quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"DRUK OP PROVISIESYSTEEM NEEMT VERDER TOE"

Volgens adviesbureau Oostdam en Partners neemt de druk op het traditionele provisiesysteem verder toe.


13 december 2012

Veel assurantiekantoren zijn bezig om ook voor schadeverzekeringen andere verdienmodellen te ontwikkelen. Zij worstelen echter met de vraag hoe die te belasten. Het ministerie van Financiën houdt het er vooralsnog op dat alle handelingen die enige relatie hebben met het tot stand komen van een verzekering (bemiddelen) onderhevig zijn aan assurantiebelasting. Fiscale experts noemen die stellingname echter onjuist. “Het is een grijs gebied, waarbij het niet altijd duidelijk is welk van de beide belastingen van toepassing is. Zeker wanneer de activiteiten van de financiële dienstverlener zich in hoofdzaak richten op risicoanalyse en advies en veel minder op productbemiddeling, is een BTW-factuur gerechtvaardigd”, stellen René van der Paardt en Joël Wessels, belastingadviseurs van het gespecialiseerde kantoor Loyens & Loeff. “De bemiddelingswerkzaamheden rondom het sluiten van de verzekering blijven vrijgesteld van BTW en belast met assurantiebelasting. Het kan daarom nuttig zijn om de kosten te splitsen in een deel bemiddeling en een deel advies.”

Het onderscheid tussen BTW en assurantiebelasting heeft  volgens de experts grote gevolgen. "De belangrijkste winst is er te boeken voor bedrijfsmatige klanten van assurantiekantoren. Zij kunnen de BTW op een factuur van hun verzekeringsadviseur vaak verrekenen met af te dragen BTW-gelden, een mogelijkheid die assurantiebelasting niet biedt. Ondernemingen kunnen op deze wijze een besparing van enkele procenten realiseren op hun verzekeringspakket. Afhankelijk van de omvang daarvan kan dit honderden tot duizenden euro’s schelen."

Oostdam & Partners verwacht dat de fiscale context voor een versnelling gaat zorgen in het verdwijnen van het traditionele provisiesysteem. "Ondernemers zullen uit kostenoverwegingen bij assurantiekantoren om BTW-facturen gaan vragen. Financiële dienstverleners op hun beurt zullen deze optie andersom ook graag aan ondernemers willen bieden. De kosten voor de klant worden ermee gedrukt. Dit zal tevens uitleg over en de bereidheid bij klanten om mee te gaan in de overgang van het provisiesysteem naar een ander beloningsmodel vergemakkelijken."


 

 


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...