quote

"Willem Alexander gaat weer niets zeggen over woekerpolissen... Wij wel..." Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op twitter

stelling

"Nederlanders begrijpen heel goed dat een pensioen niet honderd procent zeker is"

nieuws


16 september 2014

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
NIEUW: UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Juist in dit bijzondere jaar vindt VVP het belangrijk dat de dialoog over allerlei belangrijke zaken gaande blijft. Daarbij is ook jouw inbreng ook van grote waarde. Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader is onze website aangepast en wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CONCRETE SUGGESTIE VOOR VERBETERING PROVISIEVERBOD (22 reacties)

  VVP maakte vorige maand met een aantal verzekeraars een tussentijdse balans op van het provisieverbod. Focus was: welke verbeteringen zijn nodig ten aanzien van klant én sector. Op vvponline ontstond een levendige discussie. Adviseur Albert van der Poll van Van der Poll Financiële Diensten stuurde de redactie van VVP een concrete suggestie.

 • CFD BINDT STRIJD AAN MET BRANCHEORGANISATIES

  Onder deze vlag roept CFD andere brancheorganisaties op om de - sportieve - strijd met elkaar aan te gaan.

 • "NEDERLANDSE JONGEREN WETEN MEEST VAN PENSIOEN"

  Nederlandse twintigers weten meer van pensioen dan hun leeftijdgenoten uit andere landen, zo blijkt uit onderzoek van de Oxford University en BNY Mellon onder 1178 millenials (generatie van na 1980).

 • AON: LAGE RENTE ZORGT VOOR LAGERE UITKOMSTEN BPR

  De uitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het tweede kwartaal van 2014 met drie procentpunt gedaald. Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt.

 • DNB: AANTAL DEELNEMERS PENSIOENFONDSEN DAALT

  Het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt bij pensioenfondsen is de afgelopen jaren verder gedaald. Per ultimo 2013 bedroeg het aantal actieve deelnemers zo’n 5,5 miljoen personen; een jaar-op-jaar daling van 146 duizend. Dat blijkt uit cijfers van DNB.

 • "TACHTIG PROCENT PENSIOENAFSPRAKEN ONJUIST"

  "Niet de eerste dag van de maand waarin men 67 wordt geldt als pensioendatum, maar de geboortedag zelf. Deze strikte uitleg van de nieuwe pensioenregels per 2015 raakt bijna alle pensioenregelingen", constateert adviesbureau Pensioen Perspectief. Volgens directeur Jaap Harmsen moet tachtig procent van de afspraken tussen werkgever en werknemer over de pensioenregeling per 2015 hierop aangepast worden.

 • TOCH AKKOORD SOCIAAL PLAN MEDEWERKERS NIBE SVV

  Er is toch een akkoord bereikt tussen FNV Finan ce en Nibe SVV voor een sociaal plan voor de werknemers.

 • WERKNEMERS DELTA LLOYD DREIGEN MET ACTIES

  Na tien maanden onderhandelen over een nieuwe cao, pensioenregeling en een nieuw sociaal plan tussen de Delta Lloyd Groep (DLG) en vakbonden FNV Finance, CNV Dienstenbond en De Unie zijn de onderhandelingen afgebroken. Werknemers van Delta Lloyd gaan zich beraden op acties.

 • NN ZOEKT OPNIEUW GEZONDSTE BEDRIJFSIDEE

  Nationale-Nederlanden gaat voor de tweede keer op zoek naar 'het gezondste bedrijfsidee van Nederland'.

 • NIEUWE VERSIE DEZORGVERZEKERINGSADVISEUR

  Scanwork heeft een nieuwe versie gelanceerd van deZorgverzekeringsadviseur.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Eigen Schuld, Dikke Bult!

  Over Klantbeleving, Klant centraal stellen en verantwoordelijkheid   Als je denkt een poliswaarde te hebben van ca € 72.000 en Reaal laat weten dat dit maar ca € 34.000 is, komt dat, op z’n zachtst gezegd, erg rauw op je dak. Dit is helaas wat mij recent is overkomen. De laatste jaren rendeerde mijn beleggingspolis bij Reaal best wel goed. Omdat we voor onze verbouwing extra financiële middelen nodig hadden leek het ons een goed idee om de polis gedeeltelij...   Lees meer »

Christiaan Schipper - Zodra de aanbieders de splitsing tussen advies en bemiddeling erkennen gaat de weg open voor echt onafhankelijke advisering en kan de consument altijd het voor hem beste product verkrijgen