quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

MODELBRIEF ADFIZ VOOR AFWIJZEN SERVICECONTRACT

Financieel adviseurs mogen hun klanten niet lukraak een serviceabonnement aanbieden. Vooraf moet eerst duidelijk vermeld worden voor welke producten het abonnement geldt en welke diensten de klant mag verwachten. Klanten die geen behoefte hebben aan een serviceabonnement, kunnen een voorbeeldbrief van Adfiz gebruiken om dit aan hun adviseur te laten weten.


17 januari 2013

Adfiz heeft de voorbeeldbrief opgesteld naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar van afgelopen maandag. De tekst luidt als volgt:

 

U heeft mij op mijn lopende polissen een serviceabonnement aangeboden. Ik laat u hierbij weten dat ik daar geen gebruik van wil maken. Ik ga ervan uit dat u mij de diensten levert die uit uw Wft-zorgplicht voortvloeien. Dat wil zeggen dat ik van u verwacht dat u mij de navolgende diensten levert, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen:

 • u informeert mij tijdig over wezenlijke wijzigingen in de productinformatie die voor mij essentieel is, zoals wijzigingen in productvoorwaarden. Tijdig houdt in dat ik dan nog voldoende tijd heb om naar aanleiding van die informatie eventueel actie te ondernemen, zoals het inwinnen van advies;
 • u informeert mij over nieuwe wet- en regelgeving die voor mij ten aanzien van de gesloten hypotheek/verzekering relevant is;
 • u beantwoordt mijn vragen over het oorspronkelijke advies;
 • u geeft bij wijziging mijn gewijzigde klantgegevens door aan de aanbieder;
 • indien ik een overlijdensrisicodekking heb afgesloten, draagt u zorg voor melding van overlijden.

Verder ga ik ervan uit dat u mij ook over de navolgende zaken ten aanzien van uw dienstverlening informeert:

 • wijzigingen in uw NAW-gegevens of andere wijzigingen ten aanzien van uw organisatie die voor mij van belang zijn in het kader van uw bereikbaarheid en aansprakelijkheid;
 • wijzigingen in de informatie die u mij verstrekt heeft over uw dienstverlening.

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat u mijn beslissing in goede orde heeft ontvangen en dat u bovengenoemde werkzaamheden kosteloos voor mij zult uitvoeren.

 

(Indien van toepassing):
Ik betaal aan u op mijn polis(sen) ook doorlopende provisie. Ik ga er van uit dat u mij in de bevestiging op deze brief ook benoemt welke diensten u mij daarvoor levert.

 

(Bij opzeggen klantrelatie door adviseur):
Ik wijs u er op dat u verplicht bent bij het verbreken van de klantrelatie mij de wettelijke zorg te leveren, zolang ik geen nieuwe adviseur heb. Bovendien bent u verplicht mij de dienstverlening te leveren waarvoor u aangeeft doorlopende provisie te ontvangen, zolang u die provisie ontvangt.

 

De brief is te vinden op de website van Tros Radar.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...