quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

COMMISSIE CFD EIST POLITIEK INGRIJPEN BIJ RABOBANK

De Commissie CFD heeft de politiek verzocht om in te grijpen in het "ongeoorloofd marktgedrag van Rabobank".


21 februari 2013

Voorzitter Edwin Herdink  heeft de vaste kamercommissie voor Financiën, de afzonderlijke Kamerleden voor Financiën, het Ministerie van Financiën alsmede de AFM via een brief verzocht om in te grijpen in het ongeoorloofde marktgedrag van de Rabobank waarmee zij het huidige financiële speelveld ernstig verstoord.

In deze brief schrijft Herdink: "De Commissie CFD is dé belangenbehartiger van de financiële dienstverlener iin Nederland. Met ruim 2.000 sympathisanten en donateurs is de Commissie CFD de snelst groeiende belangenbehartiger van financiële dienstverleners in Nederland. CFD bericht al sinds de introductie van de Wet Financieel Toezicht over mogelijke oneerlijke concurrentie tussen het zogenoemde onafhankelijke en afhankelijke financiële advieskanaal. CFD vraagt in dit verband uw dringende aandacht voor de wijze waarop Rabobank per 1 januari jl. op grote schaal de markt tegenwerkt door geen advieskosten in rekening te brengen wanneer er geen product wordt afgenomen. Rabobank geeft aan tot 30 juni 2013 de tijd nodig te hebben om haar systemen en processen op de nieuwe wetgeving af te stemmen. Tegelijkertijd zegt de AFM andere aanbieders en adviseurs zwaar te zullen straffen indien deze het voorbeeld van Rabobank volgen. Op deze wijze wordt de Rabobank beloond voor haar ongeoorloofde gedrag en werkt de AFM in concreto mee aan concurrentievervalsing. Indien de bedrijfsvoering van Rabobank niet aan de wettelijke norm voldoet dan dient de politiek of de AFM haar verantwoordelijkheid te nemen, in te grijpen en geen uitzonderingspositie toe te staan."

Volgens Herdink heeft het er op deze wijze alle schijn van dat de Wft voor iedereen van kracht is behalve voor grote marktpartijen als een Rabobank. "CFD stelt vast dat alle aanbieders ruimschoots in de gelegenheid zijn gesteld om hun systemen aan te passen aan de nieuwe BGFO III wetgeving per 1 januari 2013. CFD verzoekt u dan ook om in te grijpen en een einde te maken aan het ongeoorloofde gedrag van Rabobank en z.s.m. het gelijke speelveld op dit zeer belangrijke onderdeel te herstellen."

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Uitstekend bezig, ook hulde voor Chris de Bruin, we zitten week 8 en Rabo zou tot en met week 26 op deze manier door mogen gaan? Even zoeken op de site van de AFM, Hé: ' De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten, ..., op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.'
Woorden en daden ...

Paul Schoo / Platter-Schoo

Vraag dan meteen of ze de verkoop van Robeco terugdraaien. De zeggingsschap over 190 miljard belegd vermogen, waarvan minstens 50 miljard uitgesteld belastinggeld is voor 2 miljard weggegeven aan Japanners. Iets waar ik al sinds 2006 voor waarschuwde gebeurt nu. Ons nationaal pensioenvermogen wordt door het buitenland afgeroomd door dit soort verkoop.

Hein Brouwer / Brouwer & van Burken Assurantien BV

Hein Brouwer/ Brouwer & van Burken Assurantien BV

"De AFM Gedoogt Niet!" was in 2006 hun breed uitgedragen leus.

We hebben toch niets gemist sinds die tijd?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...