quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

COMMISSIE CFD ZIET ANGSTCULTUUR

"Gezien de reacties zijn wij bezorgd om de relatie intermediair en toezichthouder." Aldus voorzitter Edwin Herdink van de Commissie CFD naar aanleiding van de reacties op de VVP Online-berichten vorige week 'Rare jongens, die tussenpersonen!' en 'Rare jongen, die AFM!'

 


21 augustus 2012

Herdink schrijft dat "CFD graag met de AFM de dialoog aangaat. CFD is uitermate bezorgd over de verschraling van het advieslandschap, het uitblijven van een oplossing voor gespreide betaling, de PE-plannen en het speelveld dat alsmaar schever lijkt te groeien. Gezien de reacties is CFD bezorgd over de relatie intermediair en toezichthouder. Vele anonieme reacties bevestigen een angstcultuur. CFD levert graag een bijdrage om het vertrouwen tussen intermediair en haar toezichthouder naar de toekomst toe te herstellen en de vele zorgen zoals bovenvermeld het hoofd te bieden." In VVP verzuchtte Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM, dat er maar weinig reacties waren gekomen op zijn VVP-column waarin hij het intermediair uitnodigde worstelingen en vragen met betrekking tot het provisieverbod te melden, zodat hij er nader op kan gaan. Er kwamen zeer veel reacties, die echter ook lieten zien dat veel intermediair de relatie met het AFM als eenrichtingsverkeer ervaart.
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...