quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ HERSTRUCTUREERT NA VERLIES VAN EEN MILJOEN

Adfiz moet na een verlies over 2011 van één miljoen euro noodgedwongen snijden in haar begroting voor het komende jaar. Onder meer zal gesneden worden in het aantal bestuurders. Daarnaast zal de contributie worden verhoogd en zal Adfiz zich naast belangenbehartiging ook gaan focussen op bedrijfsondersteuning van haar leden.


18 juli 2012

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2011 en een onderzoek onder de leden over de toekomstscenario’s van de vereniging, die in bezit zijn van VVP. Hieruit blijkt dat Adfiz over 2011 een verlies van zo’n 1 miljoen euro behaalde, terwijl een verlies van 75.000 euro was begroot bij een omzet van zo'n 2,5 miljoen euro. Dit als gevolg van onder meer de terugloop in het ledenaantal en de slechte resultaten bij het Financieel College en Anva, waarin Adfiz een honderd procent belang heeft. Op dit moment kan Adfiz het verlies nog wel hebben omdat het eigen vermogen de verliezen nog kan opvangen. Maar het roer moet drastisch om en vanaf volgend jaar zal de begroting weer sluitend moeten zijn, zelfs als het ledenaantal verder inkrimpt. En Adfiz verwacht dit. Het aantal leden is inmiddels teruggelopen van 1241 in 2010 naar 1214 in 2011 naar 1102 in 2012. Adfiz verwacht dat het ledenaantal in 2013 met nog vijftien procent zal dalen. Pijnlijke geldbesparende maatregelen zijn noodzakelijk, evenals een nieuwe koers.
Uit onderzoek onder de eigen leden blijkt dat collectieve belangenbehartiging en kennisoverdracht nog altijd als zeer belangrijk wordt gezien, maar dat tevens behoefte is aan bepaalde dienstverlening, zoals informatie waardoor de kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering ingericht kan worden naar de eisen van de Wft en het beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten en SLA’s. Door deze uitbreiding zal de betrokkenheid van de leden worden vergroot en zijn de meeste leden ook bereid een hogere contributie te betalen. Veertig procent van de leden vindt ook dat Adfiz hogere eisen aan haar leden moet gaan stellen dan de wettelijke eisen, zodat de consument weet dat hij met een ‘excellente partner’ van doen heeft.
Om de financiën op orde te krijgen, moet Adfiz ook een aantal taken afstoten. Zo zal het bestuur van Adfiz dienen te worden ingekrompen van negen naar zeven bestuursleden. Naast een een voorzitter en een penningmeester kent het bestuur vijf voorzitters van de vijf commissies: Schade, Vermogensopbouw, inkomen en krediet, Pensioen, Beurs en Bedrijfsvoering, waaronder ict. Buiten het bestuur om blijft er plaats voor een directie. Daarnaast zal Adfiz onder meer een aantal arrangementen schrappen en zal het Adfiz Magazine verdwijnen. Niets doen is volgens Adfiz geen optie. Bij ongewijzigd beleid zou een contributieverhoging van dertig procent nodig zijn om voor 2012 tot een sluitende begroting te komen, zonder dat Adfiz tegemoet kan komen aan de wens van veel leden tot uitbreiding van de dienstverlening.

Tags: adfiz

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...