quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ING WAARSCHUWT VOOR TARIEVENOORLOG ADVIESKOSTEN

“Ik gun iedereen het recht op zijn eigen fouten en zijn eigen adviestarieven, maar het wekken van de suggestie dat advies goedkoop is, is niet in het voordeel van de consument”, aldus Hans Hagenaars, Directeur Particulieren tijdens het ING Hypotheekevent 2012 in Rotterdam.


11 december 2012

Hagenaars waarschuwde fel tegen de tarievenoorlog die inmiddels al is losgebarsten. ING houdt vooralsnog vast aan het hypotheektarief van 2.100 euro. Uit concurrentieoverwegingen denkt ING nog wel iets te kunnen zakken, maar waarschuwt tegelijkertijd voor uitholling van het adviesvak door het in rekening brengen van te lage tarieven. “Hypotheekadvies is ingewikkeld, ook mensen met een hoge opleiding hebben moeite om alle ins en outs te begrijpen, een breed en gedegen advies vergt van een adviseur minimaal HBO-denkniveau en een hoogwaardig advies kost veel tijd en dus geld. Banken die de suggestie werken dat advies goedkoop is, doen de consument geen goed.”
In tegenstelling tot andere banken zal ING ook een beheerfee van circa 900 tot 1.200 euro gaan introduceren. “Wij vinden een beheerfee ook passend in de geest van de wet en bovendien willen we op geen enkele manier de concurrentie met het onafhankelijk intermediair aangaan.”
Tijdens het Hypotheekevent, bezocht door zo’n 800 adviseurs, maakte ING duidelijk ook na 1 januari 2013 in het onafhankelijke intermediair te geloven en in het kanaal te blijven investeren. “Niet alleen omdat 60 procent van de 9 miljoen klanten van ING aangeeft onafhankelijk advies belangrijk te vinden en omdat we al jaren uitstekend met elkaar samenwerken, maar ook omdat het na 1 januari 2013 als gevolg van het provisieverbod een goedkoop kanaal is.”
“Daarom zullen we het huidige bedieningsmodel met relatie- en accountmanagers voortzetten en gaan we het intermediair nog nadrukkelijk ondersteunen. Onder meer door het aanbieden van meer online diensten via www.ing-intermediair.nl zodat de adviseur meer tijd krijgt voor zijn eigenlijke advieswerk. Daarnaast zullen we ook het Excellent opleidings- en supportprogramma voortzetten en zullen we nog meer effort steken in de verbetering van producten om de simpele reden dat de consument daarbij gebaat is en de adviseur dan niet om ons heen kan. Ook zullen we nadrukkelijk gaan uitdragen dat de klant van ING én de adviseur samen is en niet meer van ING alleen en zullen we actief gaan doorverwijzen naar adviseurs.”
Nieuw is verder dat ING in 2013 ook consumentenkrediet aan adviseurs gaat aanbieden, “al was het maar om de klant van de adviseur op die manier de mogelijkheid te bieden om de advieskosten te kunnen financieren".
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...