quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"CONSUMENT WIL INZICHT IN VERMOGENSONTWIKKELING"

Veel consumenten maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Meer dan ooit heeft de consument juist nu behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij van grote betekenis zijn, zo werd van verschillende kanten onderstreept tijdens de masterclass Vermogensopbouw die Legal & General op 15 februari organiseerde.


22 februari 2013

“Als sector moeten wij met consumenten veel meer communiceren vanuit het begrip ‘koopkracht’. De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet. Veel van de producten waarvoor consumenten nu kiezen leiden door de combinatie van lage rente, hoge inflatie en belastingdruk tot een netto gegarandeerd negatief rendement", stelde Theo Krins, manager Vermogensadvies bij Legal & General (foto)  "De consument is gebaat bij een adviseur die voor de consument ‘grote bedragen’ weet te vertalen naar koopkracht." Volgens Krins zou de wetgever bij uitkeringen die in de toekomst plaatsvinden, aanbieders en adviseurs moeten verplichten om ook informatie te geven over wat deze nominale uitkering voor de consument betekent naar verwachte koopkracht.

Volgens Bob Hendriks van BlackRock is er in veel gevallen "een zeer groot gat" tussen de verwachting wat mensen aan inkomen na pensionering hebben en hun werkelijke inkomen. “Consumenten hebben geen gevoel voor de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Iemand die op 65 jaar een 20 jarige lijfrente wil ontvangen van jaarlijks 41.400 euro (wat Nederlanders gemiddeld zeggen te verwachten, red.) zal op 65 jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van 572.114 euro. Begint iemand met deze opbouw op 25 jarige leeftijd, dan zal hij maandelijks 386 euro opzij moeten leggen. Start iemand echter pas op zijn 55e dan moet hij maandelijks 3.706 euro sparen. Dit laatste kan vrijwel niemand. Het is dus belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk geholpen worden bij het inzicht in hun financiële toekomst." Ook volgens BlackRock kan de financiële adviseur hierin een cruciale rol spelen.

Jurjen Oosterbaan (Bureau D&O) deed in zijn inleiding verslag van een recent klankbordgesprek over vermogensopbouw met consumenten. Hieruit kwam naar voren dat veel consumenten behoefte hebben om juist in deze tijd beter inzicht te hebben in de ontwikkeling van hun vermogensopbouw. “Consumenten hebben er begrip voor dat prognoses kunnen afwijken van de realiteit. Maar waar de consument geen begrip voor heeft, is wanneer niemand hem tijdig hierover informeert. Hoe eerder de klant wordt geïnformeerd dat het kapitaal zich niet zo ontwikkelt als bij het afsluiten van het financiële product was gedacht, hoe minder de frustratie", aldus Oosterbaan.

Door overheidsmaatregelen en de ontwikkeling in de economie zullen consumenten naar verwachting meer afhankelijk worden van hun vermogen. Vanuit deze zorg willen consumenten de ontwikkelingen in hun vermogenspositie beter kunnen volgen. "Door de leidraden van de AFM wordt het geven van inzicht tegenwoordig vaak gezien als voorportaal voor het afsluiten van nieuwe vermogensopbouwproducten", aldus Oosterbaan. Tijdens de workshop zei hij te verwachten dat het geven van inzicht de komende tijd vaker een zelfstandig dienstverleningsproduct zal worden. "De consument lijkt hieraan behoefte te hebben en is ook bereid hiervoor te betalen.”
 

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

"CONSUMENT WIL INZICHT IN VERMOGENSONTWIKKELING" Dan adviseren wij u voortaan absoluut nooit meer 'strategisch' te stemmen, en dat doen wij zonder bemiddeling of verkoop.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...