quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

OVFD: BEMIDDELINGSWERK SCHEIDEN VAN OPDRACHTEN VOOR AANBIEDERS

De OvFD stelt voor om werkzaamheden die serviceorganisaties voor aanbieders verrichten te scheiden van werkzaamheden die "sturing kunnen hebben op de inhoud van het advies". Door werkzaamheden voor aanbieders die los staan van de advisering in een aparte juridische entiteit uit te voeren, vallen deze volgens de OvFD niet langer onder het provisieverbod.


23 september 2011

Het provisieverbod dat per 1 januari 2013 moet ingaan bedreigt het voortbestaan van serviceorganisaties. In zijn brief van 13 april 2011 geeft minister De Jager aan dat serviceorganisaties om sturing in de keten tot het minimum te beperken ook onder het provisieverbod moeten vallen. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschillende werkzaamheden die serviceorganisaties voor hun opdrachtgevers (aanbieders en/of intermediair) verrichten. In haar position paper 'Een werkbare toekomst voor serviceproviders' stelt de OvFD dat een passende vergoeding vanuit de aanbieder
mogelijk moet blijven als het gaat om werkzaamheden die geen sturing in het advies kunnen hebben. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de werkzaamheden voor de aanbieder moeten worden verricht vanuit een aparte juridische entiteit, de werkzaamheden mogen geen (risico tot) sturing op het advies hebben en de vergoedingen vanuit de aanbieder moeten passend zijn of bestaan uit een vast verrichtingentarief of een vaste dossiervergoeding. De OvFD is ervan overtuigd dat de minister op deze wijze een bedrijfseconomisch verantwoord model, dat niet strijdig is met het beoogde zuivere marktmodel, voor serviceorganisaties kan creëren. Belangrijk daarbij is dat de partij - aanbieder of intermediair - die zijn werkzaamheden uitbesteedt, ook zelf de serviceorganisatie betaalt. Om haar standpunt te onderbouwen heeft de OvFD Fred de Jong een rapport laten opstellen over de positie van serviceorganisaties in de intermediaire waardeketen. Het rapport laat zien dat serviceorganisaties te maken hebben met wetgeving die niet past bij hun rol en positie. Serviceorganisaties verrichten werkzaamheden voor aanbieders en intermediair, waarbij het logisch is dat de partij die direct van deze werkzaamheden profiteert daar ook zelf voor betaalt. De OvFD heeft de aanbevelingen van het rapport uitgewerkt in haar position paper.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...