz, DAK e.d. Succes, Peter.

Willem van Spronsen / Beste Edwin, een aardige definitie en samenvatting van jou:Ik ben voor goed kwalitatief toezicht, maar ervaar de toenemende regeldruk vanuit de AFM en politiek niet als een zegen voor de aandacht voor mijn klant. Integendeel, het leidt steeds meer af van mijn bedrijfsvoering. Kijk daar gaat het nu precies om, Wat is de kwaliteit van het toezicht voor het intermediair en zijn/haar klanten. Blijkbaar is dat beperkt tot het jaarlijks invullen van een SE waarbij je achteraf na invullen aan de normen moet voldoen die de AFM n.a.v. dat SE heeft gesteld. Wat voor meerwaarde heeft een SE in dat verband dan? Eigenlijk helemaal niets als men met (bij)bedoelingen info verzamelt en men eigenlijk dat alleen maar doet om te sturen in een richting. Ik durf te stellen dat men met volmacht zelf grenzen opzoekt en ze moedwillig overschrijdt. Kun je dan in dit kader nog spreken van vrij ondernemerschap, nee dat kun je feitelijk niet. Het is een vorm van gedwongen mentorschap door betweterige ambtenaren waarin de gehele intermediaire bedrijfstak met behulp van wetgeving wordt gemanoeuvreerd. Iedereen is schijnbaar verdacht. Geen antwoord op (suggestieve)vragen stellen komt je wellicht duur te staan. Een verdachte in Nederland bij strafzaken is nog beter beschermd, die kan zich heel eenvoudig beroepen op het feit dat hij gebruik kan maken van zijn of haar zwijgrecht. Ik zou zeggen meld je gewoon aan bij CFD, hierbij de http://www.commissiecfd.nl/ Met hartelijke groet, Willem van Spronsen

Edwin Nijenhuis / @Willem. Hoe voorzienig! Het wordt wel tijd voor gebundelde politieke stellingname (CFD!) in een systeem waarin onze overheid perverse groeiprikkels aan "afweermechanismen" in een nochtans "gezond lichaam" negeert of zelfs stimuleert. Of zoals de AFM het zelf uitlegt: "De ministers van Financiën en Sociale zaken en werkgelegenheid moeten jaarlijks instemmen met de begroting van de AFM. Gezien de instabiele situatie op de financiële markten vinden de AFM en de ministers dat de huidige toezichtinspanning noodzakelijk is. De omvang van het toezicht voor de huidige taken blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Als door nieuwe wetgeving of overheidsmaatregelen het takenpakket of het aantal ondernemingen dat onder het toezicht van de AFM komt toeneemt, dan kan de begroting verder stijgen." Ik ben voor goed kwalitatief toezicht, maar ervaar de toenemende regeldruk vanuit de AFM en politiek niet als een zegen voor de aandacht voor mijn klant. Integendeel, het leidt steeds meer af van mijn bedrijfsvoering. Medici hebben voor het fenomeen van ongebreidelde groei van afweermechanismen in een in wezen gezond lichaam, waarbij het lichaam uiteindelijk ten gronde gaat al eens een naam bedacht ... Kan ik nu lid worden van CFD?!

Peter Veldhuizen / De verzekeraars stellen zich zeer coulant op. Grondig uitzoeken zou lang gaan duren en natuurlijk zijn de onderzoekskosten erg hoog. (goed koopmanschap) Het voorkomt voor de betrokkene ook een hoop stress. Een uitstekende coulante regeling , die het Verbond heeft georganiseerd. Applaus. Maar, wanneer volgen de levensverzekeraars eens de snelheid en correctheid van de Woekerpolissen??? Goed voorbeeld doet volgen.

Willem van Spronsen / Verzoek aan de redactie van VVP. Hierbij het verzoek aan de redactie om de volledige tekst en link te geven van Artikel 5.11.1 en 5.11.2. Verder hoe luidde de reactie van het Verbond op deze voorgestelde artiken. Wat is het argument of zijn de argumenten van het Verbond die daarbij aangevoerd worden waaruit blijkt dat het de positie van haar leden schaadt.

Rob Bastian / De meeste mensen snappen er echt niets van. Dat geldt ook voor de leden van de 2e kamer! Stel voor de leden van de 2e kamer ook WFT pensioen examen te laten doen.

Frans Lampe / Hoe kom ik aan dat boek?

