quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

IG&H ZIET OPNIEUW ROERIG HYPOTHEEKJAAR

Ook 2012 wordt een roerig hypotheekjaar om niet snel te vergeten, aldus IG&H is haar Hypotheekupdate Eerste Kwartaal.


6 juni 2012

De consultant: "Het eerste kwartaal van 2012 is het slechtste hypotheekkwartaal sinds de start van de kredietcrisis. Er was sprake van zeer lage omzetten en transactieaantallen. Opvallend is vooral de halvering van het aantal oversluitingen. In deze turbulente markt zijn funding en strategische keuzes bepalend voor de grootte van het marktaandeel en de positie in de top 10 van hypotheekverstrekkers. We signaleren verschuivingen van meerdere procentpunten bij diverse partijen. Het hypotheeknieuws reflecteert deze turbulentie, met als uiteindelijke climax het Lenteakkoord. Hierin wordt de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken beperkt. Althans, als het akkoord de verkiezingen van 12 september overleeft. De onzekerheid blijft in 2012 dus nog boven de hypotheekmarkt hangen. Hiermee wordt ook 2012 een roerig jaar om niet snel te vergeten."

 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...