quote

"Adfiz is weer een club van leden die kansen zien" Enno Wiertsema in VVP 12/13

stelling

"Er zijn te weinig vakmensen in de financiële sector"

nieuws

ARNO DOLDERS VERTREKT BIJ LEGAL & GENERAL

Arno Dolders blijft nog tot 1 april 2016 werkzaam als algemeen directeur bij Legal & General Nederland, maar hij kondigt nu al zijn vertrek aan. Samen met de Raad van Commissarissen start hij in de komende maanden het traject voor het selecteren van een opvolger.

Bij zijn aftreden in 2016 is Dolders vijftien jaar algemeen directeur geweest bij Legal & General. Voor zijn aantreden had hij al directiefuncties vervuld bij onder meer SNS Reaal Verzekeringen en Corona Verzekeringen in België.

 

Brief aan adviseurs

Deze week heeft Dolders de medewerkers en relaties van de Hilversumse levensverzekeraar op de hoogte gebracht van zijn vertrek. In een brief aan de adviseurs waarmee de maatschappij samenwerkt, schrijft hij ...

 

HDN VERWACHT 300.000 HYPOTHEEKAANVRAGEN IN 2015

In het tweede kwartaal van 2015 heeft HDN 97.000 unieke hypotheekaanvragen verzonden. Dat is een toename van 80 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2014. HDN heeft haar verwachting voor 2015 verhoogd van 240.000 tot 300.000 hypotheekaanvragen.

 

AFM: "INFORMATIE OVER AFLOPENDE LIJFRENTE KAN NOG BETER"

In 2013 was de infomatie van verzekeraars over expirerende lijfrentes beneden de maat. In een nieuw onderzoek constateert de AFM dat de informatieverstrekking aan consumenten is verbeterd. Er is echter nog ruimte voor verdere verbetering.

 

SERVICEPROVIDERS DRAGEN SUBSTANTIEEL BIJ AAN RENDEMENT

Het gebruik van serviceproviders draagt in belangrijke mate (bij zestig procent van de gebruikers) bij aan het rendement van financiële advieskantoren. Bij vier op de vijf kantoren binnen deze groep ligt de bijdrage aan het rendement op 20 procent. Dit is één van de trends die Bureau D&O signaleert in het Perfomanceonderzoek koepelorganisaties 2015, dat op 2 juli is gepubliceerd.

 

"MAXIMERING LTV OP 90 PROCENT IS VERSTANDIG"

"Het door het Financieel Stabiliteitscomité gelanceerde plan om de loan to value (LTV) naar 90 procent te brengen is een verstandig idee. Het is voorlopig afgeschoten, maar ga er maar vanuit dat het binnen een paar jaar op de politieke agenda staat en werkelijkheid gaat worden. En dat is goed." Dit schrijft SEH-directeur Bart de Nie in een opiniebijdrage in de nieuwe VVP die op 7 juli verschijnt.

 

laatste reacties op berichten

Berend Tooms / Jammer, misschien nog wel de enige "aanbieder" die door heeft dat het provisieverbod dodelijk is voor advisering aan juist die mensen die het het meest nodig hebben. Op zoek naar een opvolger.... Vind maar eens iemand die eenzelfde drive heeft om dit soort zaken aan de kaak te stellen.

Redactie VVP / De volledige opiniebijdrage van Bart de Nie staat inmiddels online. Lennart Kik, redactie VVP

Berend Tooms / Uitspraak van iemand die zelf ooit de mogelijkheid had om 130-150% executiewaarde (die je zelf door mocht geven) te lenen voor een vrijstaande woning die hij misschien ook zou kunnen betalen. Mocht allemaal, soms nog meer als je der een polisje bij sloot. Waar gaat het eigenlijk over? Een starter met 2500,- in de maand die een appartement wil kopen voor 160K (in A'dam ongeveer 2 kamers) komt al > 20K "tekort". Dat is, uh..... al meer dan deze 10%.

Berend Tooms / Ik ben benieuwd naar wat er niet gaat gebeuren. Ik denk alles. Ze gunnen elkaar het verlies niet en idd per label zou er nog wel eens te ontdekken kunnen zijn. Overigens betekent die 300 miljoen premie meer dan 60 miljoen euro provisie die ons dan weer door de neus geboord zou kunnen worden.