Willem van Spronsen / @ Edwin Met grote belangstelling heb ik je stuk gelezen. Je vraagt je af of de AFM als commerciëel opleidingsinstituut door het leven kan gaan om je te leren succesvol en duurzaam met je klanten om te gaan? Dat gaat hem niet worden, (semi) ambtenaren denken niet commercieel en zeker niet een orgaan dat op zoek is naar profilering van haarzelf en ook nog toezichhouder is. Mogelijk is men dat laatste zowat aan het vergeten. Overigens vorig jaar manifesteerde men zich ook al als bedrijfseconomisch adviesbuereau en CBS tegelijk. Toen was men kengetallen aan het verzamelen. Ik begrijp je verhaal volkomen. Ik werd bij aanvang in 2008 er eigenlijk al moe van. In 2008, dus al weer zes jaar geleden zag ik de buien al hangen en schreef ik al een artikel. In de Tweede Kamer is er naar aanleiding daarvan toen vragen gesteld. Het stuk is eigenlijk nog steeds op een aantal terreinen actueel en feitelijk een bevestiging van wat er zou gaan gebeuren. Hierbij de link http://amweb.nl/assurantiemagazine-1221720/kleine-intermediair-moet-de-barricaden-op Ben benieuwd wat je er van vindt.

Edwin Nijenhuis / Mijn oude DVD voldeed hier al aan. Maar die kon niet meer van de AFM. Ik gebruik hem toch nog steeds als "tarievenoverzicht" incl. nazorg, omdat ie duidelijker is dan de voorgekookte tekst van de AFM-DVD. Nu is het dus eigenlijk weer niet goed. Als commercieel dienstverlener - commercieel in de zin van klantgericht en uit op lange termijn relaties naar volle tevredenheid van mijn klanten en win-win-situatie - doe ik moeite om mijn waarde te verkopen (= de koop is nog ver, dus moet je waarde aantonen om de koop te doen). Kan de AFM niet als commerciëel opleidingsinstituut door het leven om je te leren succesvol en duurzaam met je klanten om te gaan? Dat lijkt me beter dan elke intellectuele vondst van deze monopolist meteen maar aan de markt op te dringen zonder zich af te vragen of ik of mijn klanten hier wel op zitten te wachten. Er is ook nog zoiets als beroepsaansprakelijkheid waar een preventieve werking van uit gaat. Blijf ik in gebreke jegens mijn klanten dan kunnen ze altijd nog verhaal halen bij de rechter of KiFiD. Een paar geweldige fouten en de BAV knikkert je wel uit de polis, einde oefening. Daar heb ik geen AFM voor nodig en ook niet voor de zoveelste onduidelijke DVD. Ik pleit voor een energielabel voor al deze verplichte AFM-kost om aan de klant aan te geven hoeveel van zijn spaarzame vrije tijd opgaat aan het lezen van AFM's intellectuele literatuur. Ik maak offerte's. Soms heel beknopt met een inschatting van het aantal uren nu voor de werkzaamheid en nazorg in de toekomst. Vlot leesbaar en te begrijpen. Mind you: "De AFM vindt het nog te vroeg ...!" Er staat niet "De AFM vindt het niet nodig ...!" Ik word hier zo moe van. De AFM zuigt alle energie en geld uit je bedrijf en wordt zelf voller en voller ...

Geert Sijbring / Ja Theodoor , ik begrijp jou volledig, Maar Theodoor er zijn haast geen klanten die de nota kunnen betalen, Daar weet jij natuurlijk niets van . Jij eigent je een salaris toe die zo riant is dat betalen voor advies geen probleem is , ( door ons betaald) maar ik weet zeker dat jij het zelf doet dus geen advies kosten. maar jij heb de kennis!!!. De gewone burger niet. Ook bij hypotheken wordt het al een probleem, kon er altijd bij in. nu niet meer en de klant die en woning wil kopen en die zelf wat geld had gespaard voor de verhuizing en meubels moeten dit nu in brengen anders kunnen ze de hypotheek niet rond krijgen. en moeten daarna duur lenen om als nog de woning in te richten, hoe moeilijk kunnen we het de burger maken. En voor de andere complexe producten ( complexe alleen door de mee eet cultuur van de overheid) is geen interesse meer , kunnen de nota niet betalen. En terwijl de gewone burger dit juist zo hard nodig heeft, Overheid laat ze zitten( Participatie samenleving) en de burger wordt steeds financieel kwetsbaarder. Trouwen we deden het onderhoud altijdd gratis, maar dit behoort tot het verleden Ook weer door het ingrijpen van de overheid in onze branche Je weet wel Klant bescherming , Bank bescherming bedoelen ze. Geert Sijbring

Agenda

9 oktober 2014

Nieuwegein - fondsENforum 2014

Fondsenplatform
8 en 9 oktober 2014

Den Haag - Het 19e Nationaal Hypothekencongres

IIR
14 oktober 2014

Utrecht - In gesprek met de klant!

