quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

LIJESEN ZIET ZE VOLGENS VAN VLEDDER VLIEGEN

Volgens Hugo van Vledder, partner IG&H Consulting & Interim, draait Pieter Lijesen (www.woekerpolis.nl) de zaken om. Van Vledder op YouTube: "Hij noemt het zelf het fata morgana effect, maar ik zie meneer Lijesen eerder zelf hallucineren."


16 januari 2013

Van Vledder (foto) zegt verbaasd te zijn dat de media Lijesen klakkeloos een podium hebben gegeven en zich te hebben verwonderd over de in eerste instantie lauwe reactie van het Verbond van Verzekeraars. "In mijn ogen past hier een scherpe reactie. Leijsen zet de zaken volstrekt op zijn kop." Van Vledder stelt: iemand legt 100 euro in, het rendement in het eerste jaar is -20 procent, in het tweede jaar +25. Het gemiddelde rendement is dan plus 2,5. Absoluut is de klant echter in het tweede jaar gewoon weer terug bij af: 100. Hij zal dan ook vinden dat hij gemiddeld nul procent rendement heeft gemaakt. De berekeningswijze die verzekeraars hanteren (eerst vrijwillig, later verplicht) sluit bij het laatste aan. Volgens Van Vledder beschuldigt woekerpolis.nl de verzekeraars dus iets van wat zij wettelijk verplicht zijn. Klik hier voor het filmpje. Vereniging Woekerpolis.nl zet in op collectieve procedures om woekerpolisschade te verhalen. Het fata morgana effect haalt zij aan op haar website: "Bij het afsluiten van uw woekerpolis heeft uw aanbieder u in folders, brochures en offertes voorgerekend welk eindkapitaal u met de polis kunt opbouwen. Dit eindkapitaal is berekend aan de hand van een gemiddeld stijgingspercentage per jaar, bijvoorbeeld 8 procent. U bent daarmee verkeerd voorgelicht. Uw aanbieder heeft namelijk niet verteld dat er met een bijzondere wiskundige variant is gerekend, het zogenaamde meetkundige gemiddelde. Dit gemiddelde is altijd lager dan het gemiddelde dat u kent. Om het gewenste eindkapitaal te kunnen halen dient de beurs jaarlijks met een hoger percentage, in dit voorbeeld met circa 10 procent, te stijgen. Deze verkeerde voorlichting wordt het fata morgana effect genoemd. Er is u geld in het vooruitzicht gesteld wat er niet is." Volgens Van Vledder - oud-verzekeraar (ASR) - klopt deze zienswijze dus niet.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...