quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

VERZEKERAARKLACHTEN.NL UIT TWIJFELS OVER POSITION PAPER VERBOND

Verzekeraarklachten.nl zet kanttekeningen bij het Position Paper ’Schaderegeling, goed geïnformeerd, goed geregeld’ van het Verbond van Verzekeraars.


5 juli 2012

"Met het position paper stelt het Verbond te willen onderzoeken of en waar verbeteringen mogelijk zijn in de schaderegeling. Prima, maar wij hebben het Verbond nota bene op haar uitdrukkelijk verzoek bijna 100 voorbeelden gegeven van zaken waarin de schaderegeling ten faveure van de verzekeraar structureel uit balans is, maar nu kijkt ze liever de andere kant op en doet er niets mee", aldus Anton Rietveld van het online klachteninstituut..

Volgens Rietveld zou Cor Groeneweg (manager communicatie) hebben gesteld dat het Verbond slechts 'een handje vol meer dan tien jaar oude klachten’ zou hebben ontvangen en dat hij 'nog steeds zit te wachten op dossiers die misstanden aantonen’. Rietveld: "Wij hebben op 15 juni jl. bijna 100 voorbeelden aan het Verbond aangereikt. Deze zaken staan inmiddels ook - geanonimiseerd - op Verzekeraarklachten.nl genoemd. Daarvan zijn er 73 niet ouder dan 2010. Het is vreemd dat de ene woordvoerder van het Verbond bevestigt dat 'Het Verbond van Verzekeraars heeft kennis genomen van de door u beschikbaar gestelde voorbeelden van schaderegeling waarbij er, zoals door u gesteld "fors ten nadele van de verzekerde" is gerapporteerd. De voorbeelden bevestigen dat contra-expertise meerwaarde biedt en een aanvulling is op de schaderegeling zoals deze vandaag de dag is ingericht’, en dat de andere woordvoerder drie weken later nog roept: 'Wij zitten nog steeds te wachten op de toegezegde dossiers waaruit misstanden zouden zijn af te leiden’.

De getoonde voorbeelden zouden volgens het klachtenloket aangeven dat verzekeringsexpert -vanwege diens afhankelijkheid van de verzekeraar- structureel in het voordeel van de verzekeraar had gerapporteerd. "Het is bittere noodzaak dat de verzekerde bij een schade een eigen deskundige inschakelt. Uit de voorbeelden blijkt wel hoeveel geld dat voor de gedupeerde uitmaakt. Daar helpen position papers in eerste instantie niet mee.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...