quote

"Er moet in de financiële sector een normalisering van salarissen plaatsvinden" Henk Nijboer (PvdA)

stelling

"Ik moet PEplus nog doen"

Inhoudsopgave

ADVISEUR VAN DE MAAND

“Voor ons zijn klanten in de eerste plaats mensen. Mensen met een verhaal. Wij vinden het prachtig dat mensen hun verhalen met ons delen en dat wij hen mogen helpen hen te ontzorgen of hun dromen te helpen realiseren. Daar leren wij iedere dag weer van. Wat een geweldig vak hebben we”, zegt Bianca de Graaff van Ransijn & De Graaff uit Sassenheim.

 

COLUMN AFM

"Bent u voorbereid op de toekomst? Deze vraag stelt u uw klanten ongetwijfeld regelmatig. Bij de aankoop van een eerste huis, bij de beslissing om zzp’er te worden, bij de afweging om extra geld opzij te zetten voor de oude dag. Een hele relevante maar ook een hele moeilijke vraag", schrijft Karina Raaijmakers (hoofd Toezicht op Verzekeren & Pensioenen bij de AFM) in haar column in VVP. "En bent u als adviseur ook voorbereid op de toekomst?"

 

PENSIOENADVIES

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er ook precies uit komt te zien, individualisering zal een belangrijk kenmerk zijn. Individualisering past ook gewoon in deze tijd. Zelfs het Zwitserlevengevoel individualiseert, blijkt in het gesprek tussen de nieuwe topman Hans Visser van Vivat Life Corporate en directeur André Rog (foto) van Flexis Groep. "Durf te delen en houd de kaarten niet steeds tegen de borst", is Rogs advies aan verzekeraars.

 

ONDERZOEK

Inzichten uit de gedragswetenschap op het gebied van ‘nudging’ kunnen helpen om de kloof te overbruggen tussen wat we van consumenten verwachten en hoe ze daadwerkelijk handelen. Voor de adviseur kan een ‘duwtje in de gewenste richting’ helpen om klanten te activeren en een passende keuze te maken.Bij de invulling van het ‘klantbelang centraal’-thema lijkt ook de AFM de kant van nudging op te gaan, constateert Melanie van den Berg in haar onderzoek.

 

overig nieuws

 • WEINIG ADVISEURS ZIEN FUSIE OF OVERNAME ALS POSITIEF

  Fusies of overnames worden door slechts weinig financieel adviseurs als een positieve ontwikkeling ervaren. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek van Bureau D&O naar de ervaringen en verwachtingen van adviseurs over fusies en overnames van aanbieders. Vrijwel alle adviseurs verwachten de komende tijd nieuwe fusies en overnames. Op grond van eerdere ervaringen lijken de gevolgen 'beheersbaar'.

 • AFM WAARSCHUWT VOOR NEGATIEVE STURING KREDIETAANBIEDERS

  De AFM laat in het rapport 'Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet' zien hoe kredietaanbieders in een online keuzeomgeving consumenten manipuleren om beslissingen te nemen die niet in hun voordeel zijn. Dergelijke negatieve sturing vindt de toezichthouder onwenselijk.

 • TELLIUS STOPT MET HYPOTHEKEN

  Tellius stopt voorlopig met het verstrekken van hypotheken aan nieuwe klanten. Voor bestaande klanten heeft dit geen consequenties, aldus Tellius.

 • RAAD VAN BESTUUR UNIVÉ OP VOLLE STERKTE

  De ledenraad van Coöperatie Univé heeft Miranda Hendriks (47) en Ellen Peper (51) benoemd tot respectievelijk Chief Financial Risk Officer (CFRO) en Chief Transformation Officer (CTO). Met de komst van Hendriks en Peper, naast CEO Joost Heideman, is de raad van bestuur op volle sterkte.

 • AFKOOP VAN DGA-PENSIOEN IMPOPULAIR

  Pensioenadviseurs denken dat maar weinig dga's hun pensioenaanspraken gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale ‘oudedagsverplichting’. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de NOPD over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, die op 1 januari 2017in werking treedt.

 • "GEEN BOX 4 VOOR OUDE DAG VERMOGEN EN ZORGKOSTEN"

  Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën bestaan er voldoende mogelijkheden om fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Hij wijst op de mogelijkheden in de lijfrentesfeer en de vrijstelling voor de nettolijfrente in box 3. "Een nieuwe box 4 zal daar niets aan toevoegen", aldus Wiebes in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. 

 • SEH PRAAT ADVISEURS BIJ OVER NHG-VOORWAARDEN

  In samenwerking met het Waarborgfonds Eigen Woningen organiseert de SEH zes regionale bijeenkomsten over de nieuwe NHG Voorwaarden & Normen in 2017 die per 1 november door het Waarborgfonds Eigen Woningen bekend worden gemaakt.

 • BOVEMIJ BLAAST OVERNAME AF

  Bovemij blijkt de overname van de portefeuille garageverzekeringen van Delta Lloyd te hebben afgeblazen.

 • INDEPENDER SLUIT EERSTE EXECUTION ONLY HYPOTHEKEN

  Independer heeft afgelopen week in een bèta-test haar eerste klanten geholpen met het online afsluiten van een ‘execution only’ hypotheek. Starters op de hypotheekmarkt kunnen vanaf nu bij Independer zelfstandig hun hypotheek afsluiten, zonder dat zij ook advies hoeven af te nemen. Kosten voor de klant: 495 euro. Independer introduceert gelijktijdig een nieuwe strenge methode om te bepalen of de klant voldoende kennis heeft om op verantwoorde manier een hypotheek te kunnen afsluiten, zonder adviesproces. 

 • "MET ALLEEN JA-KNIKKERS KOM JE NIET VERDER"

  Met alleen ja-knikkers op je kantoor, kom je niet verder. Aldus Bob Veldhuis, oud-voorzitter Adfiz, in een openhartig gesprek over leiderschap op www.dewaardevanadvies.nl van Avéro Achmea.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Inspiratiedag 2016 van de Vereniging LifePlanners Nederland

GOED DOEN! We hebben diverse voorbeelden van Gewoon Goed Doen in de financiële sector gezien op de bijeenkomst van Dazure en de stichting New Financial Forum bij Aegon in Den Haag op 20 oktober j.l. Allemaal prachtige initiatieven om iets bij te dragen aan de betekeniseconomie. Hoe zouden we jaren later kijken naar deze initiatieven, wat hebben ze ons gebracht en wat wilden we dat ze zouden teweegbrengen?   GOED GEDAAN? Op het thema 'wat laat je...   Lees meer »

Thom Boot - Hoe moet dat nu met onze financiële wereld? Zo vluchtig als geld is, zo ongelooflijk star zijn de patronen waarin de financiële sector nog steeds denkt en is het gedrag dat ze nog steeds vertoont. De sector zal moeten gaan 'omdenken': van micro naar samenleving, van gesloten naar open, van ver naar dichtbij, van nemen naar delen, van winst en rendement naar duurzaam. Ieder onderdeel, elk orgaan - en dat zijn we zelf ook - zal zijn of haar deel opnieuw moeten invullen. Het Nieuw Financial Forum is hiermee al begonnen, ontwikkelt ideeën en oplossingen en wij doen mee! De Vereniging LifePlanners Nederland omarmt deze gedachte en draagt dat actief uit. Lifeplanning is een adviesmethode waarin geld de mens dient. Waarbij kwaliteit van leven in een gezonde balans is met het geld.