quote

"Ons land heeft behoefte aan goed leiderschap op allerlei terreinen" Lard Friese (NN Group) in Banking Review

stelling

"Er zijn te weinig vakmensen in de financiële sector"

nieuws

ACHMEA: EXTRA VOORZIENING WGA-RISICO

Achmea heeft in de eerste helft van 2012 een extra voorziening getroffen van 87 miljoen euro voor de arbeidsongeschiktheidsportefeuille
vanwege de verwachting dat er meer verzekerden in de WGA zullen instromen en dat zij daar langer in zullen verblijven.


28 augustus 2012

De extra voorziening drukte de concernwinst voor belasting over het eerste halfjaar: deze daalde van 184 miljoen euro naar 156 miljoen. Netto werd er echter een winststijging geboekt van 180 miljoen naar 200 miljoen "als gevolg van wijzigingen in onze fiscale positie in de eerste helft van het jaar". Het bruto premie-inkomen steeg met 5 procent, mede dankzij de fusie met De Friesland. Achmea besteedt bij de presentatie van de halfjaarcijfers veel aandacht aan de Zorgtekening. Topman Willem van Duin zegt signalen te zien dat het ingezette beleid om de zorgkosten terug te dringen effect heeft. "Het sterkt ons in de overtuiging dat als verzekeraars, zorgaanbieders en de overheid samenwerken, wij de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook op lange termijn zeker kunnen stellen." Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar circa 5,7 miljard euro uitgekeerd om de kosten voor basiszorg voor klanten te vergoeden. "Van alle premies voor de basiszorg, keren wij gemiddeld 96 procent uit voor de
gezondheidszorg voor onze inmiddels 5,5 miljoen klanten."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • "GEEN VERDIENMODEL MEER BIJ BENEDEN-MODALE KLANTEN"

  Adviseurs hebben geen verdienmodel meer bij beneden-modale klanten. Dat stelt financieel adviseur Albert van der Poll op VVP Online. 

 • VAN KOESVELD WIL MEER TRANSPARANTE AFM

  In zijn gesprek afgelopen week met de AFM over de PEplus-examens, heeft financieel adviseur Nico van Koesveld de toezichthouder ook voorgehouden transparanter te zijn. Dat schrijft hij in zijn blog.

 • CDFD ZOEKT NAAR BETAALBARE OPZET EXAMEN MODULE VOLMACHT

  De sector kan tot 1 augustus bij het CDFD aangeven of zij wil dat er invulling wordt gegeven aan de nieuwe volmachtmodule via de examenbank of via een eventuele accreditatie.

 • "INGANGSDATUM 3-JAARSTERMIJNEN PE-EXAMENS SCHUIFT OP"

  "Als mijn welingelichte bronnen zich niet vergissen, neemt de minister het verzoek van de Tweede Kamer over om de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017. Dat was te verwachten. Zo’n termijn is politiek te onbelangrijk voor een confrontatie met de Tweede Kamer. Veel verheugender is dat diezelfde welingelichte bronnen mij verzekeren dat voor iedereen die al examen heeft gedaan de ingangsdatum van de 3-jaarstermijn voor de PE-examens ook gaat verschuiven." Dat schrijft Dik van Velzen, senior consultant NIBE-SVV, in zijn blog. 

 • VAKSPIEGEL MAAKT VAKMANSCHAP INZICHTELIJK

  Wat is vakmanschap en hoe komt dit tot ontwikkeling? Vanuit deze vragen begonnen Niels van der Weerdt (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mark van Vuuren (Universiteit Twente) in opdracht van Avéro Achmea een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar het vakmanschap van de financieel adviseur. Dit resulteerde in een whitepaper en een tool om het persoonlijke vakmanschap inzichtelijk te maken.

 • VERBOND: EXTRA INFORMATIE OVER RENTERISICO

  Het Verbond van Verzekeraars adviseert pensioenverzekeraars dat deelnemers in de vijf jaar voordat het pensioen ingaat extra informatie krijgen over de mogelijke impact van de rente bij de aankoop van een pensioenuitkering.

 • NU OOK ASR IN MODULE MKB-PAKKET VOOGD & VOOGD

  Voogd & Voogd heeft haar vergelijkingsmodule ‘MKB pakket’ uitgebreid met het zakelijke pakket van a.s.r..

 • INDEPENDER START SCHADE CLAIM SERVICE

  Independer is de Schade Claim Service gestart. Deze dienst, in samenwerking met Van Ameyde, probeert autoschade waar de verzekerde zelf geen schuld aan heeft, te verhalen op de tegenpartij.

 • DELTA LLOYD BEPERKT LANGLEVENRISICO

  Delta Lloyd heeft een transactie afgesloten met Reinsurance Group of America (RGA) om het langlevenrisico op de Nederlandse levensverzekeringsportefeuille te beperken.

 • NIBC DIRECT IN SCHAP HYPOTHEEKCOMPANY

  NIBC Direct is toegevoegd aan het assortiment van HypotheekCompany.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zou jij je product aan je moeder adviseren?

Het New Financial Forum ontpopt zich langzaam maar zeker als de kraamkamer van vele nieuwe initiatieven binnen de financiële sector. Een concreet voorbeeld is het klantverslag. Iets dat in eerste instantie moeilijk leek is nu werkelijkheid geworden en gezien de reacties van de partijen die dit (nog) niet hebben is de toekomst zeer hoopgevend!    Je kunt niet verwachten dat een hele sector van de ene op de andere dag alles kan aanpassen wat ze willen. Daarom is het extra mooi...   Lees meer »

Jelle Bartels - Haal eruit wat erin zit! Grensverleggend ondernemen begint bij waarderen wat er al is. Vertrouwen op wat je doet, wat je kunt, wat je weet en dat ook waarmaken. Open, duidelijk en transparant. Organisaties in de financiële sector gaan een geweldige toekomst tegemoet als ze het vertrouwen terugwinnen. En dat vertrouwen start in organisaties zelf. Tussen collega's onderling, met klanten én met leveranciers. Niet eenmalig, maar continue. Elke dag weer werken aan de basis, aan het vertrouwen.