Geert van Helmond / Eens te meer blijkt; er moest in de financiële sector worden gesneden. Een prachtige koude sanering werd ons door de politiek 'door de strot geduwd'. Nu is duidelijk dat niemand in Europa zal volgen en er een gigantische rechts ongelijkheid is ontstaan. Jammer voor al die mensen die met hart en ziel voor hun werk en voor hun trouwe klanten klaar stonden en inmiddels hebben afgehaakt. Jammer voor een hele branche en vooral jammer voor de consument.

Albert van der Poll / Meneer de Nie schetst alleen nadelen, en is dan wel voorstander van die 90%? Die 90% is een reactie op de woningen die ruim onder water staan, onder andere door de 6% overdrachtsbelasting, de prijsdalingen die door verkrappende overheidsmaatregelen zijn verergerd, en -laten we wel wezen- in hoge mate aflossingsvrij financieren. Met de huidige aflossingseisen zijn de huidige starters binnen enkele jaren toch al op 90%? Waarom daar niet meer de nadruk op gelegd?

Franc Hoogland / Het eerdere voorstel van een LTV van 90% direct bij aanvang was een slecht idee. Een LTV van 90% na een x-aantal jaren lijkt mij al een duidelijke verbetering. De 90% bij aanvang gaat echt betekenen dat velen gedwongen zijn om gedurende langere tijd te huren. De nieuwe opzet van de studiefinanciering betekent dat straks vrijwel alle toekomstig afgestudeerden hun werkzame leven beginnen met een studieschuld, weliswaar met ruime aflossingsmogelijkheden, maar dit zal de koopbereidheid niet stimuleren als die mogelijkheid al aanwezig is. En dan blijft staan hetgeen hier ook al wordt opgemerkt ten aanzien van een sterk tekort aan huurwoningen juist daar waar er sprake zal zijn van een toenemende vraag. Kortom, voorlopig een slecht idee en met de nieuwe (aangescherpte) hypotheekregels zijn al heel veel belangrijke stappen gezet. We kunnen ook gaan overdrijven.

Adriaan Clemens / Met alle respect, ik vind geen onderbouwing bij de bewering. Het is goed, want het is beter voor je. Ik vind het beter om 100% te lenen voor je woning om de volgende reden: 1. Met een inflatie van 2% heb je na 2 jaar al geen restschuld meer. 2. Het kleine percentage dat binnen 2 jaar na aankoop in de problemen komt kan een bank niet neerhalen en het systeem niet ontwrichten. Bovendien hebben we daar al het WEW voor. 3. 10% eigen geld meenemen strooit zand in het economische proces, zoals de heer De Nie zelf ook zegt. Er gaat een periode van 10 jaar aan vanaf dat de consument niet consumeert maar spaart voor zijn woning. Als hij niet zijn hele leven achter de feiten aan blijft lopen. 4. Een daling van de huizenprijzen is oneerlijk voor de mensen die al een huis hebben gekocht en leidt juist tot enorme restschulden. Alleen de groep nieuw kopers wordt beschermd, maar is de groep die in de afgelopen 10 jaar een huis kochten niet veel groter?

Paul Schoo / Niet zo slim van Bart om ambtenaren een handvat te geven. Dan ook maar gelijk de NHG afschaffen? Kolen op het vuur. Veel mensen hebben hun vermogen, wat ze later hard nodig hebben, in hun woningen zitten. Door de normen naar 90% te brengen daalt de waarde van het vastgoed. Ook staan daardoor weer meer mensen onderwater. Dan moeten banken weer extra maatregelen nemen om hun balansen te versterken. Die gaan dus niet de economie stimuleren. Bart houdt de neerwaartse spiraal in stand. Een sterke economie kan die 100% norm goed dragen. Temeer omdat er allerlei woonbeschermer-verzekeringen zijn. Dus svp niet meer overheidsbemoeienissen. Negatieve gevolgen van de bovenmatige regelgeving zijn dagelijks zichtbaar.

Albert van der Poll / @ Loek, ik leg het gemiddeld zo uit aan een klant: je kan 20% van je premie aan mij betalen, dan heb je hulp bij schade, service, uitleg van voorwaarden, advies bij keuzes over welke verzekeraar, dekking, bm ladders, terugval bij schade nieuwwaarderegeling, claimen enzovoorts. Of je kiest voor de goedkoopste, en dan betaal je minimaal 20% van je premie voor de reclamekosten en de verkoop van de polis. Je betaalt dan niks voor de diensten van een intermediair, maar die krijg je dan óók niet. Dit zou een zeer evenwichtige keuze zijn, áls de netto tarieven voor intermediair minimaal gelijk of lager zouden liggen dan van de internetaanbieders of vergelijkers. Dan hadden we een echt level playing field. Ik ben er van overtuigd dat er dan ook minder sprake zou zijn van een zo extreme focus op de allerlaagste prijs.

