quote

"Doe als ondernemer tenminste één keer per jaar iets aan je ontwikkeling" Vivienne van Eijkelenborg in VVP 4

stelling

"AFM moet scherper toezien op functioneren service providers"

nieuws

VIVAT GAAT STAPPEN MAKEN IN ONLINE VERZEKEREN

“De afgelopen jaren is de organisatie vooral bezig geweest met overleven. Daardoor hebben we een achterstand op het gebied van online verzekeren. Daarin willen we nu stappen gaan maken." Dit zegt de nieuwe CEO Ron van Oijen in een interview met VVP-zusterblad Banking Review. Vivat heeft een team van veertig mensen vrijgemaakt dat in start-up verband "een heel nieuw online platform" gaat bouwen.

Een andere vernieuwing bij Vivat is dat veel meer de samenwerking wordt gezocht met innovatieve partijen. Van Oijen: “We werken samen met start-ups zoals srprs.me, waar je een verrassingsreis kunt boeken. Daaraan gekoppeld kun je dan een reisverzekering van Reaal sluiten. Zo werken we ook samen met gevonden-voorwerpensite iLost, bezorgdienst Pickthisup en Afternote, waar mensen hun uitvaartwensen kunnen vastleggen.” Die samenwerking bestaat niet alleen uit het koppelen van dienste...

 

AFM: PERSOONLIJKE PENSIOENREKENING VOOR ALLE NEDERLANDERS

Een persoonlijke pensioenrekening voor elke Nederlander. Dat is een van de aanbevelingen uit het position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel van de AFM.

 

IAK VERLENGT ZORGVOLMACHT VAN ACHMEA

IAK Verzekeringen heeft de volmachtovereenkomst voor zorgverzekeringen met Achmea verlengd tot 2022.

 

FINANCIALS WELKOM BIJ FONDS ZORGVERZEKERAARS

Het Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) breidt zijn aandachtsgebied uit en staat open voor nieuwe toetreders. Voortaan kunnen werkgevers in de financiële sector toetreden tot het ruim vijftig jaar bestaande pensioenfonds.
 

 

HUIS & HYPOTHEEK ZET FABRIE IN HET ZONNETJE

William Fabrie, directeur-eigenaar van Huis & Hypotheek Rosmalen, is uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar 2016’. Hij ontving de prijs tijdens de jaarlijkse Franchisedag van de hypotheekformule.

 

laatste reacties op berichten

Albert van der Poll / @Mark van den Broek, het kritiekpunt op onze "oude" PE was toch dat de opleider de diploma's al bij zich had, en na een dagje aanwezigheid iedereen het diploma kreeg? Dat veel van die dagen door interactiviteit en contacten met collega's zeer nuttig waren en dat dat certificaat bijzaak was boeit niet meer ( ik had ze zelf bijna allemaal weggegooid vanwege zinloosheid) Het gaat om die 98% geslaagden. Dat was teveel. De vooropgezette bedoeling van het nieuwe stelsel was om dit veel strenger/moeilijker te maken? Er moeten DUS veel mensen zakken! Dat je mensen daarmee hun bedrijf of baan ontneemt zal deze minister niet interesseren, ze kunnen zo door naar de werkgelegenheidsplannen van Asscher. Aangeboden 100.000 financieel adviseurs boven de 50 met 2 linkerhanden. Nou, veel succes. In deze chaos van te behalen PE-plus, aan te leveren certificaten enzovoorts gaan vanzelfsprekend slachtoffers vallen. Dat kan gezien de aantallen examens misschien wel om tienduizenden mensen of meer gaan. De minister en zijn trawanten kijken met grote vreugde naar de lage slagingspercentages en de vele tientallen miljoenen die worden uitgegeven aan cursussen en examens(training). Uiteindelijk zullen we allemaal door de hoepel moeten springen, het zal niet gebeuren dat de politiek na de afgelopen jaren opeens zou besluiten op haar schreden terug te keren. Ik heb behoorlijk uren en kosten moeten investeren voor behoud van mijn diploma's en bedrijf. Degenen die het als zelfstandige of in loondienst niet halen moeten die dan opeens maar vrijgesteld? Je hebt nu toch - de schrijnende uitzonderingen daargelaten- enkele jaren de tijd gehad en je had al wel tien keer hetzelfde examen kunnen doen. Als je het nu nog niet hebt, moet er dan echt weer wat geregeld? Ben je dan inderdaad een capabel adviseur? Ik weet het niet hoor.

