quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS

“Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

Warnaar reageer op het NRC-artikel 'Helaas geen nieuw huis dankzij BKR'. over de strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR). Sinds begin van dit jaar registreert het BKR alle kredieten vanaf 250 euro, tot vijf jaar terug. Dat kan tot verregaande conseqenties leiden. De krant wees op een gezin dat in 2014 een betalingsachterstand had opgelopen van 350 euro bij H&am...

 

ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 

VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN

Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 

laatste reacties op berichten

Deepak Thakoerdien / Wij wijzen op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Wat de Hoge Raad stelt is dat je niet klakkeloos een negatieve codering achter een registratie mag plaatsen. Je moet eerst kijken wat er aan de hand is (de belangenafweging vooraf). Pas als je vindt dat het terecht is, mag je de codering plaatsen. Het BKR bepaalt de regels voor het registreren. De regels staan in het reglement van het BKR. Nergens in het reglement staat dat kredietverstrekkers bij het registreren een zogenaamde belangenafweging moeten maken. Zou deze belangenafweging wel gemaakt worden, dan zouden kleine betalingsachterstanden niet negatief geregistreerd (mogen) worden. BKR dient kredietverstrekkers hierop te wijzen, maar verzuimt dit te doen. Zodoende gaat het hier stelselmatig mis. Het negatief geregistreerd zijn bij BKR is in de regel een ernstige diskwalificatie: ‘met deze persoon moet je oppassen’. De financiële integriteit van de geregistreerde wordt in twijfel getrokken door registratie. Men wordt als ‘verdacht’ beschouwd door het enkele feit van een BKR-codering. ''Dit is uiteraard niks nieuws voor het BKR.''

Roelof Radstaake / Beste Bert. Je gaat een beetje langs de zaak heen dat een BKR codering niet heilig is. De geldverstrekkers mogen zelf een belangenafweging maken van de geplaatste codering en hebben ten allen tijde zelf een beslissingsbevoegdheid om ondanks een codering toch een hypotheek oid te verstrekken. Nu is het zo dat op het moment dat er een codering staat alle geldverstrekkers alles uit hun handen laten vallen en niet verder gaan kijken dan hun neus lang is. Ze hanteren het principe;'er is een codering en DUS mag er geen hypotheek verstrekt worden'. En dat is volstrekte onzin. Dit staat dus los van het al dan niet verwijderd willen hebben van de codering en staat ook los van regels die het BKR aan de geldverstrekkers oplegt. Het zijn dus de geldverstrekkers zelf die klantvriendelijk moeten zijn en verder gaan kijken dan alleen een codering.

Bert Gerritsen / Ik ben het niet eens met de reactie van het Nibud! Zij hebben zich voor het karretje laten spannen van hun sponsor BKR. Door het aanscherpen van de BKR regels per 1 februari 2017 kunnen kredietverstrekkers geen kant meer op sinds die datum. En dat gebeurt door BKR, die de mogelijkheid heeft hun leden onder verscherpt toezicht te stellen, als zij zich niet houden aan de opgelegde regels van BKR. Het gevolg voor de hypotheek-en kredietverstrekkers is dat ze een periode geen toegang hebben tot het raadplegen van de BKR coderingen. Een zware sanctie die veel omzet kan kosten. Hieruit blijkt duidelijk dat BKR macht en druk uitoefent op de geldverstrekkers. En daar gaat het nu precies om. Geldverstrekkers geven BKR opdracht om een code te verwijderen als zij wel eigen belangenafweging toepassen en vervolgens weigert BKR dit uit te voeren. BKR stuurt consumenten gewoon naar de rechter. Kost de consument klauwen met geld. Recent heeft BKR al vier zaken verloren over het niet toepassen van belangenafweging. Donderdag 24 augustus is om 09.30 uur de volgende rechtzaak in Amsterdam. Weer over belangenafweging.

Roelof Radstaake / Ik ben het volledig eens met deze reactie van het Nibud. De hypotheekverstrekkers zelf zitten in de regie, niet het BKR. Die registreert alleen maar. Het zijn de hypotheekverstrekkers die niet als blinde paarden naar een BKR registratie moeten kijken, maar die deze ook moeten beoordelen en evalueren. Hoe doorslaggevend is de codering. Het alleen maar wijzen naar het codering bij de BKR en daarna achteroverleunen is niet wat bedoeld wordt met het 'klantbelang' waar hypotheekverstrekkers zo de mond van vol hebben. Handel er dan ook naar zou ik zeggen.

Dick Aardenburg / Schijnbaar zaten boekhouders, accountants en eigenaren van bedrijven allemaal te slapen op school tijdens de rekenlessen. Grote bedrijven hanteren doodleuk 90 dagen betalingstermijn, na goedkeuring door de persoon die bestelde wat nog eens 30 dagen duurt. Zo misbruiken zij kleine bedrijven en toeleveranciers als bank, een belachelijke situatie met de welbekende domino effect als resultaat. Helaas durven de meeste kleintjes niet te weigeren, met alle gevolgen van dien.

Dick Aardenburg / Tja, technisch inspecteurs waren te duur, en automatisering was "goedkoper". Dus niet. Checklists waren er al, maar die zijn zeer algemeen. Aanvink lijsten doodt alle initiatief, en lopen meestal achter op de praktijk zoals idereen weet. Wellicht is het een idee om de technish inspecteurs weer in dienst te nemen, als zij dat nog willen. Verzekeren is en blijft mensenwerk. Bied meer service, en creer loyaliteit bij verzekerden. Zo moeilijk is dat echt niet.. als je het wil.

