quote

"Verzekeraars zijn niet enthousiast over huismerken en pools" Arthur Goes (KoKo Kroup) in GA Magazine

stelling

"Schaalgrootte is anno 2015 van groot belang om te overleven als financieel adviseur"

nieuws

GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN 94 PROCENT

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is per eind juli gelijk aan 94 procent. Dit betekent een lichte stijging van één procentpunt ten opzichte van vorige maand. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.


2 augustus 2012

DNB maakte begin juli bekend dat verzekeraars een andere, momenteel gunstiger (hogere) rentecurve mogen hanteren om hun langetermijnverplichtingen te berekenen. Deze zogenoemde ‘Ultimate Forward Rate’ (UFR) geldt nog niet voor pensioenfondsen, maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. “In onze Pensioenthermometer berekenen we daarom voortaan ook de dekkingsgraad rekening houdend met de UFR,” zegt Raymond de Kuiper, Director Risk & Financial Management Consulting bij Aon Hewitt. “Als we nu de UFR hanteren, dan is de gemiddelde dekkingsgraad 97 procent.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • PE PLUS EVENT GOEDE VOORBEREIDING OP EXAMENS

  Een goede voorbereiding is het halve werk. VVP Vakblad voor Financieel Adviseurs organiseert op woensdagmiddag 3 juni in samenwerking met Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe het PE Plus Event.

 • NN HOUDT VAST AAN STANDPUNT INZAKE WOEKERPOLIS

  NN houdt ook bij de presentatie van haar cijfers over het eerste kwartaal vol dat de uitspraak op 29 april van het Europese Hof in haar voordeel is. Die cijfers ontwikkelen zich gunstig, al moet de combined ratio bij Schade naar beneden. 

 • PRIJS GROOTSTE DRIJFVEER OM TE VERGELIJKEN

  Prijs is de belangrijkste reden om te vergelijken en over te stappen. Aldus de Nationale Vergelijkingsmonitor 2014-2015 van vergelijkingssite Pricewise in samenwerking met onderzoeksbureau CG Selecties. 

 • WEBHELP KIEST VOOR LINDENHAEGHE

  Webhelp heeft Lindenhaeghe uitgekozen om haar opleidingsprogramma's te verzorgen.

 • D&O VOORZIET DALING AANTAL AOV-ADVISEURS

  Bureau D & O verwacht dat het aantal adviseurs dat na 1 april 2016 bevoegd is om te adviseren in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sterk gaat dalen ten opzichte van de huidige situatie. 

 • CED WATERSPORT PRESENTEERT ZICH OFFICIEEL

  CED Watersport presenteert zich officieel tijdens de Week van de Watersport.

 • AVÉRO ACHMEA ZOEKT ADVISEUR VAN HET JAAR

  "Slaagt u erin om vakmanschap en waardevol advies succesvol handen en voeten te geven? En vooral, hoe lukt u dat?" Avéro Achmea roept adviseurs op mee te doen aan de verkiezing Adviseur van het Jaar, die de verzekeraar dit jaar voor het eerst houdt.

 • L&G START CAMPAGNE DGA

  Legal & General gaat de komende maanden een intensieve voorlichtingscampagne voeren, gericht op financieel adviseurs. Doel van de campagne is onder meer om de bewustwording te vergroten over de komende veranderingen rondom pensioen in Eigen Beheer voor DGA’s. 

 • BURGERINITIATIEF ONS GELD AANGEBODEN

  De initiatiefnemers hebben namens alle 113.878 ondertekenaars het Burgerinitiatief Ons Geld aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Burgerinitiatieven Neppérus. Vijf leden van de Tweede Kamer waren bij de aanbieding aanwezig. De Commissie Burgerinitiatieven zal nu toetsen of het burgerinitiatief aan wettelijke eisen voldoet. 

 • DEADLINE BEHALEN SEH PE 2015 ONGEWIJZIGD

  De deadline voor het behalen van de SEH PE 2015 blijft ongewijzigd.  

Meer nieuws...

New Financial Forum

Je geld of je leven

Maskers af De uitspraak: ‘JE GELD OF JE LEVEN’ is zo gek nog niet. Ook al sta je raar te kijken als er een mes op je borst is gericht en je ineens beseft dat het om je portemonnee te doen is. De keus is dan gauw gemaakt. Overleven dan maar. Geld geeft het leven niet. Precies, daartoe is geld niet in staat. Maar als geld leven gaat dienen is dat heel mooi. Om geld die rol te geven is authentiek leiderschap nodig. En authentiek leiderschap begint voor elke mens met de vraag: Wie b...   Lees meer »

Jan Willem Kirpestein - Als geld de rol krijgt waarvoor het geld is bestemd, kan leven in al zijn concreetheid blijven bloeien en groeien. Om geld deze rol te laten vervullen is onvoorwaardelijke liefde voor het leven nodig. Geld als zodanig kan geen leven geven. Dat kan alleen degene die met geld omgaat. En dat is een kwestie van leiderschap.