New Financial Forum/VVP
12 november 2014

Driebergen - Ja maar... als het wél kan...

De Baak, NIMA en VVP

overig nieuws

 • NIEUWE PPI KIEST VOOR OPEN UITVOERINGSPLATFORM

  De stichting International Pension Solutions (i-PensionSolutions) heeft een vergunning van DNB gekregen om een PPI te beginnen. Door gebruik te maken van een 'open uitvoeringsplatform' krijgen bedrijven de mogelijkheid zelf een vermogensbeheerder en verzekeraar te selecteren voor de uitvoering van de pensioenregeling voor hun medewerkers.

 • VSZ BIEDT INZICHT N PUBLIEKE PREMIE UWV

  VSZ Assuradeuren heeft de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2015 ontwikkeld. De Premiewijzer biedt werkgevers inzicht in de financiële gevolgen van verzekering bij UWV voor Ziektewet-flex, WGA-flex en WGA-vast per 2015.

 • DE GOUDSE INTRODUCEERT NIEUWE BRANCHEPAKKETTEN

  De Goudse heeft nieuwe branchepakketten ontwikkeld toegesneden op Detailhandel, Horeca en Zakelijke dienstverlening. Daarnaast introduceert de verzekeraar het Preventieabonnement: een maandabonnement op preventieve diensten voor ondernemers.

 • DNB: GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD STABIEL

  De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen bedraagt per eind augustus 112 procent, gelijk aan de stand per ultimo juni. De dekkingsgraad is ongewijzigd gebleven bij een dalende rente en stijgende aandelenkoersen, aldus DNB.

 • AEGON: MKB LIJDT ONDER VERZUIMREGELS

  De regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers zijn veel te ingewikkeld voor kleine werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Aegon onder ruim duizend kleine ondernemingen. "Het gebrek aan kennis leidt tot boetes die kunnen oplopen tot een compleet jaarsalaris per zieke werknemer."

 • ZALM VOORSPELT OPLEVING NEDERLANDSE ECONOMIE

  “We komen nu in een periode terecht waar we echt een opleving van de Nederlandse economie zullen zien", aldus Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter ABN Amro, in een boek van Achmea met 35 interviews met Nederlandse topbestuurders. 

 • ING: AFLOSSEN OP HYPOTHEEK POPULAIR

  Ruim een kwart van de woningbezitters overweegft af te lossen op de hypotheek en een op de vijf heeft inmiddels een tussentijdse aflossing gedaan. In 2013 is er veertig procent meer tussentijds afgelost dan in 2012, aldus de ING Woonindex, die met 4 punten steeg naar 118, ruim boven de neutrale stand van 100.

 • CFD GESCHOKT OVER KLACHTEN OVER THANATOS

  CFD heeft geschokt gereageerd op de uitzending van TROS Radar over Thanatos uitvaartdiensten. "Dit is schadelijk voor onze branche", aldus Edwin Herdink.

 • WERKNEMERS DELTA LLOYD IN ACTIE TEGEN VERSOBERING CAO

  Werknemers van Delta Lloyd Groep (DLG) voeren vandaag een 'ludieke actie' tegen de vastgelopen onderhandelingen over een cao, pensioenregeling en sociaal plan. "De tijd dat we in sprookjes geloofden, is voorbij”, aldus de leden van vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond.  

 • 20STE NDFM HAALT STREEP DOOR 'JA MAARS'

  Voor de twintigste editie van de Nationale Dag Financiële Marketing is VVP is een nauwe samenwerking aangegaan met NIMA en De Baak. Motto van deze dag is 'Het kan wel!'. Deze enige vakdag voor financieel marketeers zet een streep door de 'ja maars...'.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Eigen Schuld, Dikke Bult!

  Over Klantbeleving, Klant centraal stellen en verantwoordelijkheid   Als je denkt een poliswaarde te hebben van ca € 72.000 en Reaal laat weten dat dit maar ca € 34.000 is, komt dat, op z’n zachtst gezegd, erg rauw op je dak. Dit is helaas wat mij recent is overkomen. De laatste jaren rendeerde mijn beleggingspolis bij Reaal best wel goed. Omdat we voor onze verbouwing extra financiële middelen nodig hadden leek het ons een goed idee om de polis gedeeltelij...   Lees meer »

Christiaan Schipper - Zodra de aanbieders de splitsing tussen advies en bemiddeling erkennen gaat de weg open voor echt onafhankelijke advisering en kan de consument altijd het voor hem beste product verkrijgen