Nico van Koesveld / Het wordt tijd dat AOV verzekeraars een product maken dat goed aansluit op de twee jaars uitkering van een Broodfonds. Je kunt er wel kritiek op hebben, echter de marktwerking toont aan dat dit systeem werkt en voldoet in de praktijk aan de behoefte van ondernemers. Samen werken met een Broodfonds zou een betaalbaar product op kunnen leveren wat goed af te zetten is. In het verleden heb ik dit bij diverse verzekeraars voorgelegd. Maar niemand wilde uit de ivoren toren uitkomen. Het huidige systeem is veel te duur, vergt teveel advieskosten en teveel beperkende regels waar niemand op zit te wachten. Marktwerking leert dat een Broodfonds wel aan de verwachtingen kan voldoen, ondanks de kritieken van doorwinterde en gebrainwashte verzekeringsmensen. Durf te veranderen!

Mark van den Broek / Dhr. Meijn moet zich goed realiseren dat veel startende ZZP'ers geen medische schone lei hebben. Dat betekend veelvuldig dat ondernemers niet, of niet helemaal geaccepteerd worden maar ook bij een uitsluiting blijft de premie gelijk of zelfs vanwege medische redenen nog hoger. Verzekeraars zouden eens wat soepeler met acceptatie om moeten gaan, veel ondernemers zijn slechts half of niet te verzekeren en kiezen er dan voor om maar niets te doen....

B.J. Beugel, persvoorlichting / SIVI bevestigt de positieve resultaten die pilots met iDIN bij verzekeraars hebben uitgewezen. iDIN geeft zekerheid over de identiteit van de klant, is betrouwbaar en veilig, en wordt vertrouwd door zowel de consument als de aanbieder van digitale diensten. Bovendien is aansluiten op iDIN betrekkelijk eenvoudig. Goed nieuws, dat ook door de betrokken verzekeraars wordt onderschreven. In de white paper van SIVI wordt ook ingegaan op de consultatieversie van de Wet GDI. Helaas wordt daarbij niet vermeld dat het een consultatieversie van de wet betreft en dat de wet alleen van toepassing is op overheden en organisaties met een publieke taak, zoals zorginstellingen. De Wet GDI raakt verzekeraars niet of nauwelijks. Bij de consultatie hebben veel verschillende partijen op de voorgenomen Wet GDI gereageerd. Naar aanleiding van al die reacties stelt de minister van BZK op 23 juni 2017 in een brief aan de Tweede Kamer dat het concept voor de wet en de bijbehorende ‘uniforme set van eisen’ te complex en ingrijpend is voor zowel aanbieders als acceptanten van digitale identificatiediensten. De minister concludeert dat “een vereenvoudigde en beter beheersbare aanpak” nodig is. De overheid en de banken zitten op dit punt op één lijn en de banken gaan er vanuit dat de definitieve Wet GDI toelaat dat iDIN overal naast DigiD gebruikt kan worden, zonder dat belangrijke uitgangspunten als privacy, veiligheid en betrouwbaarheid tekort worden gedaan. Inmiddels is iDIN breed beschikbaar in de markt. Voorlopig blijft iDIN bij de overheid beschikbaar binnen haar eigen eID-pilot. De suggestie dat het matchen van persoonsgegevens alleen bij iDIN een uitdaging zou zijn, is niet gerechtvaardigd. Bij iedere online identificatiedienst zullen de aangeleverde persoonsgegevens gematcht moeten worden met de gegevens in de eigen administratie van de afnemer van de dienst. Samengevat: • De voorgenomen Wet GDI is in consultatie. De definitieve versie wordt vereenvoudigd en pas in 2018 bekendgemaakt. • De Wet GDI is alleen van toepassing op overheden en organisaties met een publieke taak (zoals zorginstellingen). • iDIN voldoet nu reeds volledig aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor privacy, ook aan de nieuwe Europese privacywetten die pas in 2018 van kracht worden. • De Betaalvereniging heeft er alle vertrouwen in dat iDIN straks zal voldoen aan de nog vast te stellen definitieve privacy-eisen in de Wet GDI. • iDIN is reeds breed in de markt beschikbaar. Bij de overheid blijft iDIN beschikbaar binnen de eID-pilot van de overheid. • Het matchen van gegevens is niet een specifieke uitdaging voor iDIN, het is nodig bij iedere willekeurige identificatiedienst.

Arnoud Wennekus / Of een Notaris dat doet of Arts dat doet, is wat mij betreft geen maatstaf. Zal vast ook wel gebeuren, is het niet door de arts of notaris zelf, dan wel door de eventuele (online) leadleveanciers. Idee :-)? Een rijbewijskeuring, een mooi mapje om het (hopelijk) verlengde rijbewijs in te doen. (Niet goedgekeurd-geld terug?) Een gratis verblijf in een 4 sterren resort terwijl je gebit opgeknapt wordt...

Agenda

20 september

VNAB Kennis- en onmoetingscentrum - VVP Event Inkomen

VVP
22 september 2017

Plantage Muidergracht 12, Amsterdam - Maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringssector

Amsterdam Centre for Insurance Studies
5 oktober 2017

De Stadstuin, Europalaan 20, 3526 KS Utrecht - Tijd om te schakelen

Stichting New Financial Forum
9 novmeber 2017

Aegon, Aegonplein 50, Den Haag - Positive Finance Day

Dazure en de Stichting New Financial Forum

overig nieuws

Meer nieuws...