quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVIESKEUZE.NL BORGT ONAFHANKELIJKHEID

De Consumentenbond neemt een belang in Advieskeuze.nl, dat hiermee haar onafhankelijkheid gewaarborgd weet.


31 januari 2013

Advieskeuze.nl werd gestart door Christian Bouter, David de Boom en Maarten Holl en is een site waarop de consument via klantbeoordelingen (reviews) de prestaties van zijn financiële dienstverlener(s) beoordeelt. Vanaf het begin stond onafhankelijkheid voorop. Doordat de Consumentenbond nu instapt als aandeelhouder (in eerste instantie met een belang van 20 procent, later een meerderheidsbelang) is die onafhankelijkheid zeker gesteld.  Bouter, die samen met De Boom, Holl en Cmotions ook aandeelhouder blijft, is opgetogen met de komst van de Consumentenbond. Zelf wint de bond natuurlijk ook bij de samenwerking. De bond maakte eerder bekend op zoek te zijn naar nieuwe bronnen van inkomsten. De participatie in Advieskeuze.nl is een historische mijlpaal in de 60-jarige geschiedenis van de bond. Consumentenbond en Advieskeuze.nl hebben het doel om samen het platform winstgevend te maken en door te ontwikkelen tot hét toonaangevende platform voor keuze-informatie over financieel adviseurs.

Verwacht mag worden dat dankzij de promotie door de Consumentenbond het aantal beoordelingen op Advieskeuze.nl snel verder zal groeien. Bij de start vorig jaar richtte Advieskeuze.nl voor ruim 9.000 advieskantoren een eigen profielpagina in. Dit met de uitnodiging de basisinformatie aan te vullen via een gratis extranet account (http://extranet.advieskeuze.nl). Meer dan 1.200 kantoren hebben dat inmiddels gedaan en tonen hun complete bedieningsconcept op het gebied van hypotheek-, verzekerings-, pensioen- en vermogensadvies. Bouter: "Het vliegwiel begint te draaien. Vanaf nu zal het steeds sneller gaan."
Belangrijk is ook, aldus Bouter, dat adviseurs steeds meer de toegevoegde waarde van reviews gaan inzien. Zeker nu rechtstreekse beloning bij veel producten verplicht is geworden, is het zaak de consument te laten zien dat de adviseur waar voor zijn geld biedt. "Maar dat heeft natuurlijk de meeste waarde als de objectiviteit van de reviews boven elke twijfel verheven is", zegt Bouter. "Vandaar dat wij onze onafhankelijkheid zo belangrijk vinden en blij zijn dat de Consumentenbond ons initiatief volledig ondersteunt. Daardoor is geborgd dat Advieskeuze nooit in handen komt van een commerciële marktpartij."

De nadrukkelijke keuze voor onafhankelijkheid maakt dat Advieskeuze.nl geen verdienmodel heeft op basis van clicks, leads of advertenties. Een deel van de inkomsten komt van de deelnemende advieskantoren zelf. Zij kunnen vanaf april 2013 voor een eenmalig bedrag Ambassadeur worden en krijgen dan extra diensten geleverd. Zo kan de adviseur bijvoorbeeld zien hoe hij het doet ten opzichte van adviseurs in zijn buurt. Ook worden Ambassadeurs betrokken bij de verdere ontwikkeling van het platform. Advieskeuze.nl verdient ook aan het leveren van informatie, gedestilleerd uit alle reviews, aan marktpartijen (aanbieders maar bijvoorbeeld ook adviesketens en service providers). Aan de hand van die informatie kan een intermediaire aanbieder bijvoorbeeld betere distributiekeuzes maken.

 

Het complete artikel over Advieskeuze.nl verschijnt in VVP 2/2013 van 5 februari 2013

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...