quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NVHP TORPEDEERT DVD-VOORSTELLEN AFM

"Het dvd zoals nu voorgesteld geeft de consument in concrete situaties onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie." Dit schrijft de NVHP in een reactie op de voorstellen van de AFM voor een nieuw dienstverleningsdocument.


29 januari 2013

De aanpassing van het dienstverleningsdocument is voorzien in het Bgfo. De AFM heeft voorstellen ontwikkeld voor een uniforme lay-out van het dvd, die onlangs aan de markt zijn voorgelegd. Ook de inhoud wordt in de voorstellen van de AFM sterk gestandaardiseerd. Het nieuwe dvd zou per 1 juli 2013 van kracht moeten worden.

De NVHP heeft forse bezwaren tegen de voorstellen van de AFM:

• in de motivatie ontbreekt volgens de NVHP elke onderbouwing ten aanzien van het verwachte gebruik van het dvd door de consument, alsmede de mate waarin verwacht mag worden dat de inhoud van het dvd bij de consument een rol speelt bij het selecteren van een financieel dienstverlener;
• volgens de NVHP heeft de AFM bij haar voorstellen verzuimd aandacht te besteden aan de civielrechtelijke gevolgen van het hanteren van het nieuwe dvd;
• het door de AFM voorgestelde dvd geeft volgens de NVHP in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie;
• het nieuwe dvd komt volgens de NVHP onvoldoende tegemoet aan de variatie in bedieningsconcepten die binnen één onderneming aan de consument worden aangeboden;

Mocht de AFM niet bereid zijn de voorstellen aan te passen, dan zullen naar verwachting van de NVHP veel financieel dienstverleners gedwongen worden om te gaan werken met een opdracht van dienstverlening, waarbij dan standaard de eerste zin gaat luiden: “In tegenstelling tot wat in het dvd staat, komen we de volgende dienstverlening overeen”. De NVHP noemt dit een "ongewenste situatie".

 

In de reactie gericht aan AFM-bestuurder Thedor Kockelkoren schrijft NVHP-voorzitter Rob Wagenvoord: "De door u geboden mogelijkheid tot consultatie is niet het platform om daden van burgerlijke ongehoorzaamheid aan te kondigen of hiertoe op te roepen. In algemene zin willen wij op dit moment wél reeds duidelijk stellen dat van de NVHP geen steun verwacht kan worden voor het uitreiken van een dvd met een inhoud die fundamenteel gaat afwijken van de dienstverlening die de financiee; dienstverlener aan een specifieke klant gaat leveren."

 

De NVHP heeft de indruk dat de voorstellen van de AFM onder grote tijdsdruk zijn opgesteld. "Wij beseffen dat de AFM te maken heeft met de in de wet genoemde termijn van 1 juli 2013. Maar om een nieuw 'Fyra echec' te voorkomen adviseren wij toch om voldoende tijd te nemen om te komen tot een procedure en inhoud van het dvd die beantwoordt aan de doelstelling. In dat kader adviseren wij u met klem om eerst de door u nog te ontwikkelen software realtime te testen bij een substantieel aantal financieel dienstverleners, alvorens deze software marktbreed aan te bieden."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...