Albert van der Poll / Een middelbare scholier die geen VOG kan overleggen mag niet eens stage lopen op een assurantiekantoor, maar de heer S. is kennelijk niet te verhinderen activiteiten in de financiële sector te ontplooien. Wat hebben toezicht, klant centraal, herstel van vertrouwen in de financiële branche voor nut als meneer S. straks op beursplein 5 in het verkeerde soort streepjespak breed lachend op de gong mag slaan bij zijn beursgang? Is ie al eens langs geweest bij zijn op boterhammen met pindakaas levende ex-klanten?

Pieter Oorlog / Mooi artikel vanuit de AFM. Het is niet nieuw daar dit in Engeland en Amerika al lange tijd van toepassing is. Dus ik zeg, voer maar meteen in en laat de financieel planners de vermogens/pensioenen begeleiden middels goede financiële (life) planning.

Paul Schoo / Dan begin maar met de nota voor een periodieke APK aftrekbaar van de IB te maken. Dan komt Nederland ook over de streep.

Mark van den Broek / Dat straks een grote groep adviseurs niet meer kunnen cq mogen adviseren cq werken interesseert onze minister niet. !

Niels Dubbeldam / Gefeliciteerd! Een mooie uitbreiding op het beschikbare palet van verzekeringsproducten in volmacht!

Albert van der Poll / @Ane Ik vind het heel sociaal dat u, net als ik en menige collega, in incidentele gevallen een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakt, en ver beneden kostprijs een relatie voorthelpt. Dat zou niet de oplossing moeten zijn. Ik las pas ergens dat iemand die stevig in betalingsproblemen geraakt, de maatschappij zo maar 100.000 euro kan kosten. Er is dan ook wel degelijk een groot belang om dit soort situaties vóór te zijn. Jammer genoeg krijgen we weinig erkenning voor de rol die we daarin zouden kunnen vervullen.

Ane Duijff / Ik bofte ik bedoel de klant, de retourprovisie was er net af ...

Jeffrey Leichel / De reactie van Albert is van een ongekende schoonheid. Ik zou willen schreeuwen KIJK POLITIEK HIER STAAT HOE HET IN DE PRAKTIJK GAAT, VERGEET AL DAT ONDERZOEK! Maar we praten blijkbaar liever maandenlang over een 'aantal goede thema's', die eerste tot in den treure moeten worden uitgediept. Zodat de praktijk steeds verder uit beeld verdwijnt. We dansen liever om de waarheid heen dan ze simpelweg te omarmen. Waarom? WAAROM? W A A R O M ?

Albert van der Poll / Ik kreeg laatst melding van een relatie: aub iets doen in verband met dreigende onbetaalbaarheid, dus ik dacht: eens informeren naar het budget om deze klant terzijde te staan. Mijns inziens met enkele uren wel bekeken, al zou de klant daar niet gelukkig van worden omdat de voor de bank enige en logische oplossing een verkoop van de woning is, waarna meneer maar moet zien dat hij een sociale huurwoning krijgt. Ik dacht als ik dat nou uitgelegd krijg, en meneer gaat dat accepteren, voorkomen we achterstanden, deurwaarders en de hele ellende. Iedereen blij toch? Eens informeren of de geldverstrekker een paar euro wil betalen ( relatie op de kop gehouden, geschud: niks) Antwoord: eerst intermediairswijziging insturen en tekenen voor retourprovisie, die er blijkbaar nog op zat. Ik heb er drie minuten op zitten broeden: onbetaald werk voor een laten we zeggen niet al te positieve klant met risico geld toe te moeten geven. Ik ben een redeloos positief en idealistisch baasje , maar dat ging mij toch te ver.

Agenda

9 september 2016

Amstelveen - Finance Run

LEF
11 september 2016

Amsterdam - Swim for Tim

29 september 2016

Amsterdam - Hypotheken Next

Euroforum

overig nieuws

 • VERBOND: SCHADE NOODWEER MINSTENS 20 MILJOEN EURO

  De schade door het  noodweer van 23 juni zal zo'n 20 miljoen euro bedragen, alsdus een eerste voorzichtige schatting van het Verbond van Verzekeraars.

