quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

REIKWIJDTE BEROEPSEED VOORLOPIG BEPERKT

Er komt voorlopig geen beroepseed of -gelofte voor alle financiële dienstverleners en hun medewerkers. Minister Dijsselbloem van Financiën voert de eed per 1 januari 2013 vooralsnog alleen in voor personen die door DNB en AFM worden getoetst op hun geschiktheid, zoals beleidsbepalers en commissarissen.


27 november 2012

Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer: "Voor de invoering van een eed of belofte voor het overig personeel zal ik zorgvuldig nader onderzoek verrichten in overleg met onder meer DNB en de AFM en de sector. Zodoende kan in één keer een effectief stelsel van een eed of belofte voor het overig personeel mét sancties worden gerealiseerd in plaats van gefaseerde invoering van in eerste instantie een eed of belofte, en op een later moment sancties. Hiernaast biedt deze benadering duidelijkheid voor de sector, en wordt voorkomen dat zij kort opeenvolgend met verschillende maatregelen ten aanzien van hetzelfde onderwerp te maken krijgt. Dit laat uiteraard onverlet dat de sector zelf voortgang kan maken met de introductie van een bredere eed of belofte voor het overig personeel, en dat ik dit ook van harte verwelkom. Ik verwacht uw Kamer in het voorjaar van 2013 nader te kunnen informeren over mijn beleidsvoornemens ten aanzien van dit totaalpakket aan maatregelen rond de eed of belofte. Dit pakket zal worden gerealiseerd via een wetswijziging."

De kans dat van uitstel ook afstel komt, is klein; financieel dienstverleners moeten op termijn rekening houden dat het alsnog tot een beroepseed voor hen en hun personeel komt. Dit in combinatie met sancties. De minister: "In het regeerakkoord is opgenomen dat een eed of belofte zal worden ingevoerd met strenge sancties. Ik onderschrijf ten volle het belang van de kernwaarden waar de eed of belofte voor staat. Een wezenlijke gedrags- en cultuurverandering vergt immers niet alleen regelgeving, maar kent ook een sterke morele dimensie. Momenteel ben ik zorgvuldig aan het bekijken hoe een eed met strenge sancties adequaat kan worden vorm gegeven. Hierbij houd ik ook rekening met de toezegging van mijn ambtsvoorganger om de mogelijkheden van tuchtrecht in de financiële sector te verkennen."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...