quote

"Innovatie is niet te verwachten van verzekeraars, maar zal vooral van het intermediair moeten komen" Sander de Loo in VVP 16/17

stelling

"Starterskorting bij aov vervangen door lagere doorsneepremie"

nieuws

AON: WHITE PAPER AFDEKKEN CYBERRISICO'S

Organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de cyberrisico’s die zij lopen en de mogelijkheden om deze risico’s te beheersen. Aldus Aon in de white paper 'Cyberrisico's onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk.'


3 juli 2012

Aon pleit er in de white paper voor dat bedrijven en organisaties een managementsysteem voor cyberrisico's inrichten. "Met een betere beheersing van de risico’s kan veel geld worden bespaard. Wij adviseren organisaties de cyberrisico’s die zij lopen te analyseren, waar mogelijk te beheersen en te bestrijden met structureel risico- en crisismanagement " Verder advies is om te onderzoeken in hoeverre naast andere beheersmaatregelen met (bestaande) verzekeringen de mogelijke schade kan worden beperkt. “Diverse verzekeraars bieden cyberverzekeringen aan. Deze zijn echter vooral geschikt voor organisaties die al in belangrijke mate zich tegen de risico’s hebben beschermd. Daarnaast kunnen bestaande bedrijfsverzekeringen de risico’s, in ieder geval gedeeltelijk, afdekken."


reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • VERBOND: BRENG CLAIMSTICHTINGEN ONDER TOEZICHT

  Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang forse financiële tarieven" rekent. Claimstichtingen zouden, net als financiële instellingen, onder toezicht moeten komen, aldus het Verbond in een reactie op de bewering dat 500.000 klanten van pensioenverzekeraars gedupeerd zouden zijn bij hun pensioenopbouw.

 • INNOVATIE MOET VOORAL VAN INTERMEDIAIR KOMEN (5 reacties)

  Ze doen hun werk als financieel adviseur vol overgave en ze hebben het enorm naar hun zin in de assurantiebranche. Maar één ding moet ze van het hart: er komt weinig tot niets terecht van innovatie in de verzekeringsindustrie. Hoe dat komt? Verzekeraars zijn te veel gericht op de korte termijn. Met het blussen van brandjes, met compliance, met de invoering van Solvency II. Ze verliezen de lange termijn uit het oog. "Innovatie zal vooral van het intermediair moeten komen", zeggen Chris Jagers, Sander de Loo en Bas Wokke in VVP 16/17 die dinsdag is verschenen.

 • CENTRAAL BEHEER VRAAGT VERGUNNING VOOR APF

  Centraal Beheer vraagt een vergunning aan voor een algemeen pensioenfonds bij DNB, zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en werkgevers met een verzekerde regeling kunnen zich aansluiten bij Centraal Beheer APF. "Doel is voor werknemers zo veel mogelijk pensioen te halen uit iedere ingelegde euro." 

 • VEEL ANIMO VOOR PERSPECTIEFVERKLARING

  Rabobank, ABN Amro, Aegon, Florius, ING en SNS Bank sluiten zich aan bij het initiatief van Obvion, Randstad en Eigen Huis om het kopen van een huis mogelijk te maken voor mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst. Tot nu toe is Obvion de enige geldverstrekker die een 'perpectiefverklaring' accepteert bij het verlenen van een hypotheek.

 • VOEDSELBANKEN COLLECTIEF VERZEKERD TEGEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID (1 reactie)

  Aon heeft een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontworpen voor de Vereniging van Voedselbanken.

 • TWIJFELS BIJ PAN-EUROPEES PERSOONLIJK PENSIOENPRODUCT

  De Pensioenfederatie betwijfelt of het introduceren van een gestandaardiseerd pan-europees persoonlijk pensioenproduct ertoe zal leiden dat mensen meer gaan sparen voor pensioen.

 • STICHTING BEERPUTPENSIOEN GEEFT OOK ADVISEURS ERVAN LANGS (2 reacties)

  De Stichting Beerputpensioen gaat verzekeraars aanspreken op de schade die werknemers bij hun pensioenopbouw geleden zouden hebben uit hoofde van beschikbare premieregelingen. In haar persbericht spaart de Stichting de adviseurs van dergelijke regelingen niet.  

 • ACHMEA ZOEKT IT-TALENT MET GPS-GAME

  Verzekeraar Achmea en technologiewebsite Tweakers organiseren donderdag een GPS-game op het terrein van Achmea in Apeldoorn.

 • NIEUWE RAPPORTAGE AFM BELEGGINGSVERZEKERINGEN KOMT EIND OKTOBER

  Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht de volgende rapportage van de AFM over de nazorg bij beleggingsverzekeringen eind oktober aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

 • KAMERVRAGEN OVER PREMIEKORTING IN RUIL VOOR PRIVÉDATA

  De Tweede-Kamerleden Verhoeven en Pia Dijkstra (beiden D66) hebben aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen gesteld over het bericht dat Achmea premiekorting biedt in ruil voor privédata.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zuivere jaren

Vandaag vroeg een klant mij om uitleg over een brief die hij van zijn autoverzekeraar had ontvangen. In de brief werd aangegeven dat alle verzekeraars (aangesloten bij het verbond) voortaan de schadevrije gereden jaren als zuivere schadevrije jaren registreren in een zogenaamde ‘SVJ tabel’. Deze tabel maakt het voor de klant en ons als adviseur overzichtelijker en transparanter.   Ik leg de klant uit dat elk schadevrij gereden jaar overeenkomt met + 1 SVJ in de tabel. Hoe ...   Lees meer »

Jeroen Bais - Wat beweegt een klant? Wat is voor hem/haar belangrijk? Welke zaken zijn er nog niet geregeld en welke zaken zijn er al om zijn/haar doelen bereiken? Van product naar advies De vraagstukken en de relatie met de klant staan centraal. De producten zijn slechts oplossingen voor de (financiële) vraagstukken. Adviseren vanuit authenticiteit waarbij emoties die bij financiële vraagstukken komen kijken, niet geschuwd worden. Adviezen die binnenkomen Als je in staat bent om echt contact te maken, hartcontact, dan leer je de mens achter de klant te ontdekken. Dan kun je vanuit hetzelfde perspectief als de klant redeneren en bij elk advies de mens centraal stellen. Met zulke adviezen kun je binnenkomen.