 • LAKEMAN: "WEER SCHERINGA VAN DE BEURS" (1 reactie)

  Dirk Scheringa mag vanwege een tekort schietend ethisch vermogen niet naar de Amsterdamse effectenbeurs, zo betoogt Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi).

 • KIFID ZOEKT NIEUWE 'PATHALOOG-ANATOOM'

  "Of het over de hele linie beter gaat is lastig te zeggen", zegt Edgar du Perron op de vraag of hij merkt dat de klant meer centraal staat (Kifid jaarverslag 2015). "Wij zien alleen waar het mis is gegaan. Ik vergelijk mezelf met een patholoog-anatoom: wie vrolijk het ziekenhuis verlaat komt niet bij mij op de snijtafel." Du Perron nam in april afscheid als voorzitter van de Geschillencommissie. De functie van 'pathaloog-anatoom' is nog vacant.

 • NN EERT STRAATFOTOGRAAF ED VAN DER ELSKEN

  In samenwerking met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam organiseert Nationale-Nederlanden organiseert een Instagram fotowedstrijd om het werk van Nederlands bekendste straatfotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) te eren.

 • HULP BIJ REÏNTEGRATIE VERLAAGT KANS OP WGA-INSTROOM

  Er wordt al jaren gekibbeld over de toegevoegde waarde van het hybride stelsel van collectieve arbeidsongeschiktheidsregelingen. Uit onafhankelijk onderzoek van bureau Panteia in opdracht van arbodienstverlener Keerpunt blijkt dat begeleiding bij reïntegratie in een private setting de kans op WGA-instroom aanzienlijk verlaagt. Vroeg beginnen met reïntegratie is een belangrijke verklaring voor het succes.

 • "DERTIGERS BEZORGD OVER FINANCIËLE TOEKOMST"

  "Ruim 75 procent van de Nederlandse professionals verwacht dat zij na hun pensionering slechter af zijn dan de generatie van hun ouders. Met name dertigers (50 procent) maken zich zorgen over hun financiële toekomst, zowel op de korte als de lange termijn", aldus het Global Benefits Attitudes Survey van Willis Towers Watson, uitgevoerd onder 30.000 professionals in negentien landen, waaronder ruim 1.000 in Nederland.

 • PPI BRANDNEWDAY VOOR HET EERST IN ZWARTE CIJFERS

  De PPI van Brand New Day heeft in mei voor het eerst zwarte cijfers gedraaid. Heel 2016 verwacht Brand New Day met winst af te sluiten.

 • ADVIES.EXPERT PRESENTEERT NIEUWE MODULES

  Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.

 • 93.000 ADVISEURS HEBBEN EXAMEN GEDAAN (2 reacties)

  In totaal hebben in de periode tot 1 juni ruim 93.000 adviseurs examen gedaan en zijn 87.504 adviseurs voor tenminste één examen geslaagd. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

 • CONVENANT PREMIEBELEID VERZUIMVERZEKERINGEN

  Minister Asscher en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten om te voorkomen dat kleine en middelgrote werkgevers geconfronteerd worden met onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. Het convenant moet zorgen voor meer transparantie, waardoor werkgevers bewuster voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken krijgen met onverwachte premiefluctuaties.

Meer nieuws...

New Financial Forum

'GEWOON GOED DOEN' MET DAZURE EN HET NFF

Dazure en de stichting  New Financial Forum organiseren op 20 oktober het event 'Gewoon Goed Doen'. Een inspiratie-, kennis- en netwerkevent dat goede initiatieven van mensen werkzaam in de financiële sector een podium biedt.   In de financiële sector gebeurt heel veel tegelijkertijd. De focus van politiek, toezichthouders, media, en consumentenorganisaties ligt vooral op wat er ‘fout’ gaat. Het imago van de financiële sector heeft de afgelopen ...   Lees meer »

Willem Vreeswijk - Alleen als wij honderd procent verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er in ons leven gebeurt, kunnen we een bijdrage leveren aan een nieuwe financiële wereld.