quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"EISEN AAN EXECUTION ONLY WORDEN ONDERSCHAT"

De eisen die aan aanbieders of adviseurs worden gesteld die executon only aanbieden, worden onderschat, aldus de Wft-nieuwsbrief van Bureau D&O.


29 januari 2013

Bureau D&O wijst er op dat in geval van geschillen er binnen het civielrecht vooral op wordt gelet of de aanbieder/bemiddelaar volledige en juiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de consument een voor hem juiste keuze kon maken. Maar ook in hoeverre van de aanbieder/bemiddelaar kan worden verwacht dat deze die maatregelen heeft genomen die nodig zijn om tijdig te kunnen signaleren dat een consument een voor hem schadelijke transactie gaat uitvoeren. En indien deze signalen er zijn in hoeverre van de aanbieder/bemiddelaar verwacht mag worden dat deze de consument dan tijdig actief waarschuwt dan wel weigert de gevraagde transactie uit te voeren.

Verder wijst D&O er onder meer op dat aanbieders en bemiddelaars ook onder de beoordeling van het KiFiD vallen en dat de Wft ook op hen van toepassing is.  Ook komt er meer bij kijken dan alleen het opzetten van een voor de consument aantrekkelijke site. Voor financieel dienstverleners die execution only overwegen organiseert Bureau D&O op 1 maart een workshop.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...