Agenda

8 oktober

Nieuwegein - Investeren in geluk

FFP
8 oktober

Zeist - Going up!

De Letselschade Raad
12 oktober

Breukelen - Risk in Finance

Banking Review
21 oktober 2015

Wassenaar - Handen op elkaar voor een betere financiële sector

Haags Verzekeringscentrum

overig nieuws

 • "ZORGELIJK DAT VEEL VERZEKERINGSPRODUCTEN NOG NIET ZIJN GETOETST"

  "Wij constateren dat veel keurmerkhouders de eigen planning voor het reviewen van hun totale productenportfolio tot 1 januari 2016, niet of met moeite zullen halen." Dat schrijft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) in zijn rapport over het thema-onderzoek reisverzekeraars. Het Keurmerk spreekt van een zorgelijke ontwikkeling.

 • VSZ-WORKSHOP 'ADVIESKANSEN SOCIALE ZEKERHEID'

  VSZ Assuradeuren organiseert eind augustus en begin september een aantal keren de workshop 'Advieskansen Sociale Zekerheid'.

 • VAKSPIEGEL MAAKT VAKMANSCHAP INZICHTELIJK

  Wat is vakmanschap en hoe komt dit tot ontwikkeling? Vanuit deze vragen begonnen Niels van der Weerdt (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mark van Vuuren (Universiteit Twente) in opdracht van Avéro Achmea een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar het vakmanschap van de financieel adviseur. Dit resulteerde in een whitepaper en een tool om het persoonlijke vakmanschap inzichtelijk te maken.

 • DAK VERHUIST NAAR NIEUWEGEIN

  DAK verhuist per 6 juli 2015 naar de Marconibaan 57 in Nieuwegein.  

 • ADVIESKEUZE NU OOK IN ZEE MET VEH

  Advieskeuze.nl en Vereniging Eigen Huis gaan samenwerken. Advieskeuze.nl werkte al samen met de Consumentenbond.

 • AEGON BREIDT BEROEPSKLASSEN AOV UIT

  Aegon heeft op 1 juli enkele wijzigingen doorgevoerd in de individuele AOV. De tarieven voor de minder risicovolle beroepen zijn verlaagd. De tarieven binnen beroepsklasse 4 zijn gemiddeld iets hoger geworden. Daarnaast is een beroepsklasse 5 geïntroduceerd voor de zwaardere beroepen.

 • DNB: RESULTATEN MOTORRIJTUIGEN AANSPRAKELIJKHEID ZORGELIJK (4 reacties)

  DNB noemt de dalende trend in de resultaten bij de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid zorgelijk.

 • BANDEN- EN WIELENBRANCHE KIEST VOOR AZL

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche brengt zijn pensioenadministratie met ingang van 1 januari 2016 over naar AZL.

 • GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN LICHT GESTEGEN

  De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juni met 1 procentpunt gestegen van 107 naar 108%. Dat is te danken aan een stijging van de rente. De escalatie van de Griekse crisis in het laatste weekend van juni staat verdere stijging van de dekkingsgraad in de weg.

 • ACE NEEMT CHUBB OVER

  ACE Limited neemt Chubb Corporation over. De nieuwe combinatie gaat verder onder de naam Chubb.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zou jij je product aan je moeder adviseren?

Het New Financial Forum ontpopt zich langzaam maar zeker als de kraamkamer van vele nieuwe initiatieven binnen de financiële sector. Een concreet voorbeeld is het klantverslag. Iets dat in eerste instantie moeilijk leek is nu werkelijkheid geworden en gezien de reacties van de partijen die dit (nog) niet hebben is de toekomst zeer hoopgevend!    Je kunt niet verwachten dat een hele sector van de ene op de andere dag alles kan aanpassen wat ze willen. Daarom is het extra mooi...   Lees meer »

Jelle Bartels - Haal eruit wat erin zit! Grensverleggend ondernemen begint bij waarderen wat er al is. Vertrouwen op wat je doet, wat je kunt, wat je weet en dat ook waarmaken. Open, duidelijk en transparant. Organisaties in de financiële sector gaan een geweldige toekomst tegemoet als ze het vertrouwen terugwinnen. En dat vertrouwen start in organisaties zelf. Tussen collega's onderling, met klanten én met leveranciers. Niet eenmalig, maar continue. Elke dag weer werken aan de basis, aan het vertrouwen.