quote

"Ons land heeft behoefte aan goed leiderschap op allerlei terreinen" Lard Friese (NN Group) in Banking Review

stelling

"Er zijn te weinig vakmensen in de financiële sector"

Inhoudsopgave

VERHELDEREND

Doe geen PE-examen omdat het moet, maar omdat je trots bent op je vak. En zie het ook niet als eindstation; het echte werk is het toepassen van alle kennis, vaardigheden en competenties in de praktijk. Die boodschap hielden opleiders Chris Baelemans en Mike Schilperoort voor aan de deelnemers van het PE Plus Event. Joris Blaauw (AFM) kondigde aan dat de toezichthouder een pilot gaat doen om efficiënt te controleren of bedrijven aan de eis van Permanent Actueel voldoen.

 

VERDIEPEND

Hij gaf mede vorm aan het toezicht op financieel dienstverleners, Theodor Kockelkoren. Er is veel ten goede veranderd, constateert de vertrekkende AFM-bestuurder, maar het kan nog beter. 'Uiteindelijk kwam er een provisieverbod bij complexe producten en hypotheken."Maar", zegt Kockelkoren, "ik ben blij dat het geen Customer Agreed Renumeration (CAR) is geworden."

 

overig nieuws

 • "INGANGSDATUM 3-JAARSTERMIJNEN PE-EXAMENS SCHUIFT OP"

  "Als mijn welingelichte bronnen zich niet vergissen, neemt de minister het verzoek van de Tweede Kamer over om de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017. Dat was te verwachten. Zo’n termijn is politiek te onbelangrijk voor een confrontatie met de Tweede Kamer. Veel verheugender is dat diezelfde welingelichte bronnen mij verzekeren dat voor iedereen die al examen heeft gedaan de ingangsdatum van de 3-jaarstermijn voor de PE-examens ook gaat verschuiven." Dat schrijft Dik van Velzen, senior consultant NIBE-SVV, in zijn blog. 

 • VAKSPIEGEL MAAKT VAKMANSCHAP INZICHTELIJK

  Wat is vakmanschap en hoe komt dit tot ontwikkeling? Vanuit deze vragen begonnen Niels van der Weerdt (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mark van Vuuren (Universiteit Twente) in opdracht van Avéro Achmea een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar het vakmanschap van de financieel adviseur. Dit resulteerde in een whitepaper en een tool om het persoonlijke vakmanschap inzichtelijk te maken.

 • VERBOND: EXTRA INFORMATIE OVER RENTERISICO

  Het Verbond van Verzekeraars adviseert pensioenverzekeraars dat deelnemers in de vijf jaar voordat het pensioen ingaat extra informatie krijgen over de mogelijke impact van de rente bij de aankoop van een pensioenuitkering.

 • NU OOK ASR IN MODULE MKB-PAKKET VOOGD & VOOGD

  Voogd & Voogd heeft haar vergelijkingsmodule ‘MKB pakket’ uitgebreid met het zakelijke pakket van a.s.r..

 • INDEPENDER START SCHADE CLAIM SERVICE

  Independer is de Schade Claim Service gestart. Deze dienst, in samenwerking met Van Ameyde, probeert autoschade waar de verzekerde zelf geen schuld aan heeft, te verhalen op de tegenpartij.

 • VAN KOESVELD WIL MEER TRANSPARANTE AFM

  In zijn gesprek afgelopen week met de AFM over de PEplus-examens, heeft financieel adviseur Nico van Koesveld de toezichthouder ook voorgehouden transparanter te zijn. Dat schrijft hij in zijn blog.

 • CDFD ZOEKT NAAR BETAALBARE OPZET EXAMEN MODULE VOLMACHT

  De sector kan tot 1 augustus bij het CDFD aangeven of zij wil dat er invulling wordt gegeven aan de nieuwe volmachtmodule via de examenbank of via een eventuele accreditatie.

 • DELTA LLOYD BEPERKT LANGLEVENRISICO

  Delta Lloyd heeft een transactie afgesloten met Reinsurance Group of America (RGA) om het langlevenrisico op de Nederlandse levensverzekeringsportefeuille te beperken.

 • NIBC DIRECT IN SCHAP HYPOTHEEKCOMPANY

  NIBC Direct is toegevoegd aan het assortiment van HypotheekCompany.

 • ASSCHER WIL PUBLIEKE VERZEKERING VOOR ZZP'ER (3 reacties)

  Er moet een vrijwillige, betaalbare publieke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid komen voor zzp'ers. Ook moeten zelfstandigen zich makkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenfonds. Dat moet de bestaansonzekerheid voor deze zelfstandigen beperken. Aldus minister Asscher zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zou jij je product aan je moeder adviseren?

Het New Financial Forum ontpopt zich langzaam maar zeker als de kraamkamer van vele nieuwe initiatieven binnen de financiële sector. Een concreet voorbeeld is het klantverslag. Iets dat in eerste instantie moeilijk leek is nu werkelijkheid geworden en gezien de reacties van de partijen die dit (nog) niet hebben is de toekomst zeer hoopgevend!    Je kunt niet verwachten dat een hele sector van de ene op de andere dag alles kan aanpassen wat ze willen. Daarom is het extra mooi...   Lees meer »

Jelle Bartels - Haal eruit wat erin zit! Grensverleggend ondernemen begint bij waarderen wat er al is. Vertrouwen op wat je doet, wat je kunt, wat je weet en dat ook waarmaken. Open, duidelijk en transparant. Organisaties in de financiële sector gaan een geweldige toekomst tegemoet als ze het vertrouwen terugwinnen. En dat vertrouwen start in organisaties zelf. Tussen collega's onderling, met klanten én met leveranciers. Niet eenmalig, maar continue. Elke dag weer werken aan de basis, aan het vertrouwen.