quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"CONSUMENT WIL INZICHT IN VERMOGENSONTWIKKELING"

Veel consumenten maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Meer dan ooit heeft de consument juist nu behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij van grote betekenis zijn, zo werd van verschillende kanten onderstreept tijdens de masterclass Vermogensopbouw die Legal & General op 15 februari organiseerde.


22 februari 2013

“Als sector moeten wij met consumenten veel meer communiceren vanuit het begrip ‘koopkracht’. De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet. Veel van de producten waarvoor consumenten nu kiezen leiden door de combinatie van lage rente, hoge inflatie en belastingdruk tot een netto gegarandeerd negatief rendement", stelde Theo Krins, manager Vermogensadvies bij Legal & General (foto)  "De consument is gebaat bij een adviseur die voor de consument ‘grote bedragen’ weet te vertalen naar koopkracht." Volgens Krins zou de wetgever bij uitkeringen die in de toekomst plaatsvinden, aanbieders en adviseurs moeten verplichten om ook informatie te geven over wat deze nominale uitkering voor de consument betekent naar verwachte koopkracht.

Volgens Bob Hendriks van BlackRock is er in veel gevallen "een zeer groot gat" tussen de verwachting wat mensen aan inkomen na pensionering hebben en hun werkelijke inkomen. “Consumenten hebben geen gevoel voor de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Iemand die op 65 jaar een 20 jarige lijfrente wil ontvangen van jaarlijks 41.400 euro (wat Nederlanders gemiddeld zeggen te verwachten, red.) zal op 65 jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van 572.114 euro. Begint iemand met deze opbouw op 25 jarige leeftijd, dan zal hij maandelijks 386 euro opzij moeten leggen. Start iemand echter pas op zijn 55e dan moet hij maandelijks 3.706 euro sparen. Dit laatste kan vrijwel niemand. Het is dus belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk geholpen worden bij het inzicht in hun financiële toekomst." Ook volgens BlackRock kan de financiële adviseur hierin een cruciale rol spelen.

Jurjen Oosterbaan (Bureau D&O) deed in zijn inleiding verslag van een recent klankbordgesprek over vermogensopbouw met consumenten. Hieruit kwam naar voren dat veel consumenten behoefte hebben om juist in deze tijd beter inzicht te hebben in de ontwikkeling van hun vermogensopbouw. “Consumenten hebben er begrip voor dat prognoses kunnen afwijken van de realiteit. Maar waar de consument geen begrip voor heeft, is wanneer niemand hem tijdig hierover informeert. Hoe eerder de klant wordt geïnformeerd dat het kapitaal zich niet zo ontwikkelt als bij het afsluiten van het financiële product was gedacht, hoe minder de frustratie", aldus Oosterbaan.

Door overheidsmaatregelen en de ontwikkeling in de economie zullen consumenten naar verwachting meer afhankelijk worden van hun vermogen. Vanuit deze zorg willen consumenten de ontwikkelingen in hun vermogenspositie beter kunnen volgen. "Door de leidraden van de AFM wordt het geven van inzicht tegenwoordig vaak gezien als voorportaal voor het afsluiten van nieuwe vermogensopbouwproducten", aldus Oosterbaan. Tijdens de workshop zei hij te verwachten dat het geven van inzicht de komende tijd vaker een zelfstandig dienstverleningsproduct zal worden. "De consument lijkt hieraan behoefte te hebben en is ook bereid hiervoor te betalen.”
 

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

"CONSUMENT WIL INZICHT IN VERMOGENSONTWIKKELING" Dan adviseren wij u voortaan absoluut nooit meer 'strategisch' te stemmen, en dat doen wij zonder bemiddeling of verkoop.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...