quote

"Innovatie is niet te verwachten van verzekeraars, maar zal vooral van het intermediair moeten komen" Sander de Loo in VVP 16/17

stelling

"Starterskorting bij aov vervangen door lagere doorsneepremie"

nieuws

OVFD SCHAART ZICH ACHTER WONEN 4.0

De OvFD schaart zich achter Wonen 4.0 van Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties. De koepelorganisatie spreekt van "een constructief plan voor de noodzakelijke, integrale hervorming van de woningmarkt".


28 juni 2012

"Met Wonen 4.0 ligt er een goed, breed gedragen plan dat de woningmarkt geleidelijk fundamenteel hervormt, waardoor ook de noodzakelijke doorstroming weer op gang kan komen", aldus de OvFD die meent dat deze coherente aanpak inzet van een volgend kabinet zou moeten zijn. "Wonen 4.0 is bovendien een beter Woningmarktplan, dan de maatregelen die in het Lenteakkoord zijn voorgesteld, waardoor starters onevenredig hard worden geraakt." Meer marktwerking aan de aanbodzijde en een verbreding van het hypotheekaanbod moeten volgens de OvFD leiden tot meer keuzemogelijkheden en een betere prijs//kwaliteitsverhouding. De koepelorganisatie biedt aan vanuit haar expertise te onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • VERBOND: BRENG CLAIMSTICHTINGEN ONDER TOEZICHT

  Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang forse financiële tarieven" rekent. Claimstichtingen zouden, net als financiële instellingen, onder toezicht moeten komen, aldus het Verbond in een reactie op de bewering dat 500.000 klanten van pensioenverzekeraars gedupeerd zouden zijn bij hun pensioenopbouw.

 • INDEPENDER PECHHULP GELANCEERD

  Independer heeft in samenwerking met Eurocross de Independer Pechhulp gelanceerd.

 • "KORTERE LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE SIGAAR UIT EIGEN DOOS"

  "Goed voor de bühne, maar weinig doordacht." Dat is volgens Lambert Becks (manager van Qees) het voornemen van het kabinet de loondoorbetaling bij ziekte in te korten tot één jaar.

 • CHECKLIST 'WEGWIJS IN HET PENSIOEN'

  De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het generieke voorbeeld van de werkgeverschecklist 'Wegwijs in het pensioen' gepubliceerd op www.pensioen123.nl.

 • CENTRAAL BEHEER VRAAGT VERGUNNING VOOR APF

  Centraal Beheer vraagt een vergunning aan voor een algemeen pensioenfonds bij DNB, zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en werkgevers met een verzekerde regeling kunnen zich aansluiten bij Centraal Beheer APF. "Doel is voor werknemers zo veel mogelijk pensioen te halen uit iedere ingelegde euro." 

 • VEEL ANIMO VOOR PERSPECTIEFVERKLARING

  Rabobank, ABN Amro, Aegon, Florius, ING en SNS Bank sluiten zich aan bij het initiatief van Obvion, Randstad en Eigen Huis om het kopen van een huis mogelijk te maken voor mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst. Tot nu toe is Obvion de enige geldverstrekker die een 'perpectiefverklaring' accepteert bij het verlenen van een hypotheek.

 • VOEDSELBANKEN COLLECTIEF VERZEKERD TEGEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID (1 reactie)

  Aon heeft een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontworpen voor de Vereniging van Voedselbanken.

 • TWIJFELS BIJ PAN-EUROPEES PERSOONLIJK PENSIOENPRODUCT

  De Pensioenfederatie betwijfelt of het introduceren van een gestandaardiseerd pan-europees persoonlijk pensioenproduct ertoe zal leiden dat mensen meer gaan sparen voor pensioen.

 • INNOVATIE MOET VOORAL VAN INTERMEDIAIR KOMEN (7 reacties)

  Ze doen hun werk als financieel adviseur vol overgave en ze hebben het enorm naar hun zin in de assurantiebranche. Maar één ding moet ze van het hart: er komt weinig tot niets terecht van innovatie in de verzekeringsindustrie. Hoe dat komt? Verzekeraars zijn te veel gericht op de korte termijn. Met het blussen van brandjes, met compliance, met de invoering van Solvency II. Ze verliezen de lange termijn uit het oog. "Innovatie zal vooral van het intermediair moeten komen", zeggen Chris Jagers, Sander de Loo en Bas Wokke in VVP 16/17 die dinsdag is verschenen.

 • STICHTING BEERPUTPENSIOEN GEEFT OOK ADVISEURS ERVAN LANGS (2 reacties)

  De Stichting Beerputpensioen gaat verzekeraars aanspreken op de schade die werknemers bij hun pensioenopbouw geleden zouden hebben uit hoofde van beschikbare premieregelingen. In haar persbericht spaart de Stichting de adviseurs van dergelijke regelingen niet.  

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zuivere jaren

Vandaag vroeg een klant mij om uitleg over een brief die hij van zijn autoverzekeraar had ontvangen. In de brief werd aangegeven dat alle verzekeraars (aangesloten bij het verbond) voortaan de schadevrije gereden jaren als zuivere schadevrije jaren registreren in een zogenaamde ‘SVJ tabel’. Deze tabel maakt het voor de klant en ons als adviseur overzichtelijker en transparanter.   Ik leg de klant uit dat elk schadevrij gereden jaar overeenkomt met + 1 SVJ in de tabel. Hoe ...   Lees meer »

Jeroen Bais - Wat beweegt een klant? Wat is voor hem/haar belangrijk? Welke zaken zijn er nog niet geregeld en welke zaken zijn er al om zijn/haar doelen bereiken? Van product naar advies De vraagstukken en de relatie met de klant staan centraal. De producten zijn slechts oplossingen voor de (financiële) vraagstukken. Adviseren vanuit authenticiteit waarbij emoties die bij financiële vraagstukken komen kijken, niet geschuwd worden. Adviezen die binnenkomen Als je in staat bent om echt contact te maken, hartcontact, dan leer je de mens achter de klant te ontdekken. Dan kun je vanuit hetzelfde perspectief als de klant redeneren en bij elk advies de mens centraal stellen. Met zulke adviezen kun je binnenkomen.