quote

"OUT NOW! "The Kama Sutra Guide to Financial Planning!"" Paul Armson lanceert gratis e-zine (www.kamasutrafp.com)

stelling

"Focus op WoonWensen helpt de adviseur beter presteren"

nieuws

VARIABELE BELONING BIJ ING TABOE

Variabele beloning wordt afgeschaft, terwijl de vaste beloning stijgt. Dit blijkt uit de driejarige cao, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 geldt.


28 juni 2012

Het huidige systeem van prestatiebeloning wordt afgeschaft per 1 januari 2012. De overstap voor medewerkers van ING Bank en WestlandUtrecht Bank (WUB) naar een model zonder prestatiebeloning gaat samen met een combinatie van structurele salarisverhogingen en transitiemaatregelen. Het vaste salaris wordt in 2012 met 2 procent  verhoogd, in 2013 en 2014 met 3,5 procent. Daarnaast ontvangt iedere medewerker in 2013, 2014 en 2015 een eenmalig vast bedrag per salarisschaal. Gemiddeld betekent dit voor medewerkers dat ze over de gehele cao-periode heen ongeveer gelijk blijven of gematigd stijgen.

 

Uniebestuurder Emanuel Geurts: "Hiermee worden de maatschappelijke mening en de eigen wens van medewerkers over prestatiebeloning verenigd. Het geeft duidelijkheid en zekerheid over het inkomen."

Voor het senior management in Nederland die buiten de cao vallen, heeft ING de intentie uitgesproken de totale beloning neerwaarts bij te stellen voor 1 januari 2013.

Tijdens het cao-proces hebben de cao-partijen een enquête gehouden onder het personeel van ING Bank en WUB. Ten aanzien van het thema vereenvoudiging cao, bleek uit deze enquête dat medewerkers veel waarde hechten aan meer individuele keuzemogelijkheden binnen de cao. In dat kader is afgesproken per 1 januari 2014 een zogeheten Persoonlijk Keuze Budget (PKB) in te voeren.

Tags: ing / beloning / cao

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
NIEUW: UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Juist in dit bijzondere jaar vindt VVP het belangrijk dat de dialoog over allerlei belangrijke zaken gaande blijft. Daarbij is ook jouw inbreng ook van grote waarde. Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader is onze website aangepast en wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CONCRETE SUGGESTIE VOOR VERBETERING PROVISIEVERBOD (5 reacties)

  VVP maakte vorige maand met een aantal verzekeraars een tussentijdse balans op van het provisieverbod. Focus was: welke verbeteringen zijn nodig ten aanzien van klant én sector. Op vvponline ontstond een levendige discussie. Adviseur Albert van der Poll van Van der Poll Financiële Diensten stuurde de redactie van VVP een concrete suggestie.

 • TOCH AKKOORD SOCIAAL PLAN MEDEWERKERS NIBE SVV

  Er is toch een akkoord bereikt tussen FNV Finan ce en Nibe SVV voor een sociaal plan voor de werknemers.

 • WERKNEMERS DELTA LLOYD DREIGEN MET ACTIES

  Na tien maanden onderhandelen over een nieuwe cao, pensioenregeling en een nieuw sociaal plan tussen de Delta Lloyd Groep (DLG) en vakbonden FNV Finance, CNV Dienstenbond en De Unie zijn de onderhandelingen afgebroken. Werknemers van Delta Lloyd gaan zich beraden op acties.

 • NN ZOEKT OPNIEUW GEZONDSTE BEDRIJFSIDEE

  Nationale-Nederlanden gaat voor de tweede keer op zoek naar 'het gezondste bedrijfsidee van Nederland'.

 • NIEUWE VERSIE DEZORGVERZEKERINGSADVISEUR

  Scanwork heeft een nieuwe versie gelanceerd van deZorgverzekeringsadviseur.

 • AFM: BETREK DEELNEMERS BIJ DISCUSSIE OVER LUSTEN EN LASTEN VAN PENSIOEN

  "Voor een deelnemer is het van belang bij dat hij een evenwichtig beeld krijgt van zijn pensioen: het verwachte pensioeninkomen, de risico’s en onzekerheid. Maar ook de wijze waarop lusten en lasten zijn verdeeld, zodat hij zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen . Dit is een taak die wij gezamenlijk moeten oppakken als pensioenuitvoerders, wetgever en toezichthouders. Bij de te varen koers moeten we niet in de laatste plaats ook de deelnemer zelf betrekken, het gaat uiteindelijk om zijn of haar pensioen, om het pensioen van ons allemaal."

 • "GEVOLGEN NIEUW PROGNOSEMODEL AG VALLEN MEE"

  De gevolgen van de nieuwe Prognosetafel voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen zijn relatief beperkt, aldus berekeningen van Aon Hewitt.

 • GOUDSE VERNIEUWT COLLECTIEVE WIA-POLIS

  De Goudse heeft aan het WIA-product de WIA-coach toegevoegd.

 • MEESTE SAMENWONENDEN HEBBEN GEEN FINANCIEEL PLAN (1 reactie)

  In het kader van de Dag van de scheiding liet de Federatie Financieel Planners ruim 500 samenwonenden ondervragen over hun financiële huishouding om inzicht te verkrijgen in de manier waarop zij hun zaken op financieel gebied hebben geregeld. Slechts 15 procent van de ondervraagden maakt een financieel plan.

 • FEDERATIECONGRES OVER KLOOF BRANCHE EN POLITIEK

  De Federatie van Assurantieclubs organiseert op 18 september in Zeist een congres over de kloof tussen de politiek, brancheorganisaties, toezichthouders en werkvloer. Naast het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Commissie CFD, de AFM en Pjotr van Tilburg nemen ook vertegenwoordigers van de politiek deel aan het congres.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Eigen Schuld, Dikke Bult!

  Over Klantbeleving, Klant centraal stellen en verantwoordelijkheid   Als je denkt een poliswaarde te hebben van ca € 72.000 en Reaal laat weten dat dit maar ca € 34.000 is, komt dat, op z’n zachtst gezegd, erg rauw op je dak. Dit is helaas wat mij recent is overkomen. De laatste jaren rendeerde mijn beleggingspolis bij Reaal best wel goed. Omdat we voor onze verbouwing extra financiële middelen nodig hadden leek het ons een goed idee om de polis gedeeltelij...   Lees meer »

Christiaan Schipper - Zodra de aanbieders de splitsing tussen advies en bemiddeling erkennen gaat de weg open voor echt onafhankelijke advisering en kan de consument altijd het voor hem beste product verkrijgen