quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

GROENLINKS WIL NADERE STUDIE WOEKERPOLISOPLOSSING GRAAFSMA

GroenLinks vraagt in een motie de financiële gevolgen in kaart te brengen van de woekerpolisoplossing die is aangedragen door René Graafsma.

 


2 januari 2012

Bruno Braakhuis van GL meent dat de oplossing van Graafsma interessant kan zijn maar constateert dat het tot nu toe ontbreekt aan zicht op de financiële gevolgen waardoor de haalbaarheid niet goed kan worden ingeschat. Als de motie het haalt, zou dat een dramatische wending zijn in de afwikkeling van de woekerpolisaffaire die tot nu toe wordt gedomineerd door de compensatieakkoorden op basis van de 'Wabeke-norm'. Of de Tweede Kamer met de motie instemt, is echter nog te bezien; tijdens het laatste Algemeen Overleg leken CDA, PvdA en VVD genoegen te nemen met de akkoorden nu Financiën het zogeheten flankerend beleid (onder andere alternatieve producten) nadrukkelijk heeft gedefinieerd. Het voorstel van Graafsma behelst doorrekenen van beleggingsverzekeringen op basis van de kostennorm die in de nieuwe producten die nu als alternatief worden aangeboden redelijk worden geacht. Graafsma meent verder dat de kosten niet als percentage maar als bedrag moeten worden uitgedrukt.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...