quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"DRUK OP PROVISIESYSTEEM NEEMT VERDER TOE"

Volgens adviesbureau Oostdam en Partners neemt de druk op het traditionele provisiesysteem verder toe.


13 december 2012

Veel assurantiekantoren zijn bezig om ook voor schadeverzekeringen andere verdienmodellen te ontwikkelen. Zij worstelen echter met de vraag hoe die te belasten. Het ministerie van Financiën houdt het er vooralsnog op dat alle handelingen die enige relatie hebben met het tot stand komen van een verzekering (bemiddelen) onderhevig zijn aan assurantiebelasting. Fiscale experts noemen die stellingname echter onjuist. “Het is een grijs gebied, waarbij het niet altijd duidelijk is welk van de beide belastingen van toepassing is. Zeker wanneer de activiteiten van de financiële dienstverlener zich in hoofdzaak richten op risicoanalyse en advies en veel minder op productbemiddeling, is een BTW-factuur gerechtvaardigd”, stellen René van der Paardt en Joël Wessels, belastingadviseurs van het gespecialiseerde kantoor Loyens & Loeff. “De bemiddelingswerkzaamheden rondom het sluiten van de verzekering blijven vrijgesteld van BTW en belast met assurantiebelasting. Het kan daarom nuttig zijn om de kosten te splitsen in een deel bemiddeling en een deel advies.”

Het onderscheid tussen BTW en assurantiebelasting heeft  volgens de experts grote gevolgen. "De belangrijkste winst is er te boeken voor bedrijfsmatige klanten van assurantiekantoren. Zij kunnen de BTW op een factuur van hun verzekeringsadviseur vaak verrekenen met af te dragen BTW-gelden, een mogelijkheid die assurantiebelasting niet biedt. Ondernemingen kunnen op deze wijze een besparing van enkele procenten realiseren op hun verzekeringspakket. Afhankelijk van de omvang daarvan kan dit honderden tot duizenden euro’s schelen."

Oostdam & Partners verwacht dat de fiscale context voor een versnelling gaat zorgen in het verdwijnen van het traditionele provisiesysteem. "Ondernemers zullen uit kostenoverwegingen bij assurantiekantoren om BTW-facturen gaan vragen. Financiële dienstverleners op hun beurt zullen deze optie andersom ook graag aan ondernemers willen bieden. De kosten voor de klant worden ermee gedrukt. Dit zal tevens uitleg over en de bereidheid bij klanten om mee te gaan in de overgang van het provisiesysteem naar een ander beloningsmodel vergemakkelijken."


 

 


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...