quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

VERBOND: "INGRIJPEN MAG CONCURRENTIE NIET VERSTOREN"

"Wij hebben begrip en waardering voor de verantwoordelijkheid die de Staat en De Nederlandsche Bank (DNB) op zich hebben genomen. Het Verbond vindt het van belang dat mogelijke concurrentieverstorende effecten worden voorkomen en dat participatie van de overheid in de financiële sector niet langer duurt dan strikt noodzakelijk is." Aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op de nationalisatie van SNS Reaal..


4 februari 2013

Het Verbond: "De belangen van klanten van SNS Reaal zijn met de ingreep veilig gesteld. Hoewel zowel de bank- als verzekeringstak van SNS Reaal in de kern gezond is, bleek nationalisatie noodzakelijk nadat andere oplossingen waren afgevallen. Met deze ingreep is niet alleen de stabiliteit van SNS Reaal, maar ook die van het financiële stelsel als geheel gewaarborgd. Dat is van groot belang voor de consument." De verzekeringsbedrijven uit de groep communiceren inmiddels richting de consument dat de ingreep geen consequenties heeft voor hun polissen. "De nationalisatie verandert de afgesproken productvoorwaarden niet", schrijft bijvoorbeeld Zwitserleven op haar website.
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...