quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ING WAARSCHUWT VOOR TARIEVENOORLOG ADVIESKOSTEN

“Ik gun iedereen het recht op zijn eigen fouten en zijn eigen adviestarieven, maar het wekken van de suggestie dat advies goedkoop is, is niet in het voordeel van de consument”, aldus Hans Hagenaars, Directeur Particulieren tijdens het ING Hypotheekevent 2012 in Rotterdam.


11 december 2012

Hagenaars waarschuwde fel tegen de tarievenoorlog die inmiddels al is losgebarsten. ING houdt vooralsnog vast aan het hypotheektarief van 2.100 euro. Uit concurrentieoverwegingen denkt ING nog wel iets te kunnen zakken, maar waarschuwt tegelijkertijd voor uitholling van het adviesvak door het in rekening brengen van te lage tarieven. “Hypotheekadvies is ingewikkeld, ook mensen met een hoge opleiding hebben moeite om alle ins en outs te begrijpen, een breed en gedegen advies vergt van een adviseur minimaal HBO-denkniveau en een hoogwaardig advies kost veel tijd en dus geld. Banken die de suggestie werken dat advies goedkoop is, doen de consument geen goed.”
In tegenstelling tot andere banken zal ING ook een beheerfee van circa 900 tot 1.200 euro gaan introduceren. “Wij vinden een beheerfee ook passend in de geest van de wet en bovendien willen we op geen enkele manier de concurrentie met het onafhankelijk intermediair aangaan.”
Tijdens het Hypotheekevent, bezocht door zo’n 800 adviseurs, maakte ING duidelijk ook na 1 januari 2013 in het onafhankelijke intermediair te geloven en in het kanaal te blijven investeren. “Niet alleen omdat 60 procent van de 9 miljoen klanten van ING aangeeft onafhankelijk advies belangrijk te vinden en omdat we al jaren uitstekend met elkaar samenwerken, maar ook omdat het na 1 januari 2013 als gevolg van het provisieverbod een goedkoop kanaal is.”
“Daarom zullen we het huidige bedieningsmodel met relatie- en accountmanagers voortzetten en gaan we het intermediair nog nadrukkelijk ondersteunen. Onder meer door het aanbieden van meer online diensten via www.ing-intermediair.nl zodat de adviseur meer tijd krijgt voor zijn eigenlijke advieswerk. Daarnaast zullen we ook het Excellent opleidings- en supportprogramma voortzetten en zullen we nog meer effort steken in de verbetering van producten om de simpele reden dat de consument daarbij gebaat is en de adviseur dan niet om ons heen kan. Ook zullen we nadrukkelijk gaan uitdragen dat de klant van ING én de adviseur samen is en niet meer van ING alleen en zullen we actief gaan doorverwijzen naar adviseurs.”
Nieuw is verder dat ING in 2013 ook consumentenkrediet aan adviseurs gaat aanbieden, “al was het maar om de klant van de adviseur op die manier de mogelijkheid te bieden om de advieskosten te kunnen financieren".
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...