quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"PRIJSVERSCHILLEN AOV'S BLIJVEN GROOT"

Uit het 26e MoneyView Special Item blijkt dat de prijsverschillen tussen aov's voor (zelfstandig) ondernemers het afgelopen jaar onverminderd groot zijn gebleven. Gemiddeld zijn de premies voor de duurste aov’s 60 procent hoger dan de premies voor de goedkoopste soortgelijke aov's. De verschillen worden kleiner als wordt gekozen voor indexering van uitkering en/of verzekerd bedrag.


18 september 2012

"Opmerkelijk is bovendien", aldus MoneyView,  "dat ondanks het rapport van de AFM uit mei 2011, waarin naar voren kwam dat de aov-verzekeraars met het bieden van een budget-aov de klant in lang niet alle gevallen centraal stelt en daarmee een niet nuttig product aanbieden, deze uitgeklede aov’s nog steeds worden aangeboden. Aegon, De Amersfoortse en De Goudse zijn de enige verzekeraars die deze producten uit het assortiment
hebben gehaald." Uit de analyse van de tariefstellingen komt Avéro Achmea met Continu Inkomen Compleet als meest gunstige product naar voren. Naast twee aov’s van Generali scoren een aov van Aegon  en De Amersfoortse het hoogst op de flexibiliteit ten aanzien van voorwaarden en mogelijkheden.

Tags: